Redakce Epoch Times

20. 7. 2020

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině. Přeloženo z anglické verze.


Nepřehlédněte!

Pro pohodlnější čtení si knihu můžete nyní zakoupit v tištěné podobě na e-mailové adrese redakce@epochtimes.cz.


Obsah knihy:

Předmluva

Úvod ke knize

1. Komunismus: ďábel, který je odhodlán zničit lidstvo
2. Ďáblovy způsoby a prostředky
3. Komunismus jako ďáblova ideologie
4. Metafyzické pochopení ďábla
5. Mnoho tváří ďábla
6. Socialismus jako úvodní stadium komunismu
7. Idealizace komunismu
8. Ničení kultury a morálky
9. Návrat k Bohu a tradici

Kapitola první: Strategie přízraku ke zničení lidstva

1. Poškozování lidské mysli
2. Rozvracení tradiční kultury
3. Komunismus na Východě a na Západě
4. Rozpad společnosti
5. Strategie „rozděl a panuj“
6. Klam a obrana

Kapitola druhá: Počátky komunismu v Evropě

1. Satanistická díla Karla Marxe
2. Marxismus v historickém kontextu
3. Francouzská revoluce
4. Začátky komunismu v Paříži
5. Nejdříve Evropa, potom celý svět

Kapitola třetí: Tyranie na Východě

1. Nástup komunistické totality
2. Brutalita komunistické vlády
3. Století zabíjení

Kapitola čtvrtá: Vyvážení revoluce

1. Vyvážení revoluce do Asie
2. Vyvážení revoluce do Latinské Ameriky a Afriky
3. Socialismus ve východní Evropě
4. Komunismus po studené válce

Kapitola pátá, 1. část: Infiltrace Západu

1. Komunismus násilný a nenásilný
2. Válka špionážní a dezinformační
3. Od „Nového údělu“ k progresivismu
4. Kulturní revoluce na Západě
5. Protiválečná hnutí a hnutí za občanská práva

Kapitola pátá, 2. část: Infiltrace Západu

6. Americký marxista
7. Dlouhý levicový pochod institucemi
8. Politická korektnost
9. Socialismus v Evropě
10. Proč podléháme ďáblovým trikům

Kapitola šestá: Vzpoura proti Bohu

1. Na Východě: Násilná vzpoura proti Bohu
2. Na Západě: Infiltrace a oslabování církve
3. Zvrácená teologie komunismu
4. Náboženský chaos

Kapitola sedmá, 1. část: Zničení rodiny

1. Cílem komunismu je odstranit tradiční rodinu
2. Komunismus podporuje promiskuitu
3. První pokusy o sexuální osvobození za komunismu
4. Jak komunismus ničí rodiny na Západě

Kapitola sedmá, 2. část: Zničení rodiny

4. Jak komunismus ničí rodiny na Západě (pokračování)
5. Jak Komunistická strana Číny ničí rodiny
6. Důsledky komunistického útoku na rodinu

Kapitola osmá, 1.část: Jak komunismus zasévá chaos v politice

1. Komunismus: politika ke zničení lidstva 
2. Přivedení vlády pod kontrolu levice  
3. Nenávist a boj: neměnný směr komunistické politiky 

Kapitola osmá, 2. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice

4. Politika násilí a lží
5. Cesta k totalitarismu
6. Komunismus jako hrozba základním hodnotám

Kapitola devátá, 1. část: Ekonomická past komunismu

1. Státní vlastnictví a plánovaná ekonomika: systémy otroctví
2. Západní země: praxe komunismu pod jiným názvem

Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu

3. Dystopický socialismus Komunistické strany Číny
4. Devastující účinky socialismu v rozvojových zemích
5. Marxova teorie vykořisťování: převrácení dobra a zla
6. Nenávist a závist: původ absolutního rovnostářství
7. Komunistické „ideály“: vábení člověka k vlastnímu sebezničení
8. Morálka, prosperita a mír

Kapitola desátá: Podkopávání právního systému

1. Právo a víra  
2. Právo jako nástroj tyranie v komunistických režimech
3. Jak komunismus deformuje právní normy na Západě
4. Obnovení ducha zákona

Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění

1. Umění: dar z nebes
2. Obrovský vliv umění na lidstvo
3. Jak komunismus sabotuje a zneužívá umění

Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství

1. Komunistické prvky na základních a středních školách

Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství

2. Komunismus na západních univerzitách
3. Jak komunismus zničil vzdělávání v Číně
4. Návrat k tradičnímu vzdělávání
Závěr: Návrat k tradičnímu vzdělávání

Kapitola třináctá: Ovládnutí médií

1. Masová indoktrinace v komunistických zemích
2. Komunistická infiltrace v západních médiích a Hollywoodu
3. Levicová předpojatost pracovníků v médiích
4. Převaha liberalismu a progresivismu v médiích
5. Filmový průmysl: první linie boje proti tradici
6. Televize: mravní úpadek do každé domácnosti
7. Média: hlavní bojiště v totální válce
8. Navrácení charakternosti do médií

Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus

1. Kultura komunistické strany
2. Komunistické rozvracení masové kultury na Západě
3. Populární kultura a společenský chaos
4. Obnova morálních základů lidské kultury

Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu

1. Terorismus a komunistická revoluce
2. Jak komunistické režimy vyvážejí teror
3. Komunistické počátky islámského extremismu
4. Podpora terorismu Komunistickou stranou Číny
5. Sbližování terorismu se západní radikální levicí
6. Odstranění základního kořene terorismu

Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu

1. Komunismus a enviromentální hnutí
2. Změna klimatu

Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu

2. Změna klimatu (pokračování)
3. Komunistický environmentalismus
4. Nalezení skutečného řešení ekologické krize

Kapitola sedmnáctá: Globalizace a komunismus

1. Globalizace a komunismus
2. Ekonomická globalizace
3. Politická globalizace
4. Kulturní globalizace: způsob, jak zkazit lidstvo
5. Prosazování národního dědictví a univerzálních hodnot

Kapitola osmnáctá, 1. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

1. Ambice Komunistické strany Číny vládnout světu
2. Strategie komunistické Číny k docílení světové nadvlády

Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

3. „Neomezená válka“ s prvky čínského komunismu
4. Komunistický „čínský model“
5. Poučení a cesta ven

Závěr: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu

Související články

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...