Zákon č. 106, jediná „páka“ občanů na kontrolu činnosti vlády a parlamentu, ale funguje v praxi?

Zákon č. 106, jediná „páka“ občanů na kontrolu činnosti vlády a parlamentu, ale funguje v praxi?

Zákon č. 106 o svobodném přístupu k informacím, který byl vydán po pádu komunismu v bývalém Československu, měl dát občanům právo kontrolovat činnost vlády, zákonodárců a státních institucí. Byl součástí kroků na ukončení éry totality a měl zabezpečit přístup k záznamům o činnosti orgánů veřejné správy. Kolik se toho mohou občané dozvědět a kdy v praxi zákon 106 nefunguje? Pojďme si namátkou projít několika případy...