Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.

Podle východní i západní moudrosti může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší do života člověka štěstí.

Aby se mohl muž nebo žena stát ctnostným, musí znát, co to jsou ctnosti, mít vůli se jimi řídit. Níže nabízíme jeden z příběhů ze seriálu o ctnosti ze staré Číny.

Moudrá rada pro mladou vdovu

Ti Žen-ťie byl slavný kancléř dynastie Tchang. Následující příběh je z doby, kdy se teprve snažil stát císařským úředníkem. V mládí byl velmi pohledný a měl jemnou pleť. Na cestě do hlavního města, kde měl složit císařskou zkoušku, se jednoho večera ubytoval v hostinci.

Během noci, když utichl ruch města, věnoval se učení. Náhle do jeho pokoje vstoupila mladá žena.

Ukázalo se, že je to vdova po majiteli hotelu, který zemřel nedlouho poté, co se vzali. Zaujal ji Tiův pohledný vzhled a přišla za ním flirtovat pod záminkou, že si došla jen pro světlo na svíčku.

Přestože mladík záměry mladé vdovy prokoukl, rozmlouval s ní přátelsky.

„Paní, vaše krásná tvář mi připomíná, co mi kdysi dávno vyprávěl jeden starý mnich.“

Tradiční malba mladé čínské ženy. (holoong.com)

Mladá vdova se ho ze zvědavosti zeptala, co mu ten starý mnich řekl.

Ti jí vyprávěl, že než přišel do hlavního města, pobýval kvůli svému studiu v chrámu. V té době rozmlouval se starým mnichem, který ho jednoho dne varoval ohledně jeho budoucnosti.

„Máš panovnický vzhled a v budoucnu se určitě staneš vysokým úředníkem. Musíš si však pamatovat, že se nesmíš oddávat sexu a cizoložství, aby tvá budoucnost nebyla zničena,“ upozornil ho mnich.

„Tato slova jsem si vždy uchovával v srdci,“ pokračoval Ti. „Paní. Je obdivuhodné, že tvrdě pracuješ, abys udržela obchod v chodu a střežíš si svou cudnost. Prosím, nenič si svůj jemný charakter kvůli prudkým emocím. Kromě toho máš starší tchýni a malého synka, o které se musíš starat a kteří jsou na tobě závislí. Ctnost žen, které si střeží svou cudnost, byla od pradávna chválena a vysoce ceněna.“

Mladá žena se po vyslechnutí Tiových slov rozplakala.

„Děkuji vám za vaše laskavé vedení,“ odvětila. „Od nynějška se budu držet cudnosti, která se od žen očekává, abych se vám odvděčila za vaši nejlaskavější radu.“

Poté, co Ti Žen-ťieovi ještě dvakrát poděkovala, odešla.

Báseň odmítnutí mladé dámy

Čchen Tchao, básník z poloviny a konce dynastie Tchang, se jednou vydal do města Chung-čou (leží v dnešní provincii Ťiang-si), aby unikl válce. Jeho přítel Jen Čuan přivedl nadanou a krásnou mladou dámu, aby mu dělala společnost.

Čchen její přízeň zdvořile odmítl a na místě složil tuto báseň:

Při psaní této básně s myšlenkami čistými jako voda,

jsem ve vysokém věku a mé milostné city jsou řídké jako plující mraky;

Získávajíc již cestu k vystoupení do nebe,

je mi líto, že musím odmítnout krásu a talent, jako je ten Váš.

Člověk si nemůže pomoci, ale moudrost a laskavost dávných lidí je dojemná. I když odmítali nepřístojnost, zůstávali zdvořilí a vyhýbali se ponižování druhých.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.

Obrázek mladé ženy pochází ze stránky holoong.com.