Jiří Chlebníček

28. 1. 2020

Dnes se v celosvětovém měřítku debatuje o léčebném potenciálu konopí (cannabis sativa). Někteří vědci považují příchod konopí do oblasti medicíny za novou revoluci.

V následném rozhovoru a článku se dozvíte, jak společnost ke konopí přistupovala v historii, jaké jsou jeho dosud vyzkoumané principy působení v lidském organismu a jaká je v současnosti dostupnost konopí v našem medicínském systému.

Role konopí v historii

V současné době se pod pojmem konopí člověku pravděpodobně vybaví usušený květ, takzvaná marihuana, který lidé kouří kvůli jeho omamným účinkům. Ale i když ji někteří lidé využívají jako „rekreační drogu“, v posledních 30 letech se celosvětově zintenzivňuje také diskuze o léčebném využitím této rostliny a postupně se stává i součástí konvenční léčby. Některé lékařské výzkumy prokazují potenciální účinnost této rostliny v léčbě určitých nemocí.

Při pohledu do historie objevíme, že ohledně léčebného využití konopí lidstvo vlastně objevuje již dávno poznané skutečnosti. První zmínky se datují téměř 5 000 zpět v historii, na Východě do doby „polobožského“ císaře Šen-nunga, který konopí označil jako rostlinu s potenciálem pro léčbu revmatismu, malárie, dny či poruch paměti.

Historické texty dokládají, že ve starověku se rostlina jako lék využívala také v Indii, Egyptě a Řecku a následně se konopí jako lék začalo používat i v Evropě. Později začaly být běžně dostupné konopné extrakty a jiné preparáty také v lékárnách v USA.

Konopí se však v historii využívalo i jinými způsoby. Konopná semínka sloužila jako rozšířená potravina, z konopných látek si lidé vyráběli kvalitní oblečení. Také by bylo těžké si představit zámořské objevy a obchodní lodě bez konopných lan a plachet. I papír byl po staletí vyráběn z konopí. Teprve v první polovině 20. století se začal vyrábět ze dřeva.

Nabízí se úvaha nad tím, kde bychom jako civilizace dnes byli v případě, že bychom konopí nevyužívali?

Proč konopí působí na zdraví lidí (endokanabinoidní systém)

Z pohledu moderní vědy je téma léčebných účinků konopí mladé odvětví, které dostalo směr až po objevení tzv. endokanabinoidního systému v roce 1988, který je tvořen systémem receptorů, endokanabinoidních látek a enzymů.

Tento objev umožnil vědcům se dále zabývat principy, jak látky z konopí (kanabinoidy) jako například THC (tetra hydrogen kanabinol) či CBD (kanabidiol) interreagují s lidským tělem vazbou právě na endokanabinoidní receptory CB1 a CB2 na povrchu buněk, které jsou rozmístěny v mnoha částech organismu savců, obratlovců i některých bezobratlých.

Konopi Cbd
Extrakt CBD. (Foto: pexels)

Látka THC je zodpovědná za psychoaktivní účinek konopí, kvůli kterému je užíváno jako droga. Naopak CBD a další kanabinoidy psychoaktivní účinek nevykazují.

Tyto receptory se nacházejí převážně v centrální nervové soustavě, plicích, játrech, slinivce břišní, imunitním systému a střevech. Úloha endokanabinoidního systému spočívá v udržování takzvané dynamické rovnováhy v organismu (homeostázy) a jedná se tedy o celosystémové komplexní působení.

Tento objev pomohl objasnit, jak je možné, že látky z konopí mají účinek na široké a stále se rozšiřující spektrum zdravotních obtíží, jako epilepsie, schizofrenie, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, migrény, artritida, Crohnova nemoc, zánětlivá onemocnění, chronické bolesti, cukrovka, deprese, nespavost, strach a vysoký krevní a oční tlak.

Sušená rostlina v lékárnách jako lék?

Konopí je možné nejen v České republice koupit na předpis v lékárnách ve formě sušeného květu u indikací, jako chronická bolest, doprovodné stavy při chemoterapii, Tourettovu syndromu a roztroušené skleróze.

Nabízí se otázka, proč je tímto způsobem distribuováno právě jen konopí a proč nejsou k dispozici spíše lékové formule s konopnými látkami? Je to způsobeno i tím, že zájem lidí o konopí předbíhá závěry odborníků, jak toto téma uchopit.

V České republice byl umožněn prodej konopí na předpis v lékárnách v roce 2013 i na základě petice, kterou podepsaly desetitisíce lidí.

Výzkum konopí. (Bee Naturalles / Unsplash)

Tzv. léčebné konopí je pěstováno pro stát jedinou českou firmou a jeho spotřeba je doplňována dovozem ze zahraničí. V roce 2020 nastala pro pacienty kupující konopí v ČR na předpis velká změna. Až do 30 gramů měsíčně (v případě výjimek i více) jim náklady z 90 % proplácí pojišťovna.

Aktuálně jsou k užití nabízeny dvě formy konopí – celistvý květ určený k tzv. vaporizaci, kdy jsou pomocí speciálního zařízení vdechovány výpary či jeho nadrcená forma v tobolkách pro vnitřní užití.

Dostupných je několik odrůd v závislosti na poměru látek THC a CBD v sušině. Forma distribuce celistvého květu naráží na několik úskalí. V prvé řadě se jedná o riziko kontaminace rostlinného materiálu.

Co je však zásadnější problém, je standardizace obsahu látek v sušině, kdy i při standardizovaných podmínkách nelze dosáhnout identických hodnot kanabinoidů v rostlině, kdy se obsahy liší i mezi jednotlivými částmi rostliny.

Do budoucna se nabízí v zásadě dvě řešení – užívání kombinace izolovaných kanabinoidů z rostliny nebo užívání celistvých extraktů. V prvém případě lze výsledný produkt zcela standardizovat a replikovat, na druhou stranu se zde vytrácí efekt komplexní synergie látek obsažených v konopí. V druhém případě lze vytvořením extraktu z jedné odrůdy homogenizovat obsah látek v rámci jedné šarže.

Jak bylo zmíněno výše, tak i při stejných podmínkách nenastane stav, aby jedna odrůda měla identické hodnoty obsažených látek při další sklizni, byť se hodnoty po homogenizaci mohou vzájemně blížit.

Dle prof. Lumíra Hanuše nastal v Izraeli problém, kdy pacienti nyní mohou rozlišovat nákup konopí pouze podle obsahu kanabinoidů THC a CBD, kdy předtím kupovali produkty z konkrétní odrůdy, kterou měli osvědčenou.

Tato zkušenost dává větší váhu předpokladu, že u konopí a jeho účinku na konkrétního člověka hraje velkou roli celý mix obsažených látek, a nejen zmíněné dva profilové kanabinoidy, byť jsou zastoupeny největším obsahem.

Pěstování konopí pro vlastní potřebu lze i bez porušení zákona

Zvláště v České republice, zemi zahrádkářů, je velmi populární pěstitelství konopí pro vlastní potřebu, hlavně pro výrobu konopné masti či tinktur převážně staršími lidmi.

Důležité je, že takovýmto počínáním může dojít k porušování zákona v oblasti výroby omamné a psychotropní látky vzhledem k vyššímu obsahu THC v rostlině překračujícím hodnotu 0,3 %, kterou zákon toleruje.

Zákon je aktuálně nastaven tak, že od 5 rostlin potentního konopí je jeho pěstování bráno jako přestupek. Jiná situace je však u sušených květů, u kterých je jako přestupek zohledňováno množství do 10 gramů.

Konopi
Cannabis, marihuana. (Alexandre Chambon / Unsplash)

Pro samopěstitele se nabízí i legální řešení v podobě kultivace takzvaného technického konopí, které právě splňuje normu 0,3 % obsahu THC a počet rostlin není omezen. Pouze nad 100 m2 je třeba pěstování ohlásit celní správě. Toto konopí obsahuje hlavně nepsychoaktivní kanabinoid CBD, ke kterému se upíná v posledních letech pozornost jako k látce s významným léčebným potenciálem u úzkosti, deprese, chronických bolestí, nespavosti, Parkinsonově chorobě, nechutenství, epilepsii či cukrovce.

Pokud tedy zdravotní stav pacienta nevyžaduje psychoaktivní THC například pro tlumení silných bolestí, tak si člověk může vyrobit kvalitní mast či tinkturu i z legálně pěstovaného technického konopí.

Jelikož je konopí známo svými schopnosti extrahovat škodlivé látky z půdy, je ze zdravotních důvodů velice žádoucí a podstatné dbát na kvalitu půdy, na níž je konopí pěstováno.

Látka THC může být pro nemocného při vnitřním užití i riziková, což se dotýká hlavně lidí s predispozicemi k psychickým onemocněním či srdečními poruchami. Užívání konopí s vyšším obsahem THC ve formě kouření (či jinak) může vést k psychické závislosti na této droze a různým halucinogenním účinkům, které mohou uživatele negativně (ale i pozitivně) ovlivňovat.

CBD produkty a konopné masti. Legální doplňky stravy z konopí na trhu

V posledních letech začínají trh v České republice zaplavovat různé potravinové doplňky z konopí a masti. Je třeba rozlišovat, co se v doplňku či masti, která má na obalu konopný list, vlastně nachází.

Léčebná konopná mast, ilustr. foto. (CBD Infos / Unsplash)

Mnoho šamponů a mastí obsahuje pouze olej ze semen z konopí, který je sice kvalitní a zdraví prospěšný, ale neobsahuje silici z květů konopí, která je nositelem kanabinoidních látek.

Mezi mastí s konopným olejem a konopným extraktem s CBD bude velký rozdíl v účinnosti. Samozřejmě je klíčový i obsah účinné látky v produktu a fakt, zda výrobce opravdu deklarované množství látek hlídá a dodržuje.

Potlačuje příznaky nemocí nebo i léčí?

V kontextu nejen s Českou republikou a konopím se pohybujeme v rovině, kdy je konopí využíváno pro takzvanou paliativní léčbu, kdy jsou potlačovány projevy symptomů nemoci. Nemoc tedy pokračuje, ale stav pacienta je subjektivně lepší.

extrakt z konopi
Extrakt z konopí. (Enecta Cannabis extracts / Unsplash)

Vědecké poznatky však naznačují možnosti využití konopí v léčbě kurativní, která nemoc přímo léčí – náznaky jsou ze studií na zvířatech u eliminace gliomů (mozkových nádorů), kdy kanabinoidy způsobují buněčnou smrt těchto zmutovaných buněk.

V případech léčby rakoviny naznačují studia potenciál pro další výzkum například i u rakoviny plic, krve, jater, prostaty a prsu. Konopí se podle studií ukazuje jako potenciálně účinné také u léčby nespavosti, vysokého tlaku, cukrovky typu 2, epilepsie, depresí či Crohnovy choroby.

Budoucí výzkum a objevy, jak se endokanabinoidní systém hlouběji podílí na lidském zdraví, může přinést mnohá řešení u chronických onemocnění, která v současnosti nejsou na základě aktuálních poznatků moderní medicíny dobře léčitelná.


Zdroje:

https://medicalmarijuana.procon.org/historical-timeline/
http://www.sukl.cz/konopi-pro-lecebne-pouziti
https://www.hemps.cz/co-je-cbd/
https://www.labroots.com/trending/cannabis-sciences/8456/endocannabinoid-system-discovered

http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/3433-clovek-vyuziva-konopi-jiz-dele-nez-deset-tisic-let

https://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/157606/ako-dalej-19-2019-08-20-konopa-a-jej-vyuzitie-najma-na-liecebne-ucely-3
https://kanabinoidy.cz/historie-lekarske-marihuany/

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.