Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. I pouhá myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům. Následující příběhy jsou několika příklady snah lidí o ctnostné chování…

Požehnání za cudnost: Příběh císaře Žen-cunga z dynastie Sung

Požehnání za cudnost: Příběh císaře Žen-cunga z dynastie Sung

Čao Čen neboli Žen-cung ze Sungu byl čtvrtým císařem dynastie Sung. Na postu císaře setrvával nejdéle ze všech císařů dynastie Sung. Ve své době byl charakterizován jako skromný člověk, povahou shovívavý. Jednoho dne císařský rádce Wang Su císaře Žen-cunga varoval, aby se měl na pozoru před chtíčem.

Proč se snažit o to, být ctnostným? Může to do života přinést nějaké hmatatelné štěstí?

Proč se snažit o to, být ctnostným? Může to do života přinést nějaké hmatatelné štěstí?

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům.