Doktor, který původně propagoval vakcíny proti covidu-19, nyní vyzývá zdravotnické orgány na celém světě, aby pozastavily podávání dvou nejrozšířenějších vakcín. Tvrdí, že přínosy vakcín nemusí převážit nad riziky.

„Existuje více než dost důkazů – řekl bych, že důkazy jsou zdrcující – pro pozastavení očkování,“ řekl Dr. Aseem Malhotra, britský kardiolog a odborník na medicínu založenou na důkazech, deníku The Epoch Times.

Malhotrova práce s podrobnými důkazy byla zveřejněna 26. září.

Kromě jiných cituje i nedávno publikovanou reanalýzu klinických studií společností Pfizer a Moderna, která dospěla k závěru, že u očkovaných účastníků studií bylo zaznamenáno vyšší riziko závažných nežádoucích účinků. Malhotra tuto studii označil za „kouřící zbraň“.

Malhotra rovněž poukázal na to, že ve studiích, které byly dokončeny v roce 2020, nedošlo ke snížení úmrtnosti nebo závažných onemocnění.

S přihlédnutím k počtu úmrtí a dalším údajům od té doby se počet osob, které je třeba očkovat, aby se předešlo jednomu úmrtí na covid-19, pohybuje od 93 000 u osob ve věku 18 až 29 let do 230 u osob ve věku 80 let a starších, uvádí analýza údajů o bezpečnosti a účinnosti provedená britskou organizací Health Advisory & Recovery Team.

Lékař také upozornil, že po ukončení studií byly zjištěny závažné nežádoucí účinky, například myokarditida – forma zánětu srdce.

Celkově vzato, při pohledu na absolutní přínosy a nevýhody vakcín je podle Malhotry na čase jejich používání zastavit a umožnit úřadům a dalším odborníkům, aby důkladně prozkoumali data a posoudili, zda by se vakcíny měly v budoucnu opět používat.

Jeho práce rozdělená na dva díly byla po recenzním řízení publikována v časopise Journal of Insulin Resistance (I, II).

Společnosti Pfizer a Moderna neodpověděly na žádosti o komentář.

Obrat

Malhotra byl mezi těmi, kdo v lednu 2021 obdrželi od společnosti Pfizer první dávky vakcín. Stal se jejich propagátorem, dokonce vystoupil v pořadu Good Morning Britain, kde indickému filmovému režisérovi Gurinderu Chadhovi poradil, aby se nechal očkovat. Chadha tak krátce nato učinil.

Malhotra uvedl, že začal pátrat po očkovacích datech poté, co jeho otec, Dr. Kailash Chand, zemřel na zástavu srdce přibližně šest měsíců po podání vakcíny společnosti Pfizer.

Pitva ukázala, že dvě z Chandových hlavních tepen byly silně ucpané. Malhotra přitom popsal svého otce jako zdravého člověka, který neměl žádné významné srdeční problémy.

Malhotra začal číst o problémech, které se po očkování začaly vyskytovat, včetně abstraktu studie v časopise Circulation, který identifikoval vyšší riziko infarktu po očkování vakcínami Pfizer a Moderna, a studie ze severských zemí, která zjistila vyšší riziko myokarditidy. Zatímco úřady tvrdily, že myokarditida se vyskytuje spíše v důsledku nemoci samotné než po očkování, mnoho studií zjistilo opak, přinejmenším u určitých věkových skupin. Některé studie nezjistiliy u pacientů s covidem-19 žádný zvýšený výskyt zánětu srdce.

Malhotra dospěl k přesvědčení, že smrt jeho otce souvisí s vakcínou.

„K medicíně a vědě vždy přistupuji s určitou mírou nejistoty, protože věci se neustále vyvíjejí. A informace, které jsem měl v té době, jsou úplně jiné než ty, které mám nyní,“ řekl Malhotra pro The Epoch Times. „A vlastně, protože se informace změnily, je mou povinností a odpovědností, abych podle nich jednal. A to také dělám.“

Reakce na kritiku

Po zveřejnění jeho práce kritici upozornili, že Malhotra je členem správní rady časopisu Journal of Insulin Resistance.

Malhotra se jeho funkcí v časopise netají, ale uvedl, že článek prošel nezávislým recenzním řízením a že s tímto časopisem nemá žádné finanční vazby.

Uvedl, že se rozhodl zaslat článek do časopisu o inzulinu z několika důvodů, včetně toho, že je to „jeden z mála časopisů, který nebere peníze od farmaceutického průmyslu“.

Podpora

Přední vědci tvrdí, že Malhotrova studie je důležitá.

„Jsme plně přesvědčeni, že vakcíny jsou jedním z velkých objevů v medicíně, který výrazně zlepšil délku života, nicméně genetické vakcíny s mRNA jsou odlišné, protože chybí vyhodnocení jejich dlouhodobé bezpečnosti, které je však zásadní pro bezpečnost veřejnosti,“ uvedl v prohlášení Sherif Sultan, prezident Mezinárodní cévní společnosti, a dodal, že tato zjištění „vyvolávají obavy ohledně nezjištěných závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků vyvolaných vakcínami a poukazují na prokázanou příčinnou souvislost mezi vakcínami a myokarditidou, která je častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí“.

Dr. Jay Bhattacharya, profesor medicíny a epidemiologie na Stanfordské univerzitě, dodal, že Malhotra „dobře zdůvodňuje, že existuje značná heterogenita mezi věkovými skupinami a dalšími komorbidními stavy v očekávaných přínosech a očekávaných vedlejších účincích vakcíny“ a „zjistil, že zatímco pro starší lidi může být vakcína vhodná, protože její přínosy mohou převážit nad nepříznivými účinky, pro mladší lidi tomu tak být nemusí“.

Dr. Campbell Murdoch, který působí v Royal College of General Practitioners, uvedl, že studie „popisuje četná systémová selhání při poskytování na důkazech založeného bezpečného a účinného léku“ a že situace „znemožnila pacientům a veřejnosti rozhodnout se na základě informací, co je pro jejich zdraví a život nejlepší“.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.

Související témata

Přečtěte si také

Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky
Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky

První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami
Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami

Divoké květiny jsou úžasným doplňkem každé zahrady, protože propojí i tu nejformálnější zahradu s přírodním prostředím.

Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci
Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci

Brzy zjistil, že věda, v niž pevně věřil, je chybná a chybí jí klíčové důkazy pro její teorie, přestože tyto teorie byly vydávány za fakta.

Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog
Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog

Účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle v České republice i dalších unijních státech nižší než v případě hlasování do národních parlamentů.

Tajemství a kouzlo cremonských houslí
Tajemství a kouzlo cremonských houslí

Housle, nejcennější a nejprestižnější z rukodělných nástrojů, dominovaly hudbě po staletí. Mají dlouhou historii a jejich počátky zůstávají zahaleny tajemstvím.