Nebezpečenstvo pýchy: „Smrť Milóna z Krotónu”
Nebezpečenstvo pýchy: „Smrť Milóna z Krotónu”

Už ste niekedy videli niekoho, kto sa pokúšal predvádzať sa a potom za svoje činy okamžite znášal následky? V starovekom Grécku sa pýcha občas považovala za nebezpečnú. Mýty o Ikarusovi letiacom príliš vysoko k slnku a Narcisovi hľadiac na svoj vlastný odraz slúžili ako varovné príbehy, ktoré odhaľovali nebezpečenstvo pýchy, arogancie a márnivosti.  Milón z Krotónu, dnes populárny v oblasti fitness, bol ďalším občanom starovekého Grécka, ktorého životný príbeh môže slúžiť ako varovanie pred následkami pýchy.

Vyháňanie negativity z našej rodiny: „Oidipus preklína svojho syna Polyneika”
Vyháňanie negativity z našej rodiny: „Oidipus preklína svojho syna Polyneika”

Videli ste niekedy umelecké dielo, ktoré sa vám zdalo krásne, ale netušili ste, čo znamená? V našom seriáli "Ponor do vnútra: Čo dáva srdcu tradičné umenie" interpretujeme klasické výtvarné umenie spôsobom, ktorý môže byť pre nás dnes morálne poučný. Snažíme sa pristúpiť ku každému umeleckému dielu tak, aby sme zistili, ako môžu naše staroveké diela inšpirovať našu vlastnú vrodenú dobrotu.