Vladimír Laššo

11. 8. 2022

Scénář a střih: Veronika Sunová

Hnutí Tuidang inspirovalo již více než 400 milionů lidí, aby přerušili vazby s Komunistickou stranou Číny. Název hnutí „tuidang“ znamená „vystup ze strany.“ Hnutí se zformovalo v roce 2004, poté co deník The Epoch Times vydal dokumentární sérii nazvanou Devět komentářů ke komunistické straně. Série seznamuje s necenzurovanou historií čínské komunistické strany, odhaluje její násilné praktiky a ničivé dopady na čínskou kulturu.

Od roku 2004 se do Číny dostaly miliony výtisků a po internetu kolují i její digitální kopie. Mnozí z těch, kdo se podílejí na distribuci Devíti komentářů, jsou příznivci Falun Gongu, duchovní disciplíny, kterou čínský režim zakázal v roce 1999 a její příznivce již 23 let tvrdě potlačuje. Dochází k jejich celostátnímu zatýkání, mučení ve vězení a státní média proti nim vedou masivní očerňující kampaň.

V rámci hnutí Tuidang bylo vytvořeno Globální centrum pro vystoupení z Komunistické strany Číny, které je oficiálně registrováno ve Spojených státech. Centrum koordinuje činnost dobrovolníků z celého světa, kteří pomáhají Číňanům podat žádost o vystoupení ze strany. V současné době centrum uvádí, že denně přijímá kolem 50 000 žádostí.

Mnoho lidí, kteří pocházejí z pevninské Číny nebo tam mají příbuzné, se rozhodlo vystoupit ze strany pod pseudonymem z obav z odvetných opatření čínského režimu. Proč Číňané využívají centrum, aby ze strany vystoupili vysvětluje předsedkyně centra paní Yi Rong:

„Při vstupu do každé z přidružených organizací komunistické strany musíte složit slib, že zasvětíte svůj život straně. Takový slib v podstatě zavazuje člověka vůči vládnoucímu režimu. I když je později díky věku automaticky odhlášen z mládežnických skupin, slib dále platí.“ A lidé se tak chtějí vystoupením ze strany svého slibu zřeknout.

Jeden mladý muž z pevninské Číny, který nedávno kontaktoval centrum Tuidang, aby vystoupil z Mladých pionýrů, sdělil deníku Epoch Times, že vystoupení ze strany pro něj bylo „jakýmsi znovuzrozením“ a že jeho duše „je nyní čistá“.

Komunistická strana Číny má nyní oficiálně přes 95 milionů členů. Je tedy namístě položit si otázku, jak z ní mohlo vystoupit 400 milionů lidí? Toto číslo zahrnuje bývalé členy strany a členy přidružených organizací, jako jsou Svaz mládeže nebo Mladí pionýři.

Na našem území byla Komunistická strana Československa prohlášena za zločinný režim v roce 1993. Komunistická strana Číny byla prohlášena za zločinný režim soudním tribunálem v Londýně v roce 2019.

Po knize Devět komentářů, která inspirovala hnutí Tuidand, vydal deník Epoch Times v roce 2018 další sérii článků nazvanou Jak přízrak komunismu vládne našemu světu. Série mapuje vývoj komunismu v západní společnosti a ukazuje, že i dnes zde duch komunismu nadále vládne a přežívá, pouze přijal různé nové podoby a jména.

Související témata