Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.

Podle východní i západní moudrosti může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší do života člověka štěstí.

Aby se mohl muž nebo žena stát ctnostným, musí znát, co jsou ctnosti, mít vůli se jimi řídit. Níže nabízíme jeden z příběhů ze seriálu o ctnosti ze staré Číny.

Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Jedné noci se soudce Chuang Ťing-kuo ve snu přenesl do podsvětí. (Aron Visuals | Pexels)

Chuang Ťing-kuo působil jako soudce v čínském městě I-čou v éře Ťia-jou za vlády dynastie Sung. Jedné noci se ve snu přenesl do podsvětí.

„Víš, že v I-čou došlo k jednomu incidentu?“ zeptal se soudce úředník, který se staral o záznamy v podsvětí.

Úředník pak soudci ukázal knihu, v níž bylo zaznamenáno následující: Doktor Nie Cchung-č’ šel ošetřit pacienta do okresu Chua-tching. Pacientova žena s ním flirtovala a pokusila se o cizoložství. Doktor Nie se ze všech sil snažil, aby ji od sebe odehnal.

Úředník z podsvětí poté odvedl duši spícího soudce Chuanga na břeh řeky, kde spatřil vězeňského dozorce, jak ženu, která se pokusila o cizoložství, zadržuje. K soudcově zděšení dozorce ženě rozřízl břicho, vytáhl vnitřnosti a umyl je v řece.

V soudcově živé snové vizi stál na břehu řeky také mnich, který k němu přistoupil a řekl: „Tato žena je manželka pacienta a pokusila se o cizoložství s lékařem. Lékař Nie ji odmítl a nedojal se její krásou. Je to dobrý člověk a díky jeho ctnosti se jeho život prodlouží o 12 let, z 60 na 72. V každé z budoucích generací Nieho rodiny bude jeden úředník.“

Po mnichových slovech se všichni usmáli.

„Pokud jde o ženu,“ pokračoval mnich, „její život se zkrátí o 12 let. Její střeva a žaludek se očistí, aby se zbavila chlípných tužeb.“

Portrét buddhistického mnicha, namalovaný za vlády dynastie Sung v roce 1238. (Volné dílo)

Poté, co se Chuangova duše vrátila do tohoto světa a on procitl, vyhledal doktora Nie Cchung-č’ a vyprávěl mu o tom, co viděl v podsvětí. Nie byl velmi překvapen, když to slyšel, protože tato událost se skutečně stala.

„Ani moje žena o této události neví, a přesto už byla zaznamenána v podsvětí,“ řekl doktor s úžasem i k překvapení samotného soudce, který během spánku navštívil podsvětí.

Jak se později ukázalo, doktor Nie se skutečně těšil dlouhému životu a nejenom to. Jeho syn i vnuk se stali úspěšnými kandidáty u císařských zkoušek.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.