Pro církve byly vytvořeny revizní komise, údajně nezávislé panely, jejichž cílem má být spravedlivé přezkoumání obvinění obžalovaných ze sexuálního zneužívání, aby zabránili zneužívajícím kněžím v setrvávání v duchovní úřadu.

Vyšetřování agentury Associated Press však zjistilo, že tyto rady pravidelně nedodržovaly své závazky, a místo toho chránily církev namísto obětí.

Revizní komise jmenovaná biskupy působí tajně a často podkopávají důkazy o sexuálním zneužívání obětí, chrání obviněné kněze a pomáhají církvi vyhýbat se nákladům za soudní proces. Desítky případů ukazují, že revizní komise odmítají stížnosti obětí, které byly později přijaty a uznány soudními úřady. Mnoho z obětí uvedlo, že čelily nepřátelství a ponižování ze strany rad.

Agentura Associated Press prověřovala informace o všech zhruba 180 diecézích ve Spojených státech, zkontrolovala tisíce stran záznamů o církvi a soudech a mluvila s více než 75 oběťmi, které byly zneužívány. Uskutečnila rozhovory s členy správní rady a dalšími lidmi, aby nakonec odhalila proces, při kterém drží hierarchie církve otěže moci v každé fázi.

Tim Lennon, prezident sítě SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), sdělil Epoch Times, že výsledky vyšetřování odpovídají jeho zkušenostem, které získal při rozhovorech s těmi, co zažili zneužívání uvnitř církve.

Proces a systém revizní komise nazval „střetem zájmů“.

„Je to nepoctivý proces,” řekl Lennon v telefonním rozhovoru. „Biskup jmenuje představenstvo, rada je pouze poradní, všechna rozhodnutí, která činí, musí schválit biskup. Oni (církevní úředníci) klamou komunitu; zavádějí oběti.“

Související: The Hidden World of Abusive Catholic Nuns

Biskupové jmenovali právníky obhajoby církve a nejvyšší pomocníky těchto rad. Kromě toho si biskupové volí, které případy se objeví na představenstvu, jaké důkazy členové uvidí a jaká kritéria se používají k rozhodnutí, zda je obvinění „opodstatněné“ nebo „důvěryhodné“.

Někdy Associated Press zjistila, a to i tam, kde rada shledala případy jako věrohodné, že se biskupové i tehdy přidávají na stranu kněží a nálezy ignorují.

Lennon řekl, že oběti by se neměly spoléhat na církev, pokud hledají spravedlnost. Poukázal na případ, jenž se týkal informátora v Buffalu v New Yorku, který ukázal, že existuje trojnásobný počet zvrhlých kněží, než tvrdí biskupové.

„Viděli jsme, že najdeme pravdu pouze, když vyšetřování vede zákon a právní subjekt,” řekl Lennon.

„Musíme se spoléhat na státní zástupce, okresního právníka, dokonce i na politiky, kteří přijmou přísné zákony na ochranu komunity,” řekl. „Nemůžeme se spolehnout na to, že církev bude hlídat sama sebe.”

Nejméně tucet zpráv vládních vyšetřovatelů a externích konzultantů, kteří mají přístup k církevním dokumentům, zpochybnilo nezávislost rad, jejich zacházení s oběťmi a jejich důkladnost. Zmiňované zprávy zahrnují sedm výsledných zpráv poroty a státních zástupců.

I když rady dávají doporučení, podle zpráv z biskupské konference se zjistilo, že diecéze ignorovaly revizní rady – někdy ponechávají případy bez reakce déle než rok. Členové revizní rady, minulé i současné, prozradili agentuře AP, že diecéze tento proces v podstatě hrají; od toho, že selhávají v podávání informací až po využívání pomocníků k řízení jednání.

Mary Dispenza, vedoucí SNAP pro okres Seattle a kontaktní osoba pro ty, kteří byli zneužíváni jeptiškami, sdělila Epoch Times, že zneužívání v církvi je „strašný problém, větší, než věříme nebo bychom chtěli vědět“.

„Děti jsou stále zneužívány duchovními a tito ´kněžští predátoři´ v mnoha případech stále slouží,” řekla v telefonickém rozhovoru. „Zůstává to problémem, protože se jedná o systémovou záležitost v katolické církvi. Krytí a zatajování jsou závažné.”

Hodnotící komise jsou omezené ve svých pravomocích, říká Dispenza, protože spadají do stejného hierarchického modelu, který církev zachovává.

„Model zůstává stále stejný; hierarchický model, kde se dolar zastaví u biskupa,“ řekla. „Nejsem si jistá, že (hodnotící výbory) mohou být skutečně efektivní … musí být velice zaujaté.“

Z originálního článku deníku The Epoch Times New York přeložila M. S.