Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

V Pchi-lingu (v dnešní provincii Ťiang-su) žil starý muž jménem Čchien. Byl bohatý a konal mnoho dobrých skutků, avšak stále neměl syna.

Muž jménem Jü, který žil v místní oblasti, dlužil peníze a byl zatčen vládními úřady. Jüova žena si přišla půjčit peníze od starého pana Čchiena, aby svého manžela vyplatila. Čchien jí nabídl potřebné peníze, aniž by požadoval nějaký druh splátky.

Poté, co byl Jü propuštěn, vzali se svou ženou vlastní dceru do domu starého muže, aby mu vyjádřili svou vděčnost. Žena pana Čchiena uviděla, že jejich dcera je mladá a krásná, a tak jí navrhla, aby se o starce starala jako jeho konkubína v naději, že by mohla bezdětnému páru porodit dědice.

Pan Jü i jeho žena byli tímto nápadem nadšeni, ale Čchien nabídku odmítl slovy: „Je nevhodné využívat cizího neštěstí. Pomohl jsem rodině Jü z laskavosti. Kdybych si teď chtěl vzít jejich dceru, pak by se mé chování stalo nespravedlivým. Raději zůstanu bez dědice, než abych si vzal vaši dceru za konkubínu.“

Rodina Jü byla těmito slovy hluboce dojata. Znovu poděkovali manželům Čchienovým a odešli.

Té noci spatřila manželka pana Čchiena ve snu nebeskou bytost, která jí řekla: „Tvůj manžel pomáhá lidem a koná dobré skutky. Projevuje také štědrost vůči chudým a potřebným a vyhýbá se cizoložství. Svým chováním si nashromáždil mnoho ctnosti, a díky tomu budeš obdarována synem.“

Následujícího roku se starcově ženě skutečně narodil chlapec. Když bylo chlapci 18 let, stal se úspěšným kandidátem u císařské zkoušky a později sloužil jako úředník v ústřední vládě.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.