Archiv autora: Bc. Anikó Hanzlová

Tolerancia

Tolerancia

Tolerancia, po latinsky tolerare – strpieť, je schopnosť znášanlivosti, kedy dokážeme uznať a chápať inakosť druhej osoby v myslení, cítení a konaní. Rozumieme, že každý človek je odlišne založený, má rôzne názory a verí iným veciam. Schopnosť tolerovať a strpieť inakosť druhých je vyjadrením úcty a rešpektu.

Mlčanie ako cesta k samému sebe

Mlčanie ako cesta k samému sebe

Žijeme v uponáhľanej a hlučnej dobe, v ktorej sa môže zdať ťažké nájsť pokoj a ticho. V tejto dobe sa stretávame s rôznymi správami, názormi, postojmi a požiadavkami, až z toľkého tlaku môže naša myseľ, ale aj naša duša túžiť po spomalení, upokojení a po očistení sa od vplyvu toľkých informácií, aby sme si udržali naše fyzické aj duševné zdravie. Často práve na konci svojich síl, keď veľmi chceme prijať zmenu, objavíme blahodarné účinky ticha a obrátenia sa do seba.

Križovianska krojovaná svadba

Križovianska krojovaná svadba

V minulosti žili ľudia v úcte voči Bohu, predkom, v súlade s prírodou a podľa obrazu vtedajšieho života a zvykov sa odvíjala aj ľudová kultúra, z ktorých sa dodnes zachovali kroje typické pre rôzne regióny, spev, tanec, hudba i ľudová tvorba alebo remeslá.

Výchova detí k vznešenosti

Výchova detí k vznešenosti

Každý milujúci rodič túži svojmu dieťaťu odovzdať to najlepšie a najhodnotnejšie zo svojich vedomostí a pochopení získaných počas svojho života, aby jeho potomok mohol viesť kvalitný, cnostný, šťastný a naplnený život.