Další ze série letních průzkumů, které dnes vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, ukazuje hodnocení Čechů současné ekonomické spokojenosti či vnímaní vlastní situace.

Jako velmi dobrou hodnotí současnou ekonomickou situaci v ČR pouze jedno procento dotázaných, dalších 15 % pak jako dobrou. Největší skupina, která pokládá současnou situaci za špatnou, čítá na 41 % dotázaných. Dalších 16 % má za to, že je velmi špatná. 26 % ji vnímá někde mezi.

Pokud jde o ono hodnocení v čase, do doby, než „přišel covid“, vnímalo ekonomickou situaci pozitivně (velmi dobře a dobře) kolem 50 % lidí, a naopak, negativně jí vidělo pouze zhruba 14 %.

Možná je z určitého úhlu pohledu paradoxem, že ve stejném průzkumu hodnotí vlastní životní situaci ve své domácnosti pozitivně (velmi dobře a spíše dobře) až 59 % dotázaných a pouze 9 % negativně.

„Ani dobře, ani špatně“ má při subjektivním pohledu na vlastní domácnost 32 % dotázaných.

CVVM při detailnějším pohledu zjistilo, že pozitivnější pohled na současnou ekonomickou situaci v ČR mají lidé, kteří subjektivní vnímání vlastní domácnosti hodnotili pozitivněji, mezi které patří vzdělanější lidé, spíše mladší mužská populace a voliči současné koalice.