Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí
Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Následující příběh vypráví o podivném snu a návštěvě podsvětí, kterou zažil čínský soudce Chuang Ťing-kuo za vlády dynastie Sung. Soudce ze záznamů v podsvětí pochopil, že ctnostné chování může vytvořit dobrou budoucnost pro obyvatele jeho města…

Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc
Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc

V jedenáctém století, za vlády čínské dynastie Sung, žil muž jménem Fej Šu, který se ucházel o místo císařského úředníka. Jednoho dne se vydal do hlavního města a na cestě se ubytoval v hostinci. Majitelka jej vřele přivítala a velmi dobře se o něj starala. K jeho překvapení za ním později v noci přišla do pokoje...

Příběhy z Číny: Prorážet štít vlastním kopím
Příběhy z Číny: Prorážet štít vlastním kopím

Nejprve zvedl štít a vychvaloval: „Mé štíty jsou nepředstavitelně pevné – tak pevné, že je nic neprorazí.“ Za chvíli vychvaloval svá kopí: „Má kopí jsou neuvěřitelně ostrá – tak ostrá, že prorazí cokoli.“ Někdo se ho zeptal...

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (II)
Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (II)

Dědeček se otočil k Min Te-ženovi. „Zeti můj, má dcera si uvědomila, že jednala nesprávně. Je to také moje chyba, protože jsem ji správně nevychoval." Syn řek: "Maminko, zacházela jsi se mnou špatně, ale jak bych mohl zapomenout na to, že jsi mě třináct let krmila? Lidé říkají, že tisíc kilo zlata není pokladem. Že pokladem je jedině šťastná rodina."

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (I)
Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (I)

„Synové moji, vryjte si do paměti tato otcova slova. Jako dobrý člověk v tomto světě by každý měl mít v mysli jednu základní věc – být laskavý a starostlivý ke druhým. Buďte zdvořilí k sousedům a ctěte rodiče. Vy, bratři, byste se měli mít rádi, měli byste si pomáhat, starat se o sebe navzájem a měli byste k sobě chovat úctu. Pracujte usilovně, studujte, nebuďte líní a neztrácejte čas přílišným hraním si. Nebuďte zbrklí a nedívejte se na ostatní shora...“

Příběhy ze staré Číny: Síla laskavosti
Příběhy ze staré Číny: Síla laskavosti

Podle prastaré čínské legendy vtiskla Nebesa lidskému rodu smysl pro morálku a svědomí. Jde o tu nejkrásnější část podstaty lidského života. Umožňuje lidem udržovat podstatu laskavosti a nepřetržitě se pozvedávat k mravnosti, nejvýznamnější lidské kvalitě, o niž stojí za to usilovat.

Tetování na zádech generála Jüe Feje (příběh ze staré Číny)
Tetování na zádech generála Jüe Feje (příběh ze staré Číny)

Jüe Fej byl známým čínským generálem a hrdinou země. Nejvíc proslul při obraně dynastie Jižní Sung proti nájezdníkům Ťin. Byl také význačným stratégem, ale nebylo to jeho umění válčit, co na staré Číňany zapůsobilo nejvíce, nýbrž jeho oddanost a loajalita ke své zemi, díky níž se stal vzorem mnohých mladých lidí.

Příběh zakladatele tchaj-ťi. Nesmrtelného z hory Wu-tang
Příběh zakladatele tchaj-ťi. Nesmrtelného z hory Wu-tang

Život laskavého a ušlechtilého taoisty Čang San-fenga, který vyvinul styl tchaj-ťi, by jistě mohl být pro mnohé z nás velkou inspirací. V pohoří Wu-tang vytvořil, propojením bojového umění Šao-lin a vnitřních metod kultivace a čchi-kungu, vnitřní styl bojového umění Wu-tang a prapůvodní styl tchaj-ťi čchüan třinácti forem.

1 2