Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč neboli smyslnost je nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznější představy, které je mohou později motivovat k činům.

Podle východní i západní moudrosti může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší štěstí.

Aby se mohl muž nebo žena stát ctnostným, musí znát, co jsou to ctnosti, a mít vůli se jimi řídit. Níže nabízíme jeden z příběhů ze seriálu o ctnosti ze staré Číny.

Odměna úřadem za odmítnutí nevěry

Ve staré Číně žil muž jménem Jang Si-čung, zdvořilostním jménem Ťi-ta. Pocházel z města Sin-ťinu, které leželo v Šu-čou, jedné z devíti provincií ve starověké Číně. Jang se ucházel o místo císařského úředníka a tak odcestoval do hlavního města Čcheng-tu, aby zde absolvoval císařské zkoušky.

Bohužel u císařské zkoušky neuspěl, a tak se na konci dne ubytoval v hotelu v Čcheng-tu. Majitelka hotelu se o něj začala zajímat a dávala mu na vědomí, že by s ním chtěla strávit noc v jeho pokoji.  Jang to považoval za nepřijatelné, přísně její nabídku odmítl a odešel.

Téže noci se jeho ženě doma zdál sen. V něm jí neznámý hlas řekl: „Tvůj manžel se choval čestně, i když byl mimo domov, a zůstal věrný vašim slibům. Nebesa to vědí. Jeho náležitou odměnou bude první místo při příští císařské zkoušce.“

Probudila se, ale nechápala, co její sen znamená, dokud se její manžel na konci roku nevrátil domů a nepověděl jí, co se stalo.

Jak jí bylo řečeno ve snu, Jang se v následujícím roce skutečně umístil na prvním místě v císařské zkoušce.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.