Hriech dnešného sveta: Moderné otroctvo
Hriech dnešného sveta: Moderné otroctvo

Moderné otroctvo a nútená práca sa stáva čoraz väčším problémom na celom svete. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) žilo v roku 2022 v modernom otroctve 50 miliónov ľudí, z toho 28 miliónov vykonávalo nútené práce a 22 miliónov bolo uväznených v nútených manželstvách.