Více než tři roky od prvního výskytu covidu-19 v čínském Wuhanu dochází v této asijské zemi k opětovným infekcím, tentokrát jde o rychle se šířící variantu „Eris“ pojmenovanou po řecké bohyni svárů a neshod. Komunistická země zaznamenává nárůst úmrtí mezi členy nejvyššího vedení režimu, a to i navzdory jejich privilegovanému přístupu ke špičkové lékařské péči a lékům, které jsou běžným občanům odepřeny.

Mezi těmi, kteří v poslední vlně na konci loňského roku zemřeli, jsou desítky čínských úředníků, vysokých manažerů, významných akademiků a vědců, z nichž některým bylo teprve přes 20 či přes 30 let. Zdá se, že zvýšený počet úmrtí připomíná situaci z konce prosince, kdy se země potýkala s obřím nárůstem případů, což vedlo k přehlcení nemocnic, lékáren a nakonec i krematorií a pohřebních ústavů.

Nedávné nekrology významných osobností, které zveřejnila čínská média, státní subjekty a čínské univerzity, zdůrazňovaly příslušnost obětí ke Komunistické straně Číny (KS Číny) s tituly jako „významný člen komunistické strany“.

Li Hongzhi, zakladatel duchovní praxe Falun Gong, řekl 26. srpna deníku The Epoch Times, že virus je namířen proti KS Číny spolu s těmi, kteří stranu slepě následují, brání ji a obětují jí své životy.

Zdravotničtí pracovníci se 14. ledna 2023 starají o pacienta s COVID-19 v Šanghaji. Čína v posledních týdnech zaznamenala další oživení viru. (Kevin Frayer / Getty Images)

V lednu pan Li, označovaný podle čínských tradic také jako Mistr Li, uvedl, že na covid zemřelo v Číně více než 400 milionů lidí a že strana od vypuknutí pandemie před více než třemi lety skutečnou situaci utajuje.

Na začátku pandemie v březnu 2020 označil Mistr Li pandemie za nevyhnutelné s tím, že jde o následek upadajících morálních hodnot. „Když lidé začnou být nemorální, vytvoří si karmu, onemocní a budou procházet katastrofami,“ napsal Li v článku nazvaném „Buďte racionální“.

„Ale pandemie, jako je ten současný čínský komunistický vir (či ‚vir z Wu-chanu‘), má svůj určitý účel a cíl. Je zde k tomu, aby odstranil členy této strany spolu s těmi, kteří ji podporují,“ uvedl v textu.

Mistr Li radí, že by se lidé měli „od Komunistické strany Číny distancovat a přestat se stavět na její stranu. Stojí za ní rudý ďábel, a přitom se na povrchu chová jako gangster a nezastaví se před žádným zlem“.

V Číně se téměř každý někdy v průběhu života přidal k nějaké organizaci spřízněné se stranou, ať už jde o pionýry, svazáky nebo plnohodnotné členy strany. Prokázání loajality ke straně je nezbytnou podmínkou pro zastávání každé vysoké politické funkce.

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je disciplína, která má kořeny v tradiční čínské víře o morálním a duchovním rozvoji. Disciplína, která zahrnuje meditační cvičení a soubor mravních nauk zaměřených na zásady pravdivosti, soucitu a tolerance, se praktikuje ve více než 100 zemích světa, včetně České republiky.

V Číně si získala tato praxe v 90. letech mimořádnou oblibu, kdy se jí podle státních odhadů věnovalo až 100 milionů přívrženců. Komunistický režim však v obavách z této popularity zahájil v roce 1999 kampaň k vyhlazení Falun Gongu, která si vyžádala smrt nesčetného počtu praktikujících.

Historická perspektiva

V uplynulých třech a půl letech se svět naučil s virem žít, zatímco čínský vládnoucí režim agresivně pokračoval v drakonické kampani „nulového covidu“, jejímž cílem bylo eliminovat každý potenciální případ.

Varianta Eris, která je zodpovědná za současný nárůst infekcí covidem-19 v USA a v dalších zemích světa, se podle zdravotnických odborníků nezdá být nebezpečnější než předchozí kmeny.

Ačkoli čínští úředníci zlehčují riziko pro veřejné zdraví a 28. srpna zrušili požadavky na povinné antigenní testy na covid-19 u zahraničních cestujících, někteří pozorovatelé považují úmrtí čínských elit za znamení, že situace v zemi nemusí být zas až tak růžová, jak se úřady snaží prezentovat.

Počet úmrtí na covid-19 v Číně výrazně převyšuje počet úmrtí v jakékoli jiné zemi během pandemie, poznamenává Heng He, analytik čínských politických záležitostí působící v USA. Podle něj měly přírodní pohromy a epidemie v dějinách tendenci prudce narůstat v době, kdy Čína zažívala dynastické změny.

„V tradiční čínské kultuře převládá přesvědčení, že katastrofy jsou odrazem stavu morálky,“ řekl deníku The Epoch Times. Jako příklad uvedl dýmějový mor v poslední fázi dynastie Ming. Během 40. let 16. století tato smrtící epidemie vyhubila statisíce lidí a přispěla k pádu dynastie. Mor vymizel, když Čína vstoupila do následující dynastie Čching, své poslední císařské éry.

Zdá se, že to, co se děje dnes, je zrcadlovým odrazem (těchto událostí), míní Heng a dodává: „Podle toho, co vidím, se vláda KS Číny chýlí ke konci,“ řekl Heng.

Z anglické verze na The Epoch Times přeložila Kateřina Kudláčková.