Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Naši předkové si vážili charakterových ctností. Proč? Podle východní i západní moudrosti může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší do života člověka štěstí.

V sérii historických příběhů o lidech odměněných dobrým osudem za ctnostné chování jsme přinesli řadu překvapivých událostí, a dnes jsme připravili příběh ze současné doby, který koloval po čínském internetu.

Jeden vysokoškolský student z chudé rodiny, průměrného vzhledu a s průměrnými známkami měl na střední škole přítelkyni a po ukončení studia udržovali vztah na dálku. Chlapec převzal od své rodiny tradiční hodnoty, věřil ve vznešenost partnerských vztahů a intimní sbližování si schovával až do manželství.

Jednoho dne ho jeho přítelkyně přišla navštívit a chtěla s ním mít poměr. Chlapec se ovládl a odmítl předmanželský styk. Jeho přítelkyně se s ním brzy poté rozešla.

Později byl tento vysokoškolák zaměstnán ve známé televizní stanici v Šen-čenu, což je místo, o které usiluje mnoho talentovaných mladých lidí. Pro mnohé bylo neuvěřitelné, že člověk jako on, který byl v mnoha ohledech průměrný, dokázal tak snadno získat tak dobrou práci.

Lidé, kteří stále udržují tradice svých předků, poukazovali na přísloví, které pochází ze staré Číny: „Člověk může nashromáždit velkou ctnost, když se bude vyhýbat prostopášnosti, a bude odměněn hojným požehnáním.“

Pro ty, kteří sledují pouze povrch věcí, je jistě překvapivé, že výše zmíněný mladík získal tak snadno dobrou práci, ale podle mnichů a těch, kteří se věnují duchovní kultivaci, za tím stojí principy příčiny a následku a není to žádné překvapení.

Podle duchovní tradice může být důvodem jeho úspěchu osud a fakt, že tento mladý muž odmítl slevit ze svých morálních zásad, a za to byl „požehnán nebesy“. Získal práci, o kterou usilovalo mnoho jiných lidí.

Vysoce postavený učený úředník a historik dynastie Sung jménem S’-ma Kuang, který žil na počátku prvního tisíciletí, do rodinného motta vepsal následující poučení: „Pokud člověk hromadí peníze pro budoucí generace, nemusejí si je být schopny udržet; pokud pro ně hromadí knihy, nemusejí si je být schopny přečíst; aby mohly být budoucí generace po dlouhou dobu požehnány, je lepší si hromadit ctnost.“

Aby se mohli muž nebo žena stát ctnostnými, musejí poznat, co to jsou ctnosti, a mít vůli se jimi řídit.

Zdroj příběhu: minghui.org