Redakce Epoch Times

25. 1. 2018

Předmluva k vydání popisujícímu komunistické spiknutí za účelem rozvrácení lidstva

Od té doby, kdy se komunismus poprvé objevil v Sovětském svazu, uplynulo již sto let. V průběhu století zapříčinil více než sto milionů nepřirozených úmrtí. Ve chvíli, kdy se poprvé objevil na zemi, směle soupeřil s bohy o právo vládnout nad lidskými bytostmi. V „Internacionále“, francouzské socialistické hymně, vytvořené členem Pařížské komuny Eugènem Edinem Pottierem, se zpívá: „Nikdy neexistoval žádný spasitel světa,“ a „Starý svět by měl být zničen.“ 

Odkud přišel komunismus? Proč se objevil ve vesmíru? Jaká je jeho základní povaha? Jaký bude jeho osud? Lidé o těchto otázkách spekulují. Nyní přišel čas odhalit odpovědi. 

Podstatou komunismu je duch, vytvářený nenávistnými a zkaženými prvky vesmíru. Má hlubokou nenávist vůči lidským bytostem, které chce zničit. Není spokojen pouze se zabitím lidského těla z masa a kostí; koneckonců život nekončí smrtí fyzického těla – duše lidí se převtělují. Ale pokud člověk úplně opustí svůj smysl pro morálku, jeho duše bude zcela zničena.  To je konečná, nejstrašnější smrt. Stáhnout lidstvo do propasti věčného prokletí je konečným cílem, kterého chce duch komunismu dosáhnout.

Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 se komunistické spojenectví Sovětského svazu a Východního bloku brzy rozpadlo. Zdálo se, že celý svět věří tomu, že studená válka je u konce a komunistickou ideologii čeká naprostý zánik. Zbývající komunistické země cítily, že mohou padnout v kterýkoliv okamžik.

Pravdou je však pravý opak. Původní myšlenky komunistické ideologie a komunismus – s novým  make-upem – pokračovaly nadále ve stahování světa do katastrofy. Některé země otevřeně deklarovaly, že jsou socialistickými národy, včetně Číny, Severní Koreji, Kuby a Vietnamu. Mnoho dalších zemí v Africe a Severní Americe vládlo pod vlajkou republiky nebo demokratických národů, ale ve skutečnosti praktikují socialismus. Ba co více, jsou také země v Evropě a Severní Americe, které si nejsou vědomy toho, do jaké míry byly jejich hodnoty vlivem komunismu narušeny.

Zatímco se jeho vliv rozšiřoval násilím nebo skrytým infiltrováním do společnosti, uchýlil se duch komunismu k ničení kultury – vytvořené Stvořitelem ke konečné záchraně lidí – na své cestě ke zničení lidstva.

Po ztrátě kultury přijde lidstvo o směrodatné principy, jak být člověkem. V očích bohů se lidé stanou pouhými zvířaty ukrytými v lidské kůži – neschopni dosáhnout zdrženlivosti prostřednictvím morálky – což povede k jejich rapidnímu úpadku a morální zkaženosti. Potom nebudou schopni pochopit nebeské poselství, které Stvořitel odhalí, aby zachránil lidstvo. V důsledku toho lidé ztratí svoji příležitost být zachráněni, až kalamita udeří. Toto je největší kataklyzma čekající na všechny životy – být navždy zničen – a konečný cíl ducha komunismu.

S myšlenkou na to, jak moc si bohové cení naše životy a jak hluboce se starají o lidské bytosti, jsme napsali knihu „Konečný cíl komunismu“, abychom lidem skrze systematickou analýzu ukázali, jak duch komunismu skrze ničení lidské kultury a morálky postupuje ke konečnému zničení lidstva.

Různé kultury po celém světě mají svůj vlastní folklór předpovídající, jak bohové v posledních dnech zachrání lidstvo. Lidé nyní vstoupili do kritické fáze historie vesmíru. Největší překážkou na jejich cestě ke spáse se stal zlý kult, kterým je komunismus. Důsledkem toho, jak věříme, s velkou naléhavostí musíme důkladně odhalit zlou povahu komunismu a jeho taktiky – lidské bytosti tak budou moci dle svého vlastního svědomí posoudit, zda opustí tento ničemný kult, poklidně rozpustí komunistické organizace, systematicky se očistí od zlých elementů komunismu a nakonec přivítají nový věk lidstva.

Deník Epoch Times brzy publikuje knihu rozdělenou do dvou částí nazvaných „Konečný cíl komunismu: Čínská kapitola“ a „Konečný cíl komunismu: Světová kapitola“. Prosíme zůstaňte naladěni.

Tato kniha je věnována všem lidem, kterým záleží na budoucnosti lidstva.

Poznámka překladatele: Komunismus, o němž se článek zmiňuje, může zahrnovat například Marxismus, De leonismus, Marxismus-leninismus, Stalinismus, Trockismus, Maoismus, Socialismus s čínskými rysy, Castrismus, Eurokomunismus, Komunistický anarchismus, Křesťanský komunismus, Národní komunismus, Vědecký komunismus, Prvotní komunismus a tak dále.


Podívejte se také na naši sérii videí s klinickým psychologem Jordanem Petersonem o problematikách našeho světa ze sociologického hlediska.

Související témata