V období Válčících států (475–221 př. n. l.) na jednom tržišti ve státě Čchu prodával muž štíty a oštěpy.

Nejprve zvedl štít a vychvaloval: „Mé štíty jsou nepředstavitelně pevné – tak pevné, že je nic neprorazí.“

Za chvíli vychvaloval svá kopí: „Má kopí jsou neuvěřitelně ostrá – tak ostrá, že prorazí cokoli.“

Někdo se ho zeptal: „A co když vezmeme tvé kopí a budeme jím chtít prorazit tvůj štít?“ Obchodník nedokázal odpovědět.

Tak se zrodilo přísloví „prorážet si štít vlastním kopím“, které později lidé začali používat na popis výroků, které si protiřečí, nebo situací, které se navzájem vylučují.

Zdroj: „Chan Fej-c‘“ od Chan Feje (cca 281–233 př. n. l.), přední osobnosti státu Chan.