Eric Bess

18. 2. 2024

V prvním díle seriálu „Naše herkulovské úkoly“ prozkoumáme, jak hrdina Herkules porazil nemejského lva a co nám tento příběh může přinést.

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět. Přesto byl složitou postavou, jejíž činy nedávaly vždy smysl. V tomto seriálu „Naše herkulovské úkoly“ se budeme zabývat 12 Herkulovými úkoly a hledat v nich moudrost pro naši moderní dobu.

Nový rok tráví někteří z nás přemýšlením o svých novoročních předsevzetích. Snažíme se zbavit špatných návyků z předchozích let, abychom mohli žít šťastnější a zdravější život.

Jak však mnozí z nás vědí, předsevzetí není snadné dodržet. Můžeme začít s odhodláním a cílevědomým zaměřením, ale brzy zjistíme, že jsme rozptýlení. Životní vzestupy a pády nás odvádějí od našich cílů zlepšovat sebe sama. Zlepšit se může někdy vypadat jako herkulovský úkol.

Herkules, který sám dokázal splnit nemožné úkoly, by nám mohl nabídnout moudrost na cestě rokem 2024. V tomto seriálu se budeme v průběhu letošního roku zabývat 12 pracemi tohoto hrdiny.

Zarámování Herkulova osudu

Podle bájného příběhu se Herkules vydává k orákulu, aby hledal radu poté, co ho žárlivá bohyně Héra přivede k šílenství a zabije jeho děti. Héra, která žárlí na to, že její manžel Zeus je otcem Herkula, se snaží Herkulovi dělat potíže, a dokonce zajde tak daleko, že lstí přiměje Dia, aby se králem místo Herkula stal Eurystheus. Právě od Héry dostal Herkules (Héraklés) své jméno, které znamená „sláva Héry“, což je narážka na její nadvládu nad povahou jeho příběhu.

Orákulum mu sdělí, že je bohy předurčen sloužit králi Eurystheovi a splnit deset úkolů. Král dva z těchto úkolů nepřijme s tím, že Herkules dostal pomoc při jejich plnění, a Herkules tak bude muset splnit dva navíc, celkem tedy 12 úkolů. Tím, že úkoly splní, splatí své hříchy a dosáhne apoteózy: výstupu na horu Olymp (nebe) jako nesmrtelný.

První úkol: Lev z Nemeje

Prvním úkolem je zabít nemejského lva. Toto obří zvíře se zrodilo z příšer a měsíce. Mělo neproniknutelnou kůži, terorizovalo lidi a jejich stáda a každý se od něj držel dál, aby se nestal jeho další obětí.

Na cestě za lvem se Herkules zastavil u muže jménem Molorchos. Požádal Molorcha, aby počkal 30 dní a vykonal oběť Diovi, pokud se vrátí. Pokud by však Herkules neuspěl, požádal, aby mu oběť přinesl jako hrdinovi.

Herkules pokračoval v cestě, a když lva konečně našel, pokusil se ho zastřelit svými šípy. Jeho šípy nedokázaly zvířeti ublížit a on věděl, že ho bude muset zabít holýma rukama. S neochvějnou odvahou zahnal lva do jeskyně, která měla dva vchody. Jeden vchod zazdil a otevřeným vchodem vstoupil dovnitř, aby se mu postavil. Tam se mu podařilo lva chytit a uškrtit, jak je znázorněno na obraze vlámského barokního malíře a diplomata Petera Paula Rubense.

Když Herkules zvítězil v boji se lvem, vzal si ho na rameno a odnesl ho zpět, aby ho ukázal králi Eurystheovi. Cestou spatřil Molorcha, který se mu chystal přinést oběť jako hrdinovi. Oběť přijal, a místo toho ji odnesl Diovi.

Když se konečně dostal zpět ke králi Eurystheovi, král se zalekl Herkulovy odvahy a statečnosti a odmítl ho dál pouštět do města. Od té chvíle musel Herkules ukazovat, že úkol splnil, zpoza městských hradeb, a král Eurystheus nechal vyrobit bronzovou nádobu, do níž se schovával, kdykoli se Herkules objevil.

Herkules chtěl lví kůži použít jako neproniknutelný plášť, který by ho chránil. Žádný z nožů jí však nepronikl. Herkules se rozhodl použít drápy ze lví tlapy, aby kůži prořízl. To se podařilo a Herkules si lví plášť přehodil přes ramena, aby ho provázel při dalších pracích, jak je vidět na soše vlámského sochaře Lucase Faydherbeho ze 17. století.

Základ našeho prvního cíle

Jakou moudrost můžeme z těchto detailů vyčíst?

Nejprve je podle mého názoru třeba připomenout, že Herkulovi bylo souzeno vydat se na tuto cestu, aby odčinil své hříchy a vystoupil na nebesa. Jak se orientujeme ve svých cílech na začátku roku? Zaměřujeme se na správné cíle – na nápravu těch věcí, které mohou být v našem životě destruktivní a škodlivé?

Možná, že to, jak král Eurystheus reaguje na Herkula, když se vrátí, potvrzuje výše uvedený bod. Králova světská moc znamená jen málo v přítomnosti toho, kdo se pokouší, a nakonec dokáže, zaplatit za své hříchy. Král dokonce uteče a schová se, když se Herkules objeví, jako by Herkules byl skutečným králem. Naznačuje to, že skutečná královská moc pochází z odvahy nutné ke konfrontaci s naší vlastní hříšnou povahou? 

Za druhé, obětování je zajímavý detail. Herkules žádá, aby byl osobně vyznamenán – ne v případě úspěchu, ale v případě neúspěchu. Pokud uspěje, pocta připadne jeho otci na Olympu, ale pokud neuspěje, dostane ji on sám. Podle mě to naznačuje důležitost a obtížnost snahy odčinit naše hříchy. Je to úkol obtížný, ale úctyhodný, dokonce tak úctyhodný, že už jen naše pokusy, i když selžeme, si zaslouží pochvalu. Úspěch našich pokusů však patří Bohu.

Třetím aspektem je myšlenka, že lev nemohl být poražen žádnými zbraněmi, ale musel být zahnán do jeskyně a uškrcen. Tak často se obracíme k vnějším zdrojům, aby nám pomohly, zatímco to, co si přejeme změnit, se nachází v naší vlastní mysli a srdci, ve vnitřní jeskyni, chcete-li. Říká se, že království nebeské je uvnitř.

Které hříchy tento cíl směrem k nebi zamlžují? A když najdeme hříchy ve své „vnitřní jeskyni“, můžeme jim odříznout zdroj života?

Čtvrtým faktem je, že lví kůži bylo možné rozříznout pouze lvím drápem, a když byla rozříznuta, Herkules ji nosil jako ochranný plášť. Zde lze řezání do zvířete provést pouze zvířetem samotným. Řezání do něčeho může naznačovat nahlédnutí za jeho povrch a odhalení hlubších významových vrstev. Mohlo by to naznačovat, že musíme pochopit samotný hřích, tedy jeho povahu a důsledky, abychom získali hlubší vhled do toho, jak nás ovládl? A může se ukázat, že nás tento vhled ochrání na naší další cestě?

Abych si s tímto nelehkým úkolem pomohl, budu v tomto seriálu většinou odkazovat na Apollodórovu „Knihovnu řecké mytologie“, pokud není uvedeno jinak, a jako sekundární zdroj budu používat „Oxfordskou příručku o Herkulovi“.

Chtěli byste vidět další druhy článků o umění a kultuře? Napište nám své nápady na články nebo zpětnou vazbu na adresu redakce@epochtimes.cz

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

Americký prezident Biden přijal v Oválné pracovně českého premiéra Fialu
Americký prezident Biden přijal v Oválné pracovně českého premiéra Fialu

Americký prezident Joe Biden dnes krátce po 15:30 místního času (21:30 SELČ) přivítal v Oválné pracovně Bílého domu českého premiéra Petra Fialu.

„Výhružný klacek na další evropské státy“. Čeští zákonodárci reagují na „klimatické rozhodnutí“ Evropského soudu pro lidská práva
„Výhružný klacek na další evropské státy“. Čeští zákonodárci reagují na „klimatické rozhodnutí“ Evropského soudu pro lidská práva

Švýcarská vláda dle evropského soudu porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na ochranu před klimatickými riziky. Jak vnímají toto, pro mnohé kontroverzní, rozhodnutí česká ministerstva a politici?

Začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, uchazečů je více než loni
Začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, uchazečů je více než loni

Dnes začínají jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia, druhý termín je vypsaný na středu.

Hrozí nám Velký bratr? Vládní novela o biometrickém sledování je „krokem k policejnímu státu“, varuje advokát
Hrozí nám Velký bratr? Vládní novela o biometrickém sledování je „krokem k policejnímu státu“, varuje advokát

Ministerstvo vnitra předložilo novelu, která se podle kritiků snaží obejít omezení evropského aktu pro používání technologií s funkcí rozpoznávání obličejů. Biometrické kamery se běžně používají v autoritářských režimech.

Výpověď bez udání důvodu? Nyní není k debatě, říká Marian Jurečka
Výpověď bez udání důvodu? Nyní není k debatě, říká Marian Jurečka

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministrem Marianem Jurečkou připravuje další novelu zákoníku práce. Novela by mimo jiné měla umožnit větší flexibilitu zaměstnanců na trhu práce.