Moderné otroctvo a nútená práca sa stáva čoraz väčším problémom na celom svete.

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) žilo v roku 2022 v modernom otroctve 50 miliónov ľudí, z toho 28 miliónov vykonávalo nútené práce a 22 miliónov bolo uväznených v nútených manželstvách.

Z 28 miliónov ľudí vykonávajúcich nútené práce je odhadom 17,3 milióna vykorisťovaných v súkromných sektoroch, vyše 6 miliónov je vykorisťovaných sexuálne. 12 % nútených pracovníkov tvoria deti a podľa odhadov je viac ako polovica sexuálne zneužívaná. Najvyšší počet ľudí v otroctve je v Ázijskom regióne (vyše 15 miliónov) a v arabských štátoch (5,3 na tisíc ľudí). V týchto číslach nie sú zachytené všetky formy moderného otroctva, napríklad obchodovanie s orgánmi a detské manželstvá. Zdroj

Počet ľudí v modernom otroctve stále narastá. V roku 2021 bolo podľa odhadov ILO v modernom otroctve o 10 miliónov viac ľudí než v porovnaní s celosvetovými odhadmi z roku 2016.

V dohovore ILO o nútenej práci z roku 1930 je nútená práca definovaná ako práca alebo služba, ktorá je od osôb vymáhaná pod hrozbou trestu a ku ktorej sa táto osoba dobrovoľne neponúkla. Postihnuté osoby nemôžu odmietnuť vykorisťovanie a odísť z neho z dôvodu vyhrážok, násilia, nátlaku, podvodu alebo zneužitia právomoci.

Bohužiaľ neexistuje priemysel, ktorý by moderným otroctvom nebol zasiahnutý.

Sophie Otiende, výkonná riaditeľka Globálneho fondu na ukončenie novodobého otroctva (GFEMS) a zakladateľka kenskej iniciatívy Azadi, ktorá podporuje obete obchodovania s ľuďmi hovorí: „Otroctvo sa nikdy nevyskytuje izolovane. Je to problém spôsobený človekom, ktorý je prepojený s historickým otroctvom aj s pretrvávajúcou štrukturálnou nerovnosťou.

Historické odvetvia otroctva, ako je bavlna, tabak a cukor, dodnes profitujú z vykorisťovania iných.“

80 % všetkých prípadov nútenej práce sa vyskytuje v dodávateľských reťazcoch.

80 % svetového obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom krajín G20 a pre tieto krajiny.

Ak vaša krajina v rámci skupiny G20 nemá právne predpisy o modernom otroctve, je aktívnou súčasťou tohto problému.“ Zdroj

Realita, pred ktorou nemôžeme zatvárať oči je taká, že otroctvo sa neustále vyvíja.

Podľa staršej štúdie, ktorú vypracovalo ILO v roku 2014 sa ukázalo, že nútená práca vytvára zisk viac ako 150 miliárd dolárov ročne.

Napríklad až pätina svetovej produkcie bavlny pochádza z Číny, z toho väčšina z bavlníkových polí z oblasti Sin-ťiang. K podpore otroctva prispieva nedostatočná informovanosť o tomto celosvetovom probléme. Veľa bavlneného oblečenia prúdiaceho do sveta nesie názov „made in China“ a s vysokou pravdepodobnosťou sa na jeho výrobe nedobrovoľne podielali Ujguri. Je potrebné prevziať zodpovednosť za to, čo kupujeme, informovať sa, odkiaľ tovar pochádza a v akých podmienkach bol vyrobený.

Objavujú sa stále častejšie svedectvá o zatváraní etnických menšín do pracovno-prevýchovných táborov zo strany čínskeho režimu. Hovoríme o státisícoch Ujgurov v oblasti Sin-ťiangu, na ktorých čínska vláda pácha genocídu, sterilizuje ich, mučí a zatvára do väzníc, ktoré vláda nazýva prevýchovné centrá. V súčasnosti nie je tajomstvom, že je v týchto pracovných táboroch zadržiavaných vyše 1,5 milióna Ujgurov (podľa odhadov však ešte raz toľko). Uniknuté dokumenty a výpovede zadržiavaných hovoria o neľudskom zaobchádzaní. Podľa The Guardian bola autenticita skúmaných dokumentov expertmi potvrdená.

Pani Sauytbay, ktorú uniesla polícia v roku 2017 a prinútila k vyučovaniu čínštiny zadržiavaných, označila toto miesto za koncentračný tábor, kde dochádza k znásilneniam, mučeniu, k podávaniu rôznych liekov a tiež uviedla, že z výsluchových miestností bolo často počuť krik. Zdroj

Medzinárodné spoločenstvo viackrát označilo tieto snahy za genocídu ujgurského obyvateľstva.

Čínska komunistická strana porušuje ľudské práva aj v súvislosti s duchovnou praxou Falun Gong. Kvôli znepokojeniu z popularity tejto kultivačnej praxe bola Komunistickou stranou Číny 20. júla 1999 zakázaná a jej praktizovanie v Číne bolo postavené mimo zákon. Bol založený Úrad 610 s neobmedzenou mocou na prenasledovanie nepohodlných osôb, tzv. „Čínske gestapo“ – ako ho označil unesený a mučený advokát Kao Č-šeng. Podľa odhadov až milión nasledovníkov duchovnej praxe Falun Gong je zadržiavaných vo väzení a podlieha mučeniu. Zdroj

V roku 2020 sa vyšplhal počet zdokumentovaných obetí umučených na smrť na 4 258. Podľa správ sú väzňom nútene odoberané orgány a sú podrobovaní hrozným prečinom proti ľudskosti. Úrad 610 zintenzívňuje svoju činnosť dodnes.

Zdroj:

Bohužiaľ zisk sa uprednostňuje pred človekom. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých.

Významný pokrok v smere k ukončeniu otroctva spočíva v zlepšení zákonov inšpekcie práce, v prísnejších opatreniach v boji proti nútenej práci a obchodovaní s ľuďmi, v rozšírení sociálnej ochrany, v posilnení právnej ochrany najzraniteľnejších jedincov ako sú ženy, dievčatá a deti, vo zvýšení zákonného veku uzavretia manželstva na 18 rokov bez výnimiek. Je potrebné, aby každá krajina mala správne stanovené právne predpisy o modernom otroctve a zavrhovala a patrične trestala takéto zaobchádzanie.

Neoddeliteľnou súčasťou je dobrá informovanosť o tomto probléme, ktorý neustále narastá. Venovať pozornosť tomu, čo konzumujeme, aké oblečenie kupujeme, odkiaľ výrobky pochádzajú a koho nákupom podporujeme je základom prevzatia zodpovednosti zo strany jednotlivca.

Nemôžeme prenechávať zodpovednosť len na správny postoj štátu voči tejto téme. Každý z nás môže priložiť ruku k dielu a prispieť k zmene správnymi rozhodnutiami a dobre kladenými otázkami o kupovaných produktoch. V neposlednom rade nesmieme zatvárať pred týmto problémom oči kvôli pohodliu, na ktoré sme zvyknutí.