Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. I pouhá myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům. Následující příběhy jsou několika příklady snah lidí o ctnostné chování…

Odměna úřadem za odmítnutí nevěry: Staré příběhy o ctnosti

Odměna úřadem za odmítnutí nevěry: Staré příběhy o ctnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům...

Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Následující příběh vypráví o podivném snu a návštěvě podsvětí, kterou zažil čínský soudce Chuang Ťing-kuo za vlády dynastie Sung. Soudce ze záznamů v podsvětí pochopil, že ctnostné chování může vytvořit dobrou budoucnost pro obyvatele jeho města…

Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc

Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc

V jedenáctém století, za vlády čínské dynastie Sung, žil muž jménem Fej Šu, který se ucházel o místo císařského úředníka. Jednoho dne se vydal do hlavního města a na cestě se ubytoval v hostinci. Majitelka jej vřele přivítala a velmi dobře se o něj starala. K jeho překvapení za ním později v noci přišla do pokoje...

Požehnání za cudnost: Moudrá rada pro mladou vdovu

Požehnání za cudnost: Moudrá rada pro mladou vdovu

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.


Požehnání za cudnost: Příběh císaře Žen-cunga z dynastie Sung

Požehnání za cudnost: Příběh císaře Žen-cunga z dynastie Sung

Čao Čen neboli Žen-cung ze Sungu byl čtvrtým císařem dynastie Sung. Na postu císaře setrvával nejdéle ze všech císařů dynastie Sung. Ve své době byl charakterizován jako skromný člověk, povahou shovívavý. Jednoho dne císařský rádce Wang Su císaře Žen-cunga varoval, aby se měl na pozoru před chtíčem.

Proč se snažit o to, být ctnostným? Může to do života přinést nějaké hmatatelné štěstí?

Proč se snažit o to, být ctnostným? Může to do života přinést nějaké hmatatelné štěstí?

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům.