I v zoologické zahradě, pro návštěvníky od prosince opět zavřené, vládne čilý ruch, co se týče přesunů zvířat. V polovině prosince dorazil do Jihlavské Zoo samec outloně malého, který přiletěl až z moskevské Zoo. Tříletý sameček obohatí jihlavský chov těchto vzácných a ohrožených nočních poloopic z Jihovýchodní Asie.

Zvířetem, se kterým se naopak jihlavští chovatelé rozloučili, byl roční samec vodušky abok (Kobus megaceros), který zamířil do Zoo Kazaň v Rusku. Antilopí samec však necestoval sám, ale se čtyřmi samicemi ze Zoo Ostrava a jedním samcem pocházejícím ze Zoo Praha. Společně tak utvořili vzájemně nepříbuznou skupinu, která bude základem dalšího chovu tohoto druhu v ruských zoo.

Stádo všech šesti zvířat dorazilo do svého nového domova po souši i letecky v pořádku, také díky kvalitní přípravě a vyjednání všech celních formalit našimi i ruskými zoology.

Voduška abok je jednou z nejvzácnějších antilop světa, která se však v podmínkách evropských zoo dobře rozmnožuje a kapacity pro jejich populaci jsou v rámci Evropy již naplněny. Proto po dohodě s koordinátorem evropského chovu (EEP) pro tyto antilopy, bylo rozhodnuto o vytvoření další záložní populace na jiném kontinentě v rámci Ruské federace, konkrétně v Zoo Kazaň.

Voduška abok
Voduška abok, vzácná antilopa. (Zoo Jihlava)

Koncem roku do Jihlavy přijeli čtyři samci psů pralesních z britské Zoo Chester. Původní jihlavský samec pro změnu zamířil do Zoo Birmingham taktéž ve Velké Británii.

„Na úplný konec roku, 26. prosince pak připadnul dovoz čtyř nových samců (Spheotos venaticus). Protože psy pralesní vezl jihlavský zoolog Richard Viduna spolu s chovatelem Michalem Kratochvílem v době zpřísňujících se proti-covidových opatření i začátku Brexitu, připomínal trochu únikovou hru srovnatelnou s některým akčním filmem. Koneckonců, i Štědrý den tito dva zaměstnanci strávili v dodávce pouze ve společnosti vzácných psovitých šelem,“ dodává M. Maláč, mluvčí Zoo Jihlava.

Outlon Maly
Outloň malý náleží do nočních poloopic. (Zoo Jihlava)