Příběhy ze staré Číny

Rčení 半途而廢 (bàn tú ér fèi), v doslovném překladu „vzdát to v půlce“ neboli nechat něco nedokončeno, pochází ze spisu „Cesta středu“, jednoho ze čtyř konfuciánských kánonů.

Během období Válčících států (475 – 221 př. n. l.) žil muž jménem Jüe Jang-c‘, který se svojí manželkou žil ve státu Jüe.

Jednoho dne uviděl Jüe Jang-c‘ kus zlata povalujícího se na cestě, a tak ho sebral a vzal domů, kde zlato ukázal své choti. Ta se na kov podívala a řekla: „Slyšela jsem, že muž s morálkou nebude pít zlodějovu vodu a poctivý muž odmítne přijmout almužnu. Jak se díváš na to vzít si, co někdo ztratil, a přivlastnit si to?“


Jüe se zastyděl a vzal zlato zpět tam, kde ho našel. Přivedlo ho to k rozhodnutí vyhledat učence a rozšířit si znalosti. Za podpory manželky se vydal na cestu.

O rok později se Jüe náhle vrátil domů. Jeho žena, která právě tkala hedvábnou látku, poklekla, aby ho pozdravila a překvapeně se zeptala: „Strávils studiemi jen jeden rok. Proč jsi zpět?“

Jüe odpověděl: „Přišel jsem zpět domů, abych tě viděl. Moc si mi chyběla.“

Žena beze slova uchopila nůžky a šla ke tkalcovskému stavu, na kterém pracovala. Ukázala na zpola dokončený brokát a jemně řekla: „Tento brokát je utkán z nejjemnějšího hedvábí. Spřádala jsem ho vlákno po vláknu, abych jej mohla vyrobit. Když ho teď přestřihnu, celá moje práce bude znehodnocena. Je to jako s tvými studii. Znalosti můžeš získat pouze díky píli. Ty jsi teď přestal v půlce. Není to totéž, jako přestřihnout látku na tkalcovském stavu?“

Jüe byl velmi dojat tím, co řekla. Znovu svůj domov opustil, tentokrát odhodlán, že to v půli studií nevzdá. Za několik let se stal velmi učeným mužem.


Knižní tip Epoch Times
Devět komentářů ke komunistické straně mapuje děsivou historii Komunistické strany Číny. Iniciovala hnutí, díky kterému vystoupilo ze „strany“ a jejích přidružených organizací již přes 300 milionů Číňanů. Zakoupíte na našem E-shopu.


Fráze vzdát to v půlce se používá pro popsání činnosti, která se zastaví uprostřed procesu. Varuje, že všechno úsilí vyjde nazmar, pokud nejsou věci dokončeny.


Poznámka: Cesta středu – Věřilo se, že byla sepsána okolo roku 450 př. n. l. synovcem Konfucia, „Cesta středu“(中庸) byla nejdříve kapitolou v konfuciánském textu „Kniha obřadů“. Později byla považována za jednu ze čtyř hlavních konfuciánských kánonů. Překládá se také jako „Nauka rovnováhy“, „Nauka středu“, „Střední cesta,“ nebo „Nauka harmonie“.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. P.