Author: Jianxin Wang

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (II)

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (II)

Dědeček se otočil k Min Te-ženovi. „Zeti můj, má dcera si uvědomila, že jednala nesprávně. Je to také moje chyba, protože jsem ji správně nevychoval." Syn řek: "Maminko, zacházela jsi se mnou špatně, ale jak bych mohl zapomenout na to, že jsi mě třináct let krmila? Lidé říkají, že tisíc kilo zlata není pokladem. Že pokladem je jedině šťastná rodina."

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (I)

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii (I)

„Synové moji, vryjte si do paměti tato otcova slova. Jako dobrý člověk v tomto světě by každý měl mít v mysli jednu základní věc – být laskavý a starostlivý ke druhým. Buďte zdvořilí k sousedům a ctěte rodiče. Vy, bratři, byste se měli mít rádi, měli byste si pomáhat, starat se o sebe navzájem a měli byste k sobě chovat úctu. Pracujte usilovně, studujte, nebuďte líní a neztrácejte čas přílišným hraním si. Nebuďte zbrklí a nedívejte se na ostatní shora...“