Redakce Epoch Times

8. 6. 2020

Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem komunistické strany ve východní Evropě

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině. Článek byl aktualizován dle anglické verze newyorské edice deníku The Epoch Times z 3. září 2020.

***

Závěr

V dlouhém běhu historie zažilo lidstvo období nádhery a slávy, ale také přestálo nespočet tragédií a katastrof. Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že předpokladem poctivé vlády, ekonomického rozmachu, vzkvétající kultury a národní prosperity je morální bezúhonnost. Naopak mravní zkaženost je předzvěstí pádu národů a zániku celých civilizací.

Dnešní lidstvo je na vrcholu hmotného bohatství, přesto čelí nebývalým výzvám, jež vyvolala pohroma komunismu. Konečným cílem komunistické ideologie není vytvořit nebe na zemi, nýbrž zničit lidstvo. Komunismus má povahu zlého přízraku, který byl utvořen nenávistí, zkažeností a dalšími živelnými silami ve vesmíru. Z nenávisti zabil více než sto milionů lidí, pošlapal několik tisíc let nádherné civilizace a zkazil lidskou morálku.

Komunistický přízrak sestavil plány k podkopání Východu i Západu a v různých zemích k tomu přijal různé strategie. Na Východě nemilosrdně zabíjel a donutil lidi přijmout ateismus. Na Západě se komunismus vydal odlišnou cestou: infiltroval společnost skrytým způsobem a nenápadně přiměl lidi k tomu, aby opustili svoji víru a tradiční morální hodnoty.

Komunismus pomocí svých režimů a organizací, „spolucestujících“, spolupachatelů a dalších agentů nakupil negativní prvky přítomné v lidském světě a získal ohromnou moc. S touto mocí podkopal a ovládl všechny aspekty společnosti, včetně politiky, ekonomiky, práva, vzdělávání, médií, umění a kultury. Dnešní lidstvo se tak ocitlo v tíživé situaci.

Podíváme-li se na poslední dvě století společenského vývoje, důvody vítězství komunismu jsou jasné. Když se lidé oddají hmotným potěšením, které přináší technologický pokrok, a umožní šíření ateismu, odmítnou boží milosrdenství a obrátí se ke zlu. Lidstvo se nyní z velké části odklonilo od tradic ustavených nebesy. Mnoho lidí se nechává snadno oklamat komunismem a jeho nesčetnými ideologickými obměnami, jako je socialismus, liberalismus a progresivismus.

Tradiční kultura ukazuje lidem cestu, jak si mohou udržet svou morálku a v závěrečné epoše získat spásu. Avšak s tím, jak se začalo útočit na tradiční kulturu a byly odvrženy základní morální pravdy, přerušilo se i spojení mezi člověkem a nebesy. Člověk už nedokáže pochopit pokyny nebes a převahu získalo zlo, což způsobilo v lidském světě zmatek. Když lidská morálka klesne pod úroveň základních standardů, jež byly pro člověka stanoveny, nebesa lidské bytosti neochotně opustí a ďábel je povede do propasti věčného zatracení.

Po dosažení extrému se však situace musí obrátit. V lidské říši platí věčný princip, že poctivost nemůže být nikdy poražena zlem. Bezprostřední vítězství komunismu je jen dočasný jev, který přivodil ďábel, aby zastrašil lidi svou iluzorní silou a zrádnými pokušeními. I přes svou nedokonalost má člověk v sobě laskavost, ctnost a morální odvahu, které se upevňovaly a předávaly po tisíce let. V tom spočívá naše naděje.

Globální události se vyvíjejí neuvěřitelně rychlým tempem. Spravedlivé prvky jsou na vzestupu a lidé po celém světě se probouzejí.

Miliony lidí v Číně pokojně vzdorují tyranské vládě Komunistické strany Číny (KS Číny) tím, že vytrvávají ve své víře a zachovávají si svou morálku. Více než 300 milionů Číňanů, inspirováno sérií Devíti komentářů ke komunistické straně, statečně zpřetrhalo své vazby s KS Číny a jejími přidruženými organizacemi prostřednictvím hnutí „Tuidang“ a vystoupilo ze strany. Stále více jednotlivců činí upřímné rozhodnutí vymanit se z pout komunismu. Rozpad komunistické strany již probíhá.

Konec komunistické strany je věcí nebeského uspořádání. Pokud čínští vůdci podniknou kroky k rozpuštění strany, budou jim poskytnuty všechny podmínky pro hladký přechod. V budoucnu získají skutečnou autoritu, jež jim poskytnou nebesa. Pokud budou rozpadu strany tvrdohlavě vzdorovat, osud strany se stane i jejich osudem a postihnou je katastrofy spojené s konečným pádem strany.

Svět prožívá obnovu tradiční kultury a morálky v souladu s univerzálními hodnotami pravdivosti, soucitu a tolerance. V popředí této renesance je soubor Shen Yun Performing Arts, který v rámci každoročního turné cestuje po pěti světadílech. Prostřednictvím umělecké formy klasického čínského tance přináší Shen Yun univerzálně platné hodnoty divákům po celém světě.

Západ nyní začal rozpoznávat komunistickou infiltraci a podvracení tradiční kultury, ke kterému začalo docházet již v minulém století. Očista od komunistických prvků a odchýlené moderní kultury začala v mnoha oblastech, včetně práva, vzdělávání, vládní administrativy a mezinárodních vztahů. Vlády jsou ostražitější vůči komunistickým režimům a jejich aktérům, což značně omezuje vliv komunismu na globální scéně.

Komunismus není nepřítel, kterého lze porazit vojenskou silou. Abychom vysvobodili svět z jeho sevření, musíme začít tím, že očistíme své vlastní nitro. Li Chung-č’, zakladatel metody Falun Gong, napsal ve svém článku „Utište vnější kultivací vnitřního“:

Když si lidé neváží ctnosti, svět bude ve velkém nepořádku a mimo kontrolu. Všichni se navzájem stanou nepřáteli a budou žít bez štěstí. Když budou žít bez štěstí, nebudou se obávat smrti. Lao-c’ řekl: „Když se lidé neobávají smrti, na co je dobré jim jí vyhrožovat?“ Toto je velké hrozící nebezpečí. Lidé doufají v poklidný svět. Když se nyní vytvoří nadměrné množství zákonů a nařízení na zabezpečení klidu, skončí to opačným výsledkem. Aby se tento problém vyřešil, po celém světě se musí kultivovat ctnost – pouze takto může být tento problém od základu vyřešen. Když jsou úředníci nesobečtí, stát nebude zkorumpovaný. Když si obyvatelstvo váží sebekultivace a pěstování ctností a když úředníci i občané uplatňují sebeovládání ve svých myslích, celý národ bude stabilní a obyvatelstvo jej bude podporovat. Když bude národ pevný a stabilní, přirozeně zastraší vnější nepřátele a pod nebesy zavládne mír. To je práce mudrce. [1]

Milosrdný Stvořitel na lidstvo neustále dohlíží. Jakmile se člověk odvrátí od nebeských principů, nastanou katastrofy. Lidstvo může být zachráněno, pouze když se navrátí ke svému dědictví, které mu svěřila nebesa. Jestliže dokážeme prohlédnout ďáblův klam, udržíme si srdce opravdového soucitu, budeme následovat měřítka, jež nebesa pro člověka stanovila, oživíme tradiční hodnoty a navrátíme se k tradiční kultuře, nebesa osvobodí lidstvo od zla. To, zda se lidská společnost touto cestou vydá či ne, je volbou, před níž stojí každý z nás.

Odkaz

1. Li Hongzhi, „Pacify the External by Cultivating the Internal“, in: Essentials for Further Advancement, 5. ledna 1996, https://www.falundafa.org/eng/eng/jjyz24.htm. (česká verze článku dostupná na: https://cs.falundafa.org/literatura/pdp_cz.pdf)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách
Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách

A je to tady, konečně můžete sledovat českou premiéru dokumentárního filmu o válce proti farmářům vedené od Nizozemska přes Srí Lanku až po Kalifornii. Snímek deníku The Epoch Times s názvem Válka proti farmářům (No Farmers No Food) mapuje situaci cíleného ničení podnikání farmářů pod rouškou „snižování emisí CO2“.

Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“
Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“

Senátor Fischer vyzdvihuje možnosti spolupráce s Tchaj-wanem, kterým však mnohdy na mezinárodní scéně brání tlak Komunistické strany Číny. Od ministra zahraničí převzal ocenění.

Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů
Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů

Nový průzkum zjistil, že většina české společnosti souhlasí s tím, aby bylo manželství uzákoněno v Listině základních práv a svobod jako svazek muže a ženy.

ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan
ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan

Český ministr vnitra Vít Rakušan dnes na jednání v Bruselu zopakoval, že Česká republika nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů.

NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně
NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně

Nejvyšší kontrolní úřad došel při kontrole programu Antivirus k šokujícím zjištěním. Stát se dopustil řady pochybení, která stála poplatníky miliardy korun.