Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. I pouhá myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům. Následující příběhy jsou několika příklady snah lidí o ctnostné chování…

Může vést cudnost ke štěstí?
Může vést cudnost ke štěstí?

V sérii historických příběhů o lidech odměněných dobrým osudem za ctnostné chování jsme přinesli řadu překvapivých událostí, a dnes jsme připravili příběh ze současné doby, který koloval po čínském internetu. Jeden vysokoškolský student z chudé rodiny, průměrného vzhledu a s průměrnými známkami měl na střední škole přítelkyni a po ukončení studia udržovali vztah na dálku...

Požehnání za cudnost: Pár vytvořený nebesy
Požehnání za cudnost: Pár vytvořený nebesy

Mezi lidmi se říká, že když se k sobě dva lidé tak dobře hodí, když se věci sejdou tak dokonale, že jejich manželství jako by bylo předurčeno, je to „pár vytvořený nebesy“. Ale může být toto rčení něčím víc, než jen rčením? Mohlo vzniknout a předávat se z nějakého důvodu? Mohla by to být pravda, že manželský svazek skutečně pochází z uspořádání vyšších sil? Existuje příběh, který říká, že tomu tak skutečně je.

Zkouška ctnosti bohatého muže: Staré příběhy o ctnosti
Zkouška ctnosti bohatého muže: Staré příběhy o ctnosti

Ve staré Číně žil starý muž jménem Čchien. Byl bohatý a konal mnoho dobrých skutků, avšak stále neměl syna. Jednoho dne pomohl rodině, která se octla v dluzích. Rodina mu nabídla svoji dceru jako konkubínu, ale Čchien odpověděl...

Stařec pod měsícem: Staré příběhy o ctnosti
Stařec pod měsícem: Staré příběhy o ctnosti

Za dynastie Tchang potkal muž jménem Wej Gu na noční ulici staršího muže, jak sedí na zemi za svitu měsíce vedle stohu knih plných červených provázků. Wej Gu byl zvědavý a zeptal se starce, co čte. Stařec odpověděl: „V této knize jsou zaznamenány všechny sňatky na světě.“ Wej Gu nemohl zakrýt svoji zvědavost: „A co ty červené provázky ve vašem pytli s knihami?“ Stařec s úsměvem odpověděl...

Odměna úřadem za odmítnutí nevěry: Staré příběhy o ctnosti
Odměna úřadem za odmítnutí nevěry: Staré příběhy o ctnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům...

Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí
Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Následující příběh vypráví o podivném snu a návštěvě podsvětí, kterou zažil čínský soudce Chuang Ťing-kuo za vlády dynastie Sung. Soudce ze záznamů v podsvětí pochopil, že ctnostné chování může vytvořit dobrou budoucnost pro obyvatele jeho města…

Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc
Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc

V jedenáctém století, za vlády čínské dynastie Sung, žil muž jménem Fej Šu, který se ucházel o místo císařského úředníka. Jednoho dne se vydal do hlavního města a na cestě se ubytoval v hostinci. Majitelka jej vřele přivítala a velmi dobře se o něj starala. K jeho překvapení za ním později v noci přišla do pokoje...

Požehnání za cudnost: Moudrá rada pro mladou vdovu
Požehnání za cudnost: Moudrá rada pro mladou vdovu

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.

1 2