Uplynulý rok 2020 byl v mnoha ohledech naprosto nový, ojedinělý a extrémní pro celý svět, lidskou společnost a všechna její odvětví kvůli epidemii koronavirového onemocnění Covid-19. Jinak tomu nebylo ani v případě zoologických zahrad, včetně Zoo Jihlava.

Zoo Jihlava musela poprvé ve své historii na delší dobu uzavřít svůj areál pro návštěvníky. Celkově byla zoo zavřená 110 dnů a propad návštěvnosti činil asi jednu třetinu. Veřejnost z řad návštěvníků a příznivců zoo však celou instituci nesmírně podpořila, stejně jako její zřizovatel město Jihlava.

Ekonomické dopady uzavření zoo i celkového propadu návštěvníků v měsících, kdy byla zoo otevřena, budou poznatelné až za delší dobu.

Zvířata pozorují návštěvníky

Uzavření zoo mělo nejmenší vliv hlavně na její zvířecí obyvatele. Pro ně šel život dál, jako by se kolem v našem lidském světě nic zásadního nedělo. I když některé z druhů s většími duševními schopnostmi mohly absenci návštěvníků nést trochu nelibě a nudily se. Přeci jen takoví medvědi malajští, tuleni, velké i malé kočky, nebo třeba i žirafy a tapíři pozorují návštěvníky stejně jako oni je.

Zvířata v lockodovnu se pokojně množila…

V průběhu loňského roku se podařilo rozmnožit cca 76 druhů chovaných živočichů v počtu cca 340 úspěšně odchovaných mláďat. Mezi nejvýznamnější loňské odchovy patřila hlavně spousta menších, ale o to vzácnějších druhů zvířat, jakými jsou třeba lenochod dvouprstý, pásovec kulovitý, klokánek rudohnědý, křeček stromový, daman pralesní, outloň malý, nebo krajta hnědohlavá, hroznýš madagaskarský a z ptáků lori mnohobarvý horský.

Adopce zvířat i tržby na e-shopu se zvedly

Všechny v zoo velice potěšila a také příjemně překvapila touha lidí zoologické zahradě, jejím zvířecím obyvatelům i zaměstnancům nezištně pomáhat.

Obrat na e-shopu zoo se oproti roku 2019 s cca 500 000 Kč zvedl na cca 3 400 000 Kč za rok 2020. To zahrnuje i částku za adopce, která se proti roku 2019 zdvojnásobila na více než 1 000 000 Kč.

Úspěch měly i další produkty na podporu zoo. Prosincové akce „Pošli zvíře na dovolenou“ zájemci využili 85x, tygří puzzle si zakoupilo 35 lidí. Všem dárcům, sponzorům, podporovatelům, zákazníkům e-shopu a návštěvníkům velice Zoo Jihlava děkuje a jejich podpory si velmi váží.