Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.

Podle východní i západní moudrosti může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší do života člověka štěstí.

Aby se mohl muž nebo žena stát ctnostným, musí znát, co jsou ctnosti, mít vůli se jimi řídit. Níže nabízíme jeden z příběhů ze seriálu o ctnosti ze staré Číny.

Jak Fej Šu nabídl pomoc

V jedenáctém století, za vlády čínské dynastie Sung, žil muž jménem Fej Šu, který se ucházel o místo císařského úředníka. Pocházel z města Kuang-tu, které leželo v provincii Che-nan na cestě vedoucí do hlavního města.

Jednoho dne se vydal do tehdejšího hlavního města čínské říše Čchang-anu (dnešní Si-an). Po cestě se ubytoval v hostinci. Majitelka hostince jej vřele přivítala a velmi dobře se o něj starala.

K jeho překvapení za ním později v noci přišla do pokoje.

„Proč jste zde? V tuto dobu?“ zeptal se.

Kromě toho, že je Hanfu (tradiční čínské odívání) vzorem ctnosti, vyzařuje jeho nositel také noblesu a důstojnost. (epochtimes.com)

„Můj otec pochází z Pien-liangu a naše rodina se specializuje na prodej hedvábí. Vdala jsem se za majitele tohoto hostince, ale můj muž již zemřel. Cítím se velmi osamělá, a tak jsem přišla za vámi, i když riskuji ztrátu své cti,“ pověděla mu mladá vdova.

„Chápu vaši situaci,“ odvětil Fej. „Pojedu do Pien-liangu, pokusím se najít vašeho otce a požádám ho, aby poslal někoho, kdo vás odveze domů.“

Po vyslechnutí jeho slov získala mladá vdova odstup a zahanbeně odešla.

Fej po příjezdu do Pien-liangu vyhledal jejího otce a řekl mu, co se přihodilo.

Starý muž ho přivítal a s údivem mu řekl. „Před několika dny se mi zdál sen, ve kterém moje dcera ztratila svou cudnost. Kdyby tě nepotkala, byla by ve velkém nebezpečí. Bohové mi říkají, že jsi vznešený muž. Určitě půjdu a přivedu svou dceru domů.“

Stařec okamžitě poslal svého syna, aby dceru přivedl z pět do jejich rodinného domu.

Následujícího roku Fej Šu s velkým úspěchem absolvoval císařské zkoušky, byl jmenován na post vyššího úředníka, a dokonce se stal prefektem prefektury Pa-tung.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.