Katolická církev v Berlíně po celá desetiletí ignorovala náznaky sexuálního zneužívání a uchovávala případy pod zámkem.

Nejméně 61 duchovních bylo zapojeno do sexuálního zneužívání nezletilých v oblasti katolické arcidiecéze v Berlíně v letech 1946 až do konce roku 2019. Během této doby bylo ze spisů známo celkem 121 obětí.

Vyplývá to z nezávislé zprávy, která byla předložena v Berlíně. Podle zprávy právnické firmy Redeker Sellner Dahs by počet nehlášených případů mohl být mnohem vyšší. Obviněnými jsou zejména kněží a členové řádu, kteří působili v oblasti diecéze.

Mezi oběťmi jsou ministranti, několik nezletilých, mladé dívky, konfirmanti a přijímané děti. 37 procent identifikovaných obětí byly ženy, 59 procent muži. Pohlaví zbývajících čtyř procent není známo.

Hierarchické struktury a nedostatek komunikace brání vzdělávání a prevenci, konstatuje zpráva. Právník Peter-Andreas Brand, jeden z autorů, hovořil o „systematické nezodpovědnosti“. Spoluautorka Sabine Wildfeuerová uvedla, že byly použity všechny prostředky, aby se odvrátilo poškození církve.

Zejména v 50. a 60. letech mělo vedení církve větší empatii k pachatelům než k obětem. Odborníci dospěli k závěru, že „snahy osob odpovědných za (arci-) biskupský ordinariát, zejména v těchto desetiletích, neměly umožnit zveřejnění obvinění ze sexuálního zneužívání, aby se zabránilo újmě instituce“.

Kromě toho našli u nejméně dvou podezřelých konkrétní důkazy o pokus „zakrýt případy sexuálního zneužívání, které vyšly najevo“. 21 případů bylo podle znaleckého posudku soudně vyšetřováno, z toho bylo v 11 případech zahájeno soudní řízení.

71 procent případů zneužití hlášených třetími stranami

Vyšetřovatelé si také všimli, že o 71 procentech případů zneužití, to jest drtivé většině, bylo informováno na základě upozornění od třetích stran. Zpráva rovněž uvádí, že samotné oběti zneužívání jako první ohlásily pouze 29 procent všech případů.

Pokud jde o informace od třetí strany, je podíl informátorů následující: „43 % lidí zevnitř církve, jako jsou farníci nebo hospodyně obviněných, ​​32 % zpráv od policie nebo státního zástupce, 16 % rodinných příslušníků dotčených osob a 9 % dalších zdrojů, jako jsou tiskové zprávy nebo anonymní informátoři“.

Převážná většina počátečních zpráv od postižených byla hlášena berlínské arcidiecézi až od roku 2010, zjistili odborníci. V té době bylo projednáváno 33 případů z 35 zneužívaných osob. Podle zprávy bylo mnoho postižených podle jejich výpovědí povzbuzeno skutečností, že skandál zneužívání na Canisius College v Berlíně byl zveřejněn na jaře roku 2010 a že poté proběhla široká veřejná diskuse o sexuálním zneužívání v katolické církvi v Německu. To je povzbudilo, aby informovali o svých vlastních zkušenostech se zneužíváním.

V rámci zprávy bylo rovněž zhodnoceno, kolik zneužití bylo předmětem předběžného vyšetřování nebo trestního řízení.

Bylo zahájeno předběžné vyšetřování proti 15 z 61 podezřelých

Ukazuje se, že uvnitř církve bylo provedeno celkem 17 předběžných šetření nebo trestních řízení týkajících se celkem 31 postižených osob. Sedm z těchto řízení mělo uvnitř církve vyústit k takzvaným kanonickým trestům. V jednom z těchto případů byl obviněný vyloučen z kněžství.

„Ze zahájeného státního vyšetřovacího řízení bylo 11 soudních řízení ukončeno rozsudky nebo tresty,“ pokračuje zpráva. Všechna ostatní vyšetřování byla uzavřena; částečně kvůli promlčecí lhůtě, částečně proto, že obviněný již zemřel, a částečně proto, že podezření nebylo opodstatněné.

Podle zprávy působilo v berlínské arcidiecézi v letech 1946 až do 31. prosince 2019 celkem 1 445 duchovních (diecézních kněží, jáhnů a řeholních kněží). V případě 61 obviněných se tak jedná o 4,22 % duchovních.

Arcibiskup: Přehodnocení je díl, kterým církev může přispět

Berlínský arcibiskup Heiner Koch vidí potřebu dalšího jednání v této věci i po předložení výsledné zprávy. „Zde se jedná především o obětech,“ řekl Koch. Jejich utrpení nelze zvrátit. Přehodnocení celé věci je podíl, kterou církev může přispět.

Mnoho lidí ztratilo důvěru v katolickou církev, řekl Koch. „Znovuzískání důvěry prostřednictvím čestného, ​​transparentního a otevřeného zpracování a vyvozování závěrů je také jedním z cílů hodnocení zprávy, která byla nyní předložena.“

Musíme převzít odpovědnost „tam, kde jsem mlčeli nebo neřešili vhodným způsobem vinu, kde lidé v církevním systému nechtěli vidět zjevné události nebo systematicky hleděli na druhou stranu“, řekl arcibiskup Heiner Koch.

Ti, kterých se to týká, kteří ještě nekontaktovali církev, by se měli obrátit na církev. Komise složená z kněží a laiků má nyní zprávu zpracovat a předložit návrhy, jak v budoucnu řešit případy zneužití.

Inkriminované arcibiskupství zahrnuje Berlín, střední a severní část Braniborska, západní Pomořansko a město Havelberg v Sasku-Anhaltsku.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.