Procházíme městem ve stopách předchozích umělců, básníků a malířů spolu s paní Martinou Havlínovou, autorkou vzpomínkové knihy na Vodňany. V knize zachytila autentické vzpomínky místních pamětníků, jak mluvili o malíři Janu Zrzavém, který zde pobýval po dobu 16 let (1942–1958).

Také malíře sem kdysi přilákaly kročeje předchozích umělců, kteří měli světu co říci – Julia Zeyera, básníka; Františka Heritese, lékárníka i spisovatele. Z Vodňan rovněž pocházel nakladatel Otakar Štorch-Marien (1897–1974), sochař Josef Kvasnička, autor sochy na místní kašně nebo houslistka Marie Heritesová. V galerii jsou uloženy kartony Mikoláše Alše, podle nichž byl vyzdoben zdejší kostel Narození Panny Marie.

Na náměstí nás zaujme výpravný dům s renesanční atikou, bývalá lékárna, původně domov lékárníka, spisovatele a redaktora Františka Heritese. V městské galerii se nachází pamětní síň Julia Zeyera a Františka Heritese, zmíněné kartony M. Alše a velká sbírka obrazů českých malířů tohoto století.

Na ulici Bavorovské se zastavíme u domu, v němž Zrzavý bydlel. Kupodivu, jde o zcela obyčejný činžák, avšak podle okolí je nám jasné, proč si ho malíř vybral. Ze druhého patra měl kouzelné výhledy na obec Pražák, Svobodné hory, v popředí s kopcem Hrad.

Nemůžeme vynechat Chelčice s jejich farou, kam malíř docházel za svým přítelem a zpovědníkem, knězem Františkem Srubkem, a vedli tam spolu „učené disputace“ ohledně křesťanství.

Za Chelčicemi navštívíme kapli Máří Magdalény Na Lázni, oblíbené místo vycházek a rozjímání. Od kaple vede úžasná lipová alej k poutnímu místu Lomec, kde se v borovém háji nachází poutní kostel Jména Panny Marie, klášter Františkánek, mohylové pohřebiště a křížová cesta.

Sem se dá dojet z Vodňan na kole po cyklostezce č. 1099. Cestou minete i Libějovický zámek, který momentálně není veřejnosti přístupný.

Vracíme se do Vodňan. Procházím městem, které bylo kdysi majetkem i krále Jana Lucemburského. Zeyerovy sady jsou stále zelené, stromy rostou, ačkoliv při svém odchodu měl malíř obavy o jejich životnost. Když procházím úsekem při jednom z mlýnských náhonů, ze zahrádky jednoho domku se přijde pomazlit vlídný zrzavý kocour… Zřejmě přináší symbolický pozdrav od mistra Zrzavého.

Čtěte také recenzi knihy Martiny Havlínové.