Ondřej Horecký

7. 11. 2023

Češi hodnotí hospodářskou situaci České republiky převážně negativně, ovšem životní úroveň své domácnosti jako dobrou, ukázal poslední průzkum.

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, který byl proveden v srpnu a září 2023 a zveřejněn 3. listopadu, hodnotilo 12 % dotázaných hospodářskou situaci Česka jak dobrou, 58 % jako špatnou a 29 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

V porovnání s posledním šetřením z letošního června a července se hodnocení ekonomické situace mírně zhoršilo.

Co se týče životní úrovně své domácnosti, 59 % ji považuje za dobrou, 32 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou.

Průzkum CVVM. (screenshort / CVVM)

Jak poukazuje CVVM, posuzování životní úrovně vlastní domácnosti „se zlepšuje s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného vzdělání respondenta a rovněž s rostoucí spokojeností s vlastním životem, jakož i s ekonomickou a politickou situací v ČR“.

Hodnocení se naopak zhoršuje s rostoucím věkem. K dotázaným, kteří hodnotí svou životní úroveň kladně, patří:

 • absolventi vysokých škol nebo středních škol s maturitou
 • respondenti ve věku 15 až 29 let
 • respondenti ve věku 40 až 54 let
 • studenti, podnikatelé a samostatně činní
 • vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci
 • lidé důvěřující vládě
 • voliči koalic SPOLU, Pirátů a STAN.

Skupiny vnímající svou životní úroveň méně příznivě tvoří lidé:

 • ve věku od 65 let výše
 • respondenti se středoškolským vzděláním nebo vyučení bez maturity
 • nezaměstnaní
 • důchodci
 • polokvalifikovaní nebo nekvalifikovaní dělníci
 • voliči ČSSD či SPD
 • lidé, kteří nedůvěřují vládě.

Související témata