Do pohřebního ústavu ve Wu-chanu byly v posledních dnech doručeny tisíce uren s popelem obětí pandemie, které si příbuzní zesnulých odnášeli domů. Kvůli vysokému počtu uren dále narůstají pochyby o skutečném rozsahu epidemie v Číně.

Rodiny těch, kteří zemřeli na virus Komunistické strany Číny (KS Číny), známý také jako koronavirus, si od 23. března mohly odnášet pozůstatky z kremace svých příbuzných ze sedmi státních pohřebních ústavů.

Epoch Times označuje nový koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19, názvem „virus KS Číny“, protože Komunistická strana Číny existenci nového nebezpečného viru tajila po dobu šesti týdnů a umlčovala ty, kteří se na nebezpečí pokoušeli upozornit. V důsledku této cenzury došlo k nekontrolovanému šíření viru po Číně a k rozpoutání globální pandemie.

Na čínských sociálních sítích se následně začaly šířit fotografie dlouhých front u pohřebního ústavu, ale cenzoři je velmi rychle začali promazávat.

Fotografie zveřejněná uživatelem Weibo @ 毛大庆. Někteří lidé z Wu-chanu, kteří po měsících karantény čekají v řadě u Chankchouského pohřebního ústavu, aby si odnesli popel rodinných příslušníků. Srdcervoucí.

Do jednoho z těchto zařízení, Chankchouského pohřebního ústavu, ve středu a ve čtvrtek přivezly kamiony asi 2 500 uren, informoval čínský časopis Caixin (Cchaj-sin). Jedna ze zveřejněných fotografií ukazovala, jak zaměstnanci v ústavu ukládají dovnitř 3 500 uren.

Některé rodiny pro časopis Cchaj-sin uvedly, že na vyzvednutí popela museli ve frontě čekat až pět hodin.

Pro spuštění videa musíte mít vypnutý Adblock či obdobné moduly.

Chankchouský pohřební ústav uvedl, že se bude snažit o vydání 500 uren denně, napsal čínský zpravodajský portál Tchou-tchiao. Pohřební ústav doufá, že úkol splní ke „Dni zametání hrobek“ (obdoba našich Dušiček), který připadá na 4. dubna.

Cchaj-sin telefonicky kontaktoval pohřební ústavy ve Wu-chanu a zaměstnanci ze šesti zařízení uvedli, že buď k počtu shromážděných uren nemají žádné informace, nebo že jim není povoleno čísla zveřejňovat.

Čínské úřady oficiálně oznámily, že ve Wu-chanu, kde se virus objevil poprvé, bylo přes dva tisíce obětí COVID-19. Odborníci i místní obyvatelé jsou však vzhledem k prvotnímu utajování nákazy režimem vůči těmto číslům skeptičtí. Je to i kvůli přetíženému zdravotnímu systému ve Wu-chanu, kdy se řadě lidí nedostalo testů ani zdravotní péče, a také kvůli několika změnám ve způsobu, jakým byly nákazy oficiálně počítány.

Začátkem února přinesl deník Epoch Times (čínská edice) investigativní reportáž, kdy obvolával pohřební ústavy ve Wu-chanu, aby zjistil skutečný počet obětí epidemie.

Chankchouský pohřební ústav tehdy potvrdil, že jeho krematorium používá všech 20 pecí, které jedou nonstop, 24 hodin denně. Náhlý nárůst objemu kremací naznačuje, že na virus KS Číny zemřelo mnohem více lidí, než čínská vláda přiznala.

Pracovníci v jiných pohřebních ústavech ve městě rovněž uváděli prudký nárůst počtu mrtvol, které jim vozili ke kremaci. Zaměstnanec Cchajtienského pohřebního ústavu, který se nachází na předměstí Wu-chanu, pro The Epoch Times uvedl, že denně spotřebuje nejméně 100 vaků na těla.

Jeden z obyvatelů Wu-chanu, pan Ting, který v důsledku nákazy přišel o matku, a ještě ho čekalo vyzvednutí jejích ostatků, sdělil pro čínské vydání Epoch Times, že ho místní úřady informovaly, že rodinám pomohou s papírováním, osvobodí je od poplatků za provozní náklady a urnu a poskytnou slevy na hřbitovní parcely. Podmínkou je, že tyto úkony budou dokončeny před Dnem zametání hrobek. Po tomto datu již nebude pomoc údajně zaručena.

Pan Ting úřady kritizoval za to, že nutí lidi, aby všechny pohřební formality vybavili v tak krátkém čase, zejména vzhledem k faktu, že není povoleno mít pohřební obřad. „Jak to mohu přijmout?“ stěžuje si Ting.

Dodal, že jedinou útěchou pro rodiny zesnulých by bylo, kdyby úředníci přiznali pravdu o tom, co se stalo, a přijali za to zodpovědnost. „Byla by to ta největší útěcha a také projev úcty k mrtvým,“ podotkl pan Ting.

originální článku newyorské edice The Epoch Times přeložil: MiC