Milan Kajínek

30. 3. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Odborná konference nazvaná CoronaDuel 2022 poskytla vhled do myšlení lékařů a expertů, kteří ovlivňují opatření vydávaná vládou v rámci takzvané „koronavirové krize“. Konference se konala 4. března 2022 v Praze. Pořadatelé vyzvali ministra zdravotnictví, aby na konferenci vyslal své špičkové odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá, a zároveň do diskuse nominovali další české odborníky s oponentním názorem.

Každému mluvčímu byl vyhrazen prostor 15 minut, aby mohl bez přerušování odpovědět na předem známou otázku. Konference se podle pořadatelů zaměřila na celkem „pět zásadních otázek“.

Ministr Vlastimil Válek na konferenci nakonec žádné experty nevyslal a žádný z odborníků, kteří dávali ministerstvu poradní hlasy na výzvy pořadatelů k účasti na konferenci nereagoval kladně. Více…

Program konference

MUDr. Miroslav Havrda:

Úvodní slovo a představení Paralelní lékařské komory

Názorové duely

Jednotlivé příspěvky přednášené na konferenci.

Názorový duel na téma:

Má vláda i nadále podporovat plošné očkování dětí a těhotných žen?

Názorový duel na téma:

Jsou současné v ČR používané vakcíny proti covid-19 bezpečné a je odůvodněné povinné očkování těmito vakcínami?

Názorový duel na téma:

Mění se při léčbě nové nemoci koronavirem léčebné postupy v české medicíně?

Názorový duel na téma:

Má vláda okamžitě zrušit veškerou diskriminaci neočkovaných a nechat občany normálně žít?

Názorový duel na téma:

Je (bylo) nutné, aby děti nosily při výuce respirátory a byly ve školách neustálé karantény?


Přednášky

prof. Jiří Beran:

Včasná přednemocniční léčba rizikových pacientů s covid-19 jako prevence těžkého průběhu spojeného s hospitalizací (zde)

MUDr. Vladimír Čížek:

Existuje dostatek důkazů pro tvrzení, že povinné nošení roušek či respirátorů účinně brání šíření epidemie SARS-CoV-2? (zde)

MVDr. Jiří Urbánek:

Propagace vakcín proti covidu (zde)

Závěr a poděkování


(Ne)účastníci akce

Níže jmenovaní odborníci, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách řešení onemocnění covid-19, se nedostavili a jejich stanoviska byla prezentována prostřednictvím videozáznamů:

MUDr. Milan Kubek, profesor Roman Chlíbek, profesor Václav Hořejší, profesor Zdeněk Hel, docent Rastislav Maďar, profesor Jaroslav Flégr, viroložka RNDr. Ruth Tachezy, náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková a další.

Své oponentní odborné názory na konferenci představili následující lidé: Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Imunolog, vakcinolog a farmakolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., MUDr. Vít Mareček, Imunolog RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D., MUDr. Vladimír Čížek, MVDr. Jiří Urbánek, MBA, bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu, prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. A MUDr. Miroslav Havrda.

Konferenci pořádala Paralelní lékařská komora, tedy řádní členové České lékařské komory, kteří mají „jiný názor na řešení koronavirové otázky než prezident ČLK Milan Kubek“. Organizátorem a mediálním partnerem akce je nadační fond Svědomí národa.