Vysočina – Poblíž Havlíčkova Brodu můžeme navštívit romantickou podhorskou ves v západní části Českomoravské vrchoviny, jejíž domky se rozprostírají do kopce. Kopec pokračuje ještě dál i za vsí směrem na Malčín. Obcí protéká Lučický potok, který je pravostranným přítokem řeky Sázavy. Na potoce dříve fungovaly dva mlýny na vodní pohon.

Pohled na gotický kostel svaté Markéty je skvělý, v jeho sousedství stojí další ozdoba a dominanta Lučice, škola z roku 1922. Posezení v přístřešku pro turisty můžete využít k malému občerstvení. Pokud nemáte jídlo s sebou, ve všední den si můžete něco koupit v místní prodejně potravin.

Pověst z malebných lesů

Její založení zřejmě souviselo s Haberskou obchodní stezkou. Místní pověst datuje vznik obce do doby ještě dřívější. Podle ní zde kdysi bývaly hluboké lesy plné zvěře a paní ze sousedního statku ráda jezdívala na lov. Jednoho dne se jí kůň splašil, ženu shodil a ona pád nepřežila. Na památku této nešťastné události byl v těch místech vystavěn kostel zasvěcený sv. Markétě a kolem něho postupně vyrůstala vesnice.

Doklady o založení obce Lučice (ležící v lukách) se bohužel nedochovaly, protože byly uloženy na Lipnici, která však byla zničena požárem. Takže první písemná zmínka o Lučici pochází z r. 1352. 

Kostel sv. Markéty byl v roce 1928 značně poničen požárem. Ještě téhož roku byl opraven a během oprav byly uvnitř objeveny nástěnné malby z počátku 15. století.

Když za vsí pokračujete do kopce, narazíte na zachovalý pískovcový smírčí kříž. Jaká neblahá věc se v tom místě udála, se asi už nedozvíme, ale hříšník byl zavázán postavit smírčí kříž, aby mu bylo odpuštěno.

Dobrá Voda

Vlevo od smírčího kříže vás cesta lesem přivede do Dobré Vody. Zde se nachází Žižkův buk a Žižkova studánka. Podle pověsti ze studánky pil Žižka, když utíkal před pronásledováním křižáků směrem k Havlíčkovu Brodu.

V tomto místě najdete rovněž pozůstatky sklářské huti Dobrá Voda z počátku 18. století. Do dnešních dnů se tu dochoval sklepmistrův dům.

Pro cyklisty:

Do Lučice se nechá dojet po komunikaci z Havlíčkova Brodu přes Veselý Žďár.

Kolem západního okraje Lučice prochází značená trasa lokální cyklostezky a jihozápadním směrem se po ní můžete vydat do Lipnice nad Sázavou anebo do Světlé nad Sázavou.

Občerstvení potkáte buď ve Světlé, v Lipnici nebo v Havlíčkově Brodě.

Celkově cyklotrasa č. 4155 vede z Humpolce přes Lipnici nad. Sáz., Lučici, Habry až do Vilémova u Golčova Jeníkova.