Kontroverzní „Istanbulskou úmluvu“ operující s pojmem „gender“ a zavádějící pravomocný orgán GREVIO projednávaly 22. srpna v Senátu další dva výbory. Ani jeden z nich ratifikaci této mezinárodní úmluvy nepodpořil.

Ještě koncem července projednával tuto mezinárodní úmluvu jako první garanční Ústavně-právní výbor, který odhlasoval doporučení plénu horní komory nevyslovit souhlas s její ratifikací a označil úmluvu za „ideologický dokument“.

Dnes se úmluvou pak zabývaly další dva výbory. Zahraniční výbor její ratifikaci nepodpořil. Sice čtyři senátoři byli pro, tři byli proti a další tři se zdrželi hlasování. ČTK informovala, že podle tohoto výboru je postih domácího násilí v českém právu již upraven.

Výbor pro záležitosti evropské unie (VZEU) také nebyl pro dát souhlas k ratifikaci. Zároveň tento výbor přijal usnesení, ve kterém výslovně „doporučuje Senátu Parlamentu ČR nevyslovit souhlas s ratifikací Úmluvy“.

VZEU zároveň konstatuje, že Úmluva „neupravuje nic z toho, co by nebylo součástí naší trestněprávní legislativy v oblasti násilí na ženách a domácího násilí“ a upozorňuje, že její přijetí by mohlo „přinášet značné výkladové rozpory a v souvislosti s nimi vést ke snaze o prosazování velmi extenzivních a kontroverzních výkladových interpretací“.

Zatím je tedy „skóre“ ve výborech 3:0 v neprospěch Úmluvy.

Zítra bude „Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“ projednávat i Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.