Jordan Stachel

31. 3. 2024

Senná rýma, známá také jako alergická rýma, je běžným alergickým stavem, který v určitém okamžiku svého života zažije asi 20 procent lidí, tedy pětina české populace.

Senná rýma vzniká, když imunitní systém těla přehnaně reaguje na prvky v prostředí člověka a ovlivňuje dýchací soustavu člověka. Diagnostikovat sennou rýmu je obvykle snadné, protože symptomy se vyskytují konzistentně vždy při vystavení alergickým vlivům.

Jaké jsou druhy senné rýmy?

Existují dva typy senné rýmy. Jednotlivci jsou klasifikováni jako s jedním nebo druhým typem v závislosti na převaze symptomů a příčině citlivosti.

Sezónní: Příznaky sezónní senné rýmy se obvykle vyskytují od jara do začátku podzimu, v období pylové sezóny. Mezi obvyklé příčiny citlivosti patří vystavení pylům ze stromů a rostlin nebo plísním ve vzduchu.

Chronická: Příznaky celoroční senné rýmy se obvykle vyskytují po celý rok. Příčinou jsou obvykle roztoči, srst domácích zvířat, plísně, švábi nebo nediagnostikované potravinové alergie a citlivosti. Přestože nediagnostikované potravinové alergie mohou vyvolat podobné příznaky celoroční alergie na sennou rýmu, jde o méně častý spouštěč.

Jaké jsou příznaky senné rýmy?

Včasná diagnóza senné rýmy je poněkud ztížena tím, že mnoho příznaků je podobných jako u běžného nachlazení. Rozdíl mezi sennou rýmou a nachlazením spočívá v trvání příznaků. Jedinec se sennou rýmou bude pociťovat příznaky po dobu vystavení se alergenu, zatímco u běžného nachlazení příznaky obvykle odezní během tří až sedmi dnů. Kromě toho může rýma způsobovat mírnou horečku, zatímco senná rýma horečku nevyvolává (navzdory svému názvu).

Během nedávné pandemie covidu-19 mnozí přemýšleli, zda příznaky, které začali pociťovat na jaře, byly způsobeny infekcí covidem nebo sennou rýmou. Zatímco některé příznaky senné rýmy a covidu se překrývají, hlavními příznaky sezónní senné rýmy jsou kýchání, rýma a svědění očí, zatímco hlavní příznaky covidu jsou kašel a horečka.

Pokud vás zajímá, zda jsou příznaky, které zažíváte, způsobeny sennou rýmou nebo jiným stavem, je vždy nejlepší poradit se s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Mezi běžné příznaky senné rýmy patří:

 • rýma, svědění nosu nebo ucpaný nos
 • vodnaté, svědivé nebo začervenalé oči
 • otok nebo namodralý, tmavý stín pod očima.
 • kýchání
 • kašel
 • postnasální kapající hlen v zadní části krku
 • únava kvůli špatnému spánku

Protože řada z výše uvedených příznaků může být způsobena i mnoha jinými zdravotními potížemi, pokud některé symptomy začnete pociťovat, je důležité poradit se s lékařem, abyste vyloučili jiné příčiny.

Co způsobuje sennou rýmu?

Senná rýma je způsobena tím, že je jedinec opakovaně vystavován alergenu. Když je nosní dutina vystavena alergenu, tělo vyvolá imunitní odpověď a začnou se objevovat příznaky.

Imunitní systém považuje tyto kontakt s alergenem za škodlivý a produkuje protein známý jako imunoglobulin E (IgE), aby se před alergenem chránil. IgE protilátky cestují do žírných buněk, což je typ bílých krvinek, které uvolňují chemikálie, jako je histamin, a vytvářejí kaskádu imunitní reakce. S rostoucí expozicí alergenům se tedy zvyšují hladiny IgE a začínají příznaky senné rýmy.

Při opakovaném kontaktu s alergenem produkuje imunitní systém protilátky zvané imunoglobulin E (IgE), které aktivují žírné buňky (bílé krvinky). Ty uvolňují histaminy, aby odvrátily alergen. Tento proces má za následek příznaky senné rýmy. (Ilustrace Shutterstock/design Epoch Times)

U koho je větší pravděpodobnost vzniku senné rýmy?

Studie zkoumaly genetický versus environmentální stimul pro rozvoj senné rýmy. I když je nutné další bádání, výzkum ukazuje, že jak genetika, tak životní prostředí zvyšují pravděpodobnost vzniku tohoto stavu.

Předpokládá se, že následující faktory zvyšují riziko vzniku senné rýmy:

 • jiné alergie, astma nebo ekzém
 • atopická dermatitida
 • alergie, astma nebo ekzém v rodině
 • pobyt v prostředí s velkým množstvím pylu, roztočů, zvířecí srsti nebo plísní
 • vystavení kouři a silným pachům, které dráždí nosní dutinu
 • vystavení pasivnímu kouření během prvního roku života
 • být chlapec (v dospělosti naopak trpí sennou rýmou častěji ženy)
 • pocházet ze dvou nebo více ras, zejména černé a bílé
 • narození během vrcholu pylové sezóny
 • vysokoškolské vzdělání (pdf). Zdá se, že lidé s vyšším vzděláním hlásí sennou rýmu častěji než lidé s nižším vzděláním.

Jak se senná rýma diagnostikuje?

Pokud někdo pociťuje příznaky senné rýmy, následné testy mohou diagnózu potvrdit nebo vyloučit. Váš poskytovatel zdravotní péče může provést kožní test, aplikovat spouštěče alergie na kůži (obvykle na dolní část paže nebo na záda) a pozorovat reakci.

Testy na sennou rýmu mohou zahrnovat:

 • kožní prick test: Lékař nakape vodnatý roztok, který obsahuje alergen na různé body na kůži. Poté pomocí lancety propíchne kůži, aby alergen mohl účinněji proniknout na povrch kůže. Při vystavení alergenům, které způsobují sennou rýmu, se na testovaných místech obvykle objevují červené hrbolky.
 • škrábací test: Pokud je kožní prick test neprůkazný, lékař na pokožku předloktí nanese kapku alergenu a ostrým nástrojem (např. lancetou) naruší povrch kůže o něco více než u prick testu. Výsledek testu je zkontrolován přibližně po 15 minutách, lékař pátrá po zarudnutí a vyrážce.
 • intradermální test: Lékař vstříkne do kůže alergenní roztok. Tato metoda se obvykle používá, pokud má někdo slabší alergickou reakci na spouštěče nebo jiné testovací metody (jako kožní test) nevykazují jasné reakce.
 • krevní test: Lékař odebere krev k měření protilátek IgE. Pokud má někdo alergickou reakci, hladiny IgE protilátek budou vyšší. Protože však vyšší hladiny cirkulujících protilátek IgE mohou být způsobeny několika faktory (kouření, infekce, aj.), nelze tento test použít jako diagnostický. Jde pouze o metodu, která stanoví větší pravděpodobnost, že člověk může mít na sennou rýmu. Krevní test se také obvykle provádí, pokud je kožní testování příliš riskantní.
 • náplasťový test: Také zvaný epikutánní. Lékař na kůži horní části zad nebo předloktí nalepí náplasti s alergenem, ty je potřeba nechat v kontaktu s kůží po dobu 48 hodin. Lékař potom náplasti odlepí a zkontroluje výsledek testu.
 • provokační test: Lékař aplikuje alergen na sliznici nosní dutiny. Při testování na sennou rýmu může být aplikován pyl trav a poté poskytovatel počká na pozorování jakékoli reakce. Běžné reakce mohou zahrnovat kýchání, překrvení a slzení očí. Tyto testy se obvykle provádějí, pokud jedinec nemá dostatečně silné alergické reakce na kožní testy a jsou často považovány za poslední možnost.

Jaké jsou komplikace spojené se sennou rýmou?

Senná rýma může dát vzniknout několika potenciálním komplikacím, přičemž nejvíce postiženými oblastmi jsou dýchací soustava a vestibulární aparát (zodpovědný za rovnováhu těla). Některé z nejčastějších akutních komplikací zahrnují následující:

Sinusitida (zánět dutin)

Sinusitida může být běžnou komplikací senné rýmy a typicky zahrnuje zánět nosní sliznice. Normálně hlen odtéká nosem, ale když se dutiny zanítí, dochází ke zhoršení tohoto procesu. Příznaky sinusitidy zahrnují:

 • barevný výtok z nosu
 • ucpaný nos
 • bolest na tvářích, horní části zadních zubů, očí a/nebo čela
 • horečka
 • bolest hlavy
 • zhoršený čich
 • zápach z úst

Zánět středního ucha

Zánět středního ucha v důsledku senné rýmy může být doprovázen nahromaděním tekutiny za ušním bubínkem. To je častější u mladších dětí. Může jít o důsledek zanícených a ucpaných Eustachových trubic, což způsobuje uvíznutí tekutiny ve středním uchu.

Příznaky zánětu středního ucha zahrnují:

 • bolest ucha
 • horečka
 • únava
 • mírná ztráta sluchu

Nosní polypy

Nosní polypy se mohou příležitostně vytvořit v důsledku chronické senné rýmy. Tyto polypy jsou masité, hroznové výrůstky chronicky zanícené tkáně. Mohou se objevit ve sliznici nosu nebo dutin. Většinou nejsou problémem, nicméně v případě, že jsou velké, mohou zhoršit odvodnění dutin, což má za následek problematické infekce dutin, kůstek dutin, očí nebo dokonce mozku (meningitida).

Snížení kvality života

Potenciální komplikací senné rýmy může být také snížení vnímané kvality života v důsledku narušení každodenních činností a snížení produktivity. Příznaky senné rýmy mohou také narušit kvalitu spánku, což vede ke zvýšené únavě a snížené kvalitě života.

Zhoršení jiných respiračních stavů

U jedinců, kteří se potýkají s jinými respiračními komplikacemi, jako je astma, může další zánět v podobě senné rýmy vážně zhoršit dýchání. Senná rýma může dále zhoršit příznaky respiračních stavů, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo cystická fibróza.

Jak se senná rýma léčí?

Léčba senné rýmy se liší v závislosti na závažnosti příznaků a požadovaném průběhu léčby. Běžná léčba zahrnuje různé léky na pomoc při zvládání symptomů. Některé z nejběžnějších typů léčiv jsou:

Antihistaminika

Antihistaminika pomáhají tělu snižovat účinek histaminů, chemických látek, které se hromadí v těle během alergických reakcí. Existují sedativní a nesedativní typy antihistaminik, u nesedativních léků je méně pravděpodobné, že způsobí ospalost. Antihistaminikum funguje nejlépe, pokud se nasadí preventivně, před nástupem příznaků, protože blokuje více receptorů uvolňujících histamin na žírných buňkách. Antihistaminikum však nakonec zabere, pokud se užívá pravidelně, až po nástupu příznaků.

Časté vedlejší účinky užívání antihistaminik při léčbě senné rýmy mohou být:

 • suchá ústa
 • zácpa
 • ospalost
 • neklid
 • změny močení

Dekongestanty

Dekongestanty jsou dalším typem léků, které mohou pomoci snížit příznaky senné rýmy jako ucpání nosních dutin. Tyto léky fungují tak, že zmenšují šířku krevních cév v nose, čímž pomáhají snižovat množství tekutiny, která může nosními průchody cestovat.

Potenciální vedlejší účinky užívání dekongestantů k léčbě senné rýmy mohou být:

 • neklid
 • zvýšená srdeční frekvence
 • opakovaná rýma. Dlouhodobé používání nosních sprejových dekongestantů má za následek nárůst tolerance, což vyžaduje častější použití pro stejný účinek a případně zhoršení ucpaného nosu.

Steroidy

Nosní steroidy jsou běžnou léčbou senné rýmy, protože tento typ léků pomáhá snížit zánět v nose. Aby byly nosní steroidy účinné, je třeba je používat důsledně a lze je použít k pomoci lidem se sezónními i celoročními příznaky senné rýmy. Nosní steroidy se dodávají v tekuté i suché práškové verzi.

Potenciální vedlejší účinky užívání nosních steroidů k ​​léčbě senné rýmy mohou zahrnovat:

 • sucho nebo pálení v nose
 • krvácení z nosu
 • zvýšení nitroočního tlaku u lidí s glaukomem

Jak stav mysli ovlivňuje sennou rýmu?

Zatímco se zdá, že alergie jsou vyvolány vystavení konkrétnímu alergenu, což z nich dělá spíše fyziologickou imunitní odpověď, psychologické faktory mohou někdy symptomy dále zhoršit.

Způsob myšlení může ovlivnit příznaky senné rýmy, protože zvýšená hladina stresu příznaky zhoršuje. Protože stres zesiluje emocionální reakce, výzkumy ukazují, že vnímaná závažnost symptomů se při vyšších úrovních stresu zhoršuje. I když přesný mechanismus ještě není dobře pochopen, má se za to, že zvýšené hladiny stresových hormonů způsobují, že imunitní systém reaguje hysteričtěji než u těch, kteří jsou ve větší duševní pohodě.

Část této fyziologické reakce souvisí se skutečností, že jak stres, tak imunitní reakce mají fyzické důsledky. Když tělo cítí stres, uvolňují se stresové hormony, které uvádějí tělo do režimu boj nebo útěk. Pokud se to stane chronickým, může si to vybrat daň na imunitním systému a zhoršit alergické příznaky spojené se sennou rýmou. Z toho vyplývá, že udržení pozitivního myšlení může pomáhat příznaky redukovat.

Dalším zajímavým spojením mezi myšlením a sennou rýmou je výzkum týkající se zvýšeného výskytu náladovosti, úzkosti a poruch příjmu potravy u lidí s celoživotními alergiemi. Vzhledem k tomu, že alergie mohou zvýšit obavy a psychické potíže, může to u mnoha alergiků vést k dalším poruchám. Kromě toho hormony uvolňované v mozku v reakci na stres mění a potlačují normální funkci imunitního systému, čímž se alergické příznaky zhoršují.

Souvislost mezi narušeným stravováním a alergiemi vyžaduje další výzkum. Spekuluje se však, že toto spojení existuje kvůli vyšším hladinám zánětlivých proteinů uvolňovaných do těla v důsledku stresu, který se shoduje se snížením příjmu potravy.

Tento výzkum ukazuje, že těm, kdo se potýkají se sennou rýmou a jinými alergiemi, by mohla prospět profylaktická psychologické péče a terapie, která jim pomůže posílit duševní zdraví a snížit návratnost symptomů a/nebo rozvoj jiných psychiatrických poruch.

Jaké jsou přírodní způsoby léčby senné rýmy?

Existují některé přírodní prostředky, které pomáhají zmírnit příznaky senné rýmy. Pokud jedinec ví, jaký alergen způsobuje jeho příznaky, je samozřejmě nejlepší se tomuto alergenu nevystavovat, pokud je to možné. Nejste-li si jisti, co je spouštěčem, může být užitečné experimentovat s některými přírodními přístupy.

Strava

Protože většina imunitního systému sídlí ve střevě, optimalizace střevního mikrobiomu může pomoci zmírnit určité symptomy. Pokud víte, že jste citliví na určité potraviny, může být užitečné jejich vyřazení z jídelníčku, abyste zjistili, zda to zlepší zdraví vašich střev a imunitu. Navíc zařazení stravy bohaté na probiotika do jídelníčku, jako je jogurt a kysané potraviny, může pomoci posílit dobré střevní bakterie, které se již ve střevě vyskytují.

Kromě toho může posílit imunitní systém a snížit zánětlivé cesty v těle konzumace antioxidačních a protizánětlivých bylin, potravin a vitamínů. Redukování zánětu pozitivně ovlivňuje osoby se sennou rýmou tím, že zklidňuje imunitní systém. Přidání potravin bohatých na omega-3 mastné kyseliny, jako je losos a ančovičky, pomáhá zmírnit příznaky díky silnému protizánětlivému účinku, který tyto potraviny mají.

Životní prostředí

Optimalizace vzduchu, který dýcháte, snížením množství prachu, lupin a pylu v domácnosti, může pomoci lidem, kteří bojují s environmentálními alergiemi. Jestli žijete v oblasti s vysokým výskytem pylu, zavírejte dveře a okna. Také pravidelně provádějte očistu sebe sama (pokožky a vlasů), stejně jako oblečení a prádla, může pomoci snížit vystavení alergenu. Čističky vzduchu jsou také účinným způsobem filtrování škodlivin a alergenů ze vzduchu.

Akupunktura

Některé počáteční výzkumy ukazují příslib pro léčbu a zmírnění příznaků senné rýmy akupunkturou. Vzhledem k tomu, že akupunktura může posílit imunitu, bylo prokázáno, že pomáhá i při zvládání příznaků senné rýmy.

Výplach nosu fyziologickým roztokem

Výplach fyziologickým roztokem zvlhčuje nosní průchody a uvolňuje ucpání. Ačkoli může být zapotřebí trochu praxe, mnoho lidí zažívá s touto metodou úlevu. K výplachu nosu můžete použít buď injekční stříkačku, nebo neti hrnec. K zakoupení jsou hotové sady nebo si můžete vyrobit domácí roztok skládající se z 1 litru vody (destilované, balené nebo převařené, poté ochlazené, aby se zabránilo kontaminaci), 1,5 lžičky čisté soli a 1 lžičky jedlé sody.

Devětsil

Tento keř se od středověku používal k léčbě různých neduhů, včetně moru. Běžně se používá k léčbě astmatu a senné rýmy, a zatímco jeden přehled výzkumu z roku 2007 zjistil, že má potenciál pro léčbu sezónní alergické rýmy, autoři studie navrhli, že je zapotřebí více výzkumu kvůli možnému střetu zájmů u financování tří studií.

Spirulina

Tento modrozelený typ řasy se ukázal jako velmi slibný v jedné randomizované kontrolované studii v roce 2008. Ze 129 účastníků studie, kteří řádně zdokumentovali své léčebné deníky, 85 užívalo tablety spiruliny a 44 užívalo placebo. Bylo zjištěno, že spirulina má klinicky významné výhody oproti placebu se zlepšením příznaků, jako je ucpaný nos, svědění, výtok z nosu a kýchání.

Tinospora Cordifolia (guduchi)

Tato ájurvédská bylina pochází z Indie a v jedné klinické studii se ukázala jako vysoce účinná. 75 účastníkům bylo po dobu dvou měsíců podáváno placebo nebo tinospora codifolia a 83 procent hlásilo 100procentní zlepšení kýchání. Výrazně se zlepšily i příznaky nosní obstrukce a svědění.

Dá se senné rýmě zabránit?

I když neexistuje žádný zaručený způsob, jak pravděpodobnost vzniku senné rýmy úplně vyloučit, existuje několik kroků, kterými ji můžete snížit. Patří sem:

 • zachycování pylu: zabránění vstupu pylu do nosní dutiny a/nebo očí podáním vazelíny pod nos a/nebo nošením ochranných brýlí
 • organizace prostředí: zavírání oken a dveří v pylové sezóně, čistá domácnost a účinný vzduchový filtr
 • zvládání stresu: snížování vystavení se vysoce stresovým situacím
 • snížování zánětu: snížování zánětu omezením zánětlivých potravin, osvojením si správných životních návyků a prevencí nástupu nemocí

Po lékařské stránce ověřila Beverly Timerding, MD .

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times. Text byl českou redakcí editován.

Související články

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.