Bettina Arndt

5. 11. 2023

Rovné rozdělení rodičovské odpovědnosti po rozvodu bylo zrušeno.

Komentář

Na 19. října připadl temný den v sociální historii Austrálie – parlament odhlasoval více dětí bez otců.

Drakonický návrh zákona o rodinném právu předložený labouristy se stal zákonem a odstranil téměř každé slovo z předchozí legislativy, která prosazovala práva dětí na péči od obou rodičů po rozvodu.

Tento zcela nový zákon opomíjí mnoho desetiletí mezinárodních důkazů, které dokazují, že vyrůstat bez obou rodičů je pro děti škodlivé.

Austrálie je téměř dvacet let předním lídrem podporujícím oddělené rodiče, aby společně rozhodovali o výchově svých dětí. K tomuto úspěchu vedly průlomové reformy Johna Howarda z roku 2006, které prosazovaly „rovnou sdílenou rodičovskou odpovědnost“ a jejichž výsledkem bylo výrazné zvýšení péče ze strany otců, více sdílené péče, lepší vztahy mezi rodiči a méně soudních sporů (pdf).

Tato významná právní reforma, která měla podporu obou stran, byla nyní zcela smetena ze stolu.

Zákon byl parlamentem schválen minulý týden, v době, kdy byla Austrálie rozptýlena výsledky referenda, a to po zkrácení obvyklé rozsáhlé kontroly, která je pro tak masivní změnu nutná.

Proces byl podnícen generálním prokurátorem Markem Dreyfusem, který mylně tvrdil, že změny mají podporu mnoha předchozích šetření.

Dreyfus například zdůvodnil zrušení klíčové klauzule o „rovnoměrně sdílené rodičovské odpovědnosti“ argumentem, že tato klauzule klame pošetilé otce, kteří si myslí, že by mohli mít nárok na stejný čas strávený s vlastními dětmi.

Je pravda, že různá šetření, včetně australské Komise pro reformu práva, poukazovala na to, že někdy dochází ke zmatkům, ale navrhovala pouze úpravu znění, nikoliv vyhození celé věci.

Žádný výbor nenavrhl odstranit všechny zmínky o právech dětí znát oba rodiče a být jimi opečovávány, ani o jejich právu trávit pravidelný čas s oběma rodiči a dalšími významnými osobami, jako jsou prarodiče, ani ustanovení, podle něhož by rodičovské plány měly začínat zvážením možnosti stejného nebo podstatného času stráveného s oběma rodiči.

Jak se jim to podařilo?

Feminističtí ideologové již desítky let manipulují systémem rodinného práva a tvrdí, že všechny ženy a “jejich” děti jsou vystaveny nebezpečí útoku ze strany násilnických bývalých partnerů.

Podařilo se jim dokonale zamlčet klíčovou statistiku, která vyvrací tvrzení, že tolik otců představuje riziko pro své děti – a sice, že podle nejnovějšího průzkumu osobní bezpečnosti z roku 2016 je v Austrálii každoročně fyzicky napadeno 1,2 % žen svým partnerem nebo bývalým rodičem. K fyzickému násilí dochází díkybohu jen zřídka.

Ačkoliv jsou příklady násilí běžné pro mnoho párů (méně než 5 %), které se skutečně dostanou před rodinný soud, tyto rodiny nejsou normou.

To, co je nejdůležitější, je dopad legislativy rodinného práva na rozhodování o výchově dětí u běžných rozcházejících se párů, které nebojují u soudu.

Nově je třeba těmto párům říct, že je nutné zajistit bezpečnost dětí, a to znamená vrátit péči o děti zpět do rukou žen.

Viz tato tisková zpráva organizace Women’s Legal Services Australia, v níž blahopřeje panu Dreyfusovi k návrhu zákona a která byla rozeslána během několika minut po hlasování:

„Jednoznačně podporujeme reformu zákona o rodinném právu, aby byl zákon jasnější a spravedlivější, včetně zrušení předpokladu rovnoměrně sdílené rodičovské zodpovědnosti, aby se zvýšila bezpečnost.“

Jde o další senzaci feministek, další úspěch jejich mohutného kolosu domácího násilí, který už tak nastolil systém rodinného práva ve prospěch žen.

V současné době stačí jedno vágní tvrzení, že dochází k násilí, které nevyžaduje žádné podložené důkazy, a spustí se sled událostí; počínaje vykázáním otce z domova, odepřením kontaktu s dětmi, a pokud má štěstí, platí velké peníze za to, aby se mohl vídat se svými vlastními dětmi v rámci drakonických služeb pro styk pod dohledem.

Samoživitelky získávají všechny výhody, benefity a podporu, které jsou spojeny se statusem oběti. Nelze tomu odolat.

Nelze se divit, že Austrálie se stala jedním ze světových lídrů, jde-li o muže trpící falešnými obviněními.

Falešná obvinění na vzestupu

Podle nového průzkumu společnosti YouGov, kterého se zúčastnilo 9 432 lidí z osmi zemí, byla Austrálie po Indii nejhorší zemí, co se týče otázky, zda byli falešně obviněni ze zneužívání.

Průzkum společnosti YouGov ukázal, že falešná obvinění jsou v Austrálii častější než kdekoli jinde na světě – jejich podíl v zemi činí skoro 40 %.

Celkově lze říct, že 73 % obětí falešných obvinění jsou muži a téměř třetina (30 %) dotázaných zná oběť nepravdivého obvinění, ke kterému došlo v posledním roce.

Soudní úřady jsou zahlceny případy falešných obvinění z násilí, které jsou podle většiny soudců využívány za účelem získání strategických výhod ve věci péče o dítě.

Dle průzkumu mezi 38 soudci v Queenslandu se 74 % z nich shodlo na tom, že soudní zákaz přiblížení se často používá k taktickým účelům.

Podobně 90 % z 68 soudců Nového Jižního Walesu souhlasilo s tím, že zákazy přiblížení se často používají jako taktické prostředky v rodinně právních sporech, „které slouží k tomu, aby bývalí partneři přišli o kontakt se svými dětmi“.

Taková je současná realita. Ale teď se situace ještě zhorší.

Nový zákon stanoví, že o sdílené péči se má uvažovat pouze tehdy, „pokud je to bezpečné“ – což znamená, že jen velmi odvážný soudce by riskoval vydání takového příkazu, jestliže matka tvrdí, že se necítí bezpečně.

Slabá opozice

Dreyfus dokonce oznámil, že v příštím roce předloží nový návrh zákona, který přislíbí větší podíl na manželském majetku obětem násilí. Jde jinými slovy o silnou finanční podporou, která by přibyla k masivním dávkám, jež jsou nyní údajným obětem k dispozici.

Prosazení současného návrhu zákona v parlamentu bylo pro vládu hračkou. Tyto významné změny prošly dolní komorou parlamentu.

O falešných obviněních nepadlo ze strany poslanců ani slovo. Teprve Pauline Hansonová v Senátu konečně tento problém uznala.

Opozice předložila několik dosti chabých návrhů změn, kterými se neúspěšně snažila znovu zavést některé části návrhu zákona týkající se výchovy dětí.

Nakonec nás ale zradili.

Při hlasování návrh zákona prošel, přičemž Zelení, nezávislý poslanec David Pocock a skupina Jacqui Lambieové s radostí podpořili labouristy.

A pozor – téměř všichni opoziční senátoři se zdrželi hlasování! A stínová generální prokurátorka Michaelia Cashová hlasovala pro návrh zákona!

Opozice může tvrdit, že se postaví na odpor, až se znovu dostane k moci – do té doby se jen musí vyhnout hněvu feministek.

Jenomže měli bychom jim po omluvě Morrisonovy vlády Brittany Higginsové a nekonečném poklonkování ženské lobby věřit?

Je třeba, aby lidé věděli, co se tu stalo.

Tyto právní změny přinesou horší výsledky pro děti, novou záplavu nových obvinění proti otcům, více konfliktů mezi rozvedenými rodiči, obrovský nárůst soudních sporů, protože muži budou platit za to, aby se mohli stýkat se svými dětmi, a více sebevražd mužů, kteří si uvědomí, že jejich šance na spravedlivý proces v již tak šikanózním soudním systému se nyní ještě více sníží.

To jsou všechno špatné zprávy, pokud nejste feministky.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Tento článek byl původně publikován na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata