Vladimír Laššo

1. 2. 2022

Celý záznam z konference naleznete zde.

Ve čtvrtek 27. ledna proběhla Československá odborná konference vědců, lékařů a právníků na téma Covid-19, dopad na jednotlivce a společnost v globalizovaném světě.

Na konferenci vystoupila řada českých vědců, lékařů a právníků, kteří zde prezentovali vlastní zkušenosti z výzkumu a lékařské či právní praxe.

Konference, kterou pořádal institut Pro Libertate, Nadační fond Svědomí národa a neformální diskuzní platforma Iniciativa nezávislých lékařů a vědců, byla rozdělená do tří sekcí.

V Imunologické sekci diskutovali čeští vědci o imunitní odpovědi na infekci covid-19. prezentovali zde analýzy vakcín proti onemocnění covid-19 a jejich možných nežádoucích účinků. Jak vakcíny působí a kde se skrývají úskalí pro jejich využívání u dospělých a dětí.

V klinické sekci shrnuli praktičtí lékaři, různých specializací, poznatky o onemocnění covid-19 a vakcinaci. Vycházeli přitom ze zkušeností z každodenního kontaktu s pacienty. Praktičtí lékaři prezentovali jednotlivé případy závažných reakcí, které se u jejich pacientů objevili po očkování a s nimiž se v praxi setkali.

Právní sekce se věnovala dopadům epidemie na společnost a jednotlivce. Reagovala na právní aspekty vládních omezení, ale také hodnotila psychologický vliv epidemických opatření na děti a dospěl.

Přednášející rozebírali řadu ožehavých témat jako jsou: srovnání imunity získané po prodělání onemocnění covid19 s imunitou získanou po vakcinaci | měření protilátek | negativní účinky nošení roušek a jejich přínos | nebo otázky sledování a evidence závažných negativních reakcí na očkování.

Se svým projevem vystoupila také investigativní reportérka Markéta Dobiášová, která hovořila o vlivu médií v krizových situacích.

Konferenci podpořilo několik českých senátorů a Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.