Catherine Yang

19. 7. 2021

Rodina mladého muže byla kvůli duchovnímu přesvědčení rozvrácena čínským komunistickým režimem.

„Jednoho dne jsem přišel domů a moji rodiče byli pryč,“ vzpomíná Čao Ťi-cheng, dnes již jako tanečník proslulého uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts. Jeho rodiče, stejně jako desítky milionů dalších lidí v Číně, se stali terčem útoku komunistické strany. Ze dne na den se z laskavých lidí, kteří praktikují meditační cvičení a řídí se zásadami „pravdivosti, soucitu a snášenlivosti“, stali nepřátelé státu.

Život Čao Ťi-chenga se obrátil vzhůru nohama, když mu bylo pouhých osm let. Jeho rodiče patřili mezi 70 až 100 milionů příznivců Falun Gongu, známého také jako Falun Dafa, což je duchovní praxe pro rozvoj těla a mysli zakořeněná v učeních buddhismu a taoismu. Komunistická strana postavila Falun Gong mimo zákon 20. července 1999.

Dnes patří Čao Ťi-cheng do elitní skupiny tanečníků souboru Shen Yun Performing Arts, který založili čínští umělci v New Yorku s cílem obnovit prastarou čínskou kulturu.

Na dobu, kdy vyrůstal v Číně, vzpomíná nerad. Jeho otec byl nezákonně zatčen a mučen, několik let strávil na útěku. Policie opakovaně zatýkala i jeho matku, což znamenalo, že jednoho dne po návratu ze školy nalezl zamčené dveře. Zjistil, že policie jeho matku opět odvedla a jeho domácí život byl rozvrácen. Někdy bydlel u své postižené babičky a jindy u jakéhokoli příbuzného, který se ho právě mohl ujmout.

Osmiletý Čao se často ptal: „Proč je moje matka pryč? Proč je můj otec pryč?“

„Neřekli mi to, protože jsem byl tak malý a nemohl jsem to pochopit,“ vzpomíná Čao. „Ale pomalu jsem to začal chápat. Bylo to kvůli tomu, že se postavili za pravdu a odvážili se říct ,Falun Dafa je dobrý´, a proto se stali terčem útoku státu.“

Čínský režim zahájil proti příznivcům Falun Gongu celostátní represivní kampaň, která zahrnovala také vydávání očerňujícího zpravodajství ve státem ovládaných médiích. Kdo se odvážil tvrdit opak toho, co tvrdí státní média, tedy že je Falun Gong dobrá věc, mohl být zatčen.

Těm, kteří neznají komunistické společnosti, připadá Čaův příběh nepochopitelný. Považují za šokující, že by dokázal vládní aparát obrátit celý národ proti určité skupině dobrých občanů, a to jen tak z plezíru.

Když společnost začala opakovat pomluvy čínské komunistické strany, Čao musel čelit šikaně a zneužívání ve škole a policie začala prohledávat jeho dům. Ve chvílích, kdy jeho matku propustili z vězení, se ho policie snažila zmanipulovat, aby ji přiměl zříci se její víry. Nabádali ho, aby jí řekl, že je k němu krutá, protože se nechce vzdát své víry, a kdyby se své víry vzdala, mohl mít snazší život.

Čínský režim využíval celý státní aparát za účelem zničení pověsti a živobytí určených skupin obyvatel v domnění, že dokáže vymýtit jejich víru během několika let. Pravda a dobrota lidského srdce však nakonec zvítězily nad totalitní mocí.

Druhá šance na život

Dnes byste to do něj neřekli, ale Čao býval velmi nemocný malý chlapec. Ještě předtím, než vypuklo celostátní pronásledování v roce 1999, často trpěl zdravotními obtížemi a opakovaně zažíval náhodné záchvaty a výpadky paměti, takže byl odkázán k častým návštěvám na lékařské pohotovosti. V nemocnici mu zoufalí lékaři navrhli provést lobotomii*. Když mu moderní medicína nedokázala pomoci, obrátila se Čaova matka na lékaře tradiční čínské medicíny, kteří se ukázali být stejně bezradní.

Doslova zázračný obrat se stal při jednom z jeho prvních setkání s Falun Dafa. Tato duchovní praxe zahrnuje kromě dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti také pět meditativních cvičení. Když byla počátkem 90. let 20. století představena čínské veřejnosti, začala se mezi lidmi šířit jako požár. Lidé, kteří Falun Gong začali praktikovat, hlásili blahodárné účinky praxe na mentální, duchovní i fyzické zdraví. Čao se stal v té době jedním z mnoha lidí, jejichž nemoci, které je dlouhodobě trápily, téměř zmizely.

V době, kdy věděl, že může kdykoli ztratit vědomí a udeřit se hlavou o zem, to rozhodně nebyl jednoduchý život.

Když se jeho rodiče začali duchovní praxi věnovat, udělal to i on. Prostřednictvím cvičení a studia metody se Čaův zdravotní stav začal postupně zlepšovat a dnes s upřímností říká, že mu „Falun Dafa dal druhou šanci na život“.

Dnes je schopen náročných fyzických výkonů, akrobatických skoků při divadelních představeních uměleckého souboru Shen Yun.

https://www.youtube.com/watch?v=VjSwMxnmLrM&feature=emb_title
Co znamená být tanečníkem Shen Yun

Útěk z Číny

Čao říká, že tři principy metody Falun Dafa jasně ukazují, že jde o učení lidí, jak být dobrý a laskavý. O to více byl pro něj náhlý obrat čínského režimu a vyhlášení pronásledování praktikujících Falun Dafa matoucí a srdcervoucí. Dnes je obvyklé, když lidé v Číně znají někoho, kdo praktikoval Falun Dafa a byl za to čínským režimem pronásledován na smrt, dodává Čao. Jedenáct přátel jeho matky zemřelo během celostátních represí.

„Komunistické strana Číny je ateistický režim a jejím heslem je bojovat proti nebi, bojovat proti zemi a bojovat proti svým bližním,“ říká Čao. Komunistická strana Číny se od doby převzetí moci v Číně snaží vykořenit tradiční kulturu, náboženství a duchovní víru. „Chce, aby se lidé stali materialistickými a dbali pouze o vlastní zájmy. V důsledku toho je morálka moderní Číny velmi špatná,“ myslí si Čao.

Členové Čaovy rodiny se kvůli své víře dostali na černou listinu a nemohli získat cestovní pas. V roce 2007, když mu bylo 16 let, se naskytla příležitost opustit Čínu. Jeho rodiče, kteří byli propuštěni z vězení, se spolu s ním připojili ke skupině lidí, kteří se chtěli dostat z Číny do Thajska.

„Věděl jsem, že to bude nebezpečné, ale myslím, že jsem si nedokázal doopravdy představit, jaká to bude zkušenost,“ vzpomíná dnes Čao. Uprostřed noci se desítky lidí namačkaly do korby náklaďáku, a byly vysazeny uprostřed ničeho, aby kdoví jak dlouho čekaly na další vozidlo, které je vyzvedne.

„Měl jsem se bát,“ přiznává Čao, když vzpomíná na útěk z rodné země, „ale nějak jsem cítil, že mě chrání Bůh.“

I když čekali ve tmě uprostřed divočiny a nevěděli, jestli další lidé, které potkají, budou policisté nebo pašeráci, nebo jestli vůbec budou pokračovat na dalším úseku cesty, myslel si Čao, že „to riziko za to stojí“.

„Život bez svobody praktikovat svoji víru není vůbec život,“ říká dnes Čao.

Hodiny ubíhaly a cesta pokračovala. Čaova rodina a několik dalších lidí se dostali přes hranice a pak do Thajska, připraveni začít nový život.

Uměním proti totalitě

V Thajsku Čao pravidelně chodil do oblastí s turistickými atrakcemi, kde rozdával informační letáky, na kterých aktivisté tiskli informace o probíhajícím pronásledování v Číně. Letáky rozdávali lidem, kteří do Thajska přilétali z pevninské Číny. Chtěl, aby jeho krajané věděli, že „Falun Dafa je dobrý“, říká Čao, a každý člověk, který projevil jiskřičku pochopení, mu dodával větší naději.

Právě v Thajsku se Čao poprvé setkal se souborem Shen Yun Performing Arts, během jejich světového turné. Soubor ukazoval klasický čínský tanec prostřednictvím speciálního novoročního programu. Pomocí jevištního umění vypráví nejenom legendy ze staré Číny, ale také umělecky ztvárňuje pohnuté příběhy ze současnosti.

Představte si, jaké emoce Čao pocítil, když viděl, jak se na jevišti odehrává příběh, který by mohl být jeho vlastním.

Představení vyprávělo příběh o rodině, která věřila v pravdivost, soucit a snášenlivost, byla pronásledována čínským režimem a jejich dítě zůstalo opuštěné, bez rodičů. Čao nebyl šokován podobností představení s jeho vlastním osudem – věděl, že podobné krutosti zažívají rodiny po celé Číně – ale hluboce ho dojalo, že jiní lidé využívají umění k tomu, aby divákům vyprávěli pravdu o tom, co se v Číně odehrává. Čao se chtěl stát součástí toho projektu.

V newyorském souboru Shen Yun působí mnoho umělců, jejichž příběh je podobný tomu Čaovu. Mnozí z nich opustili Čínu a vydali se do Ameriky, aby získali svobodu praktikovat svou víru a vyjadřovat své přesvědčení v životě i v umění.

Posláním souboru Shen Yun ale není politický aktivismus, ale obnova tradiční kultury. Umělci se snaží podle morálních principů tradiční kultury žít a v tancích a příbězích na jevišti ukazovat autentickou čínskou kulturu.

Za starých časů se věřilo, že vývoj čínské civilizace byl inspirován nebesy a společnost se soustředila na ideál života v harmonii mezi nebem, zemí a lidmi. Byla to kultura, v níž lidé věří, že nebesa nás stále pozorují, hodnotí naše skutky a nakonec každého z nás čeká odměna za dobré skutky a odplata za ty špatné, a proto staří Číňané usilovali o pěstování ctností a vysoký morální standard.

„Od hudby, přes styl tance a pohybů až po kulisy, sladění barev a kostýmy – inscenace mají kořeny v estetice tradiční kultury,“ popisuje Čao představení souboru Shen Yun. „Představujeme něco jasného a plného naděje.“

„Tradiční kultura podporuje soucitné srdce a já věřím, že toto umění zakořeněné v tradiční kultuře se snaží o totéž,“ dodává Čao. „A to je dobré i pro společnost.“

Inspirovat ostatní

Dnes je Čao jedním z členů sedmi souborů Shen Yun, které cestují a vystupují po celém světě, kromě Číny, kde jsou Shen Yun a Falun Dafa stále zakázány.

Před lety seděl v hledišti jako divák a nyní si dokonce i on sám zahrál v jednom z tanečních příběhů, který vypráví o pronásledování lidí praktikujících Falun Dafa v Číně.

„Vlastně jsem hrál jednoho ze zlých policistů,“ prozrazuje s lehkostí Čao.

„Ti policisté v představeních Shen Yun jsou pouze standardní násilníci,“ vysvětluje Čao, a zdaleka nejsou tak zlí jako ti, s nimiž se setkal ve skutečném životě.

V době, kdy přišla nabídka tančit tuto roli, už k nim dávno přestal přechovávat zášť. Svůj příběh sdílel s tanečnicí, která ztvárnila mladou dívku, která kvůli brutálnímu pronásledování přišla o rodiče.

Byly doby, kdy skutečně nenáviděl policii a agenty čínské komunistické strany, kteří rozdělili jeho rodinu, přiznává Čao. Ale principy pravdivosti, soucitu a tolerance, které se rozhodl následovat, a jeho setkání se Shen Yunem změnily nenávist v něco jiného, jak sám říká, v něco, „co přesahuje odpuštění“.

Čao dnes říká, že dospěl k uvědomění, že policisté, kteří se snažili poštvat jeho a jeho matku proti sobě, kteří vyplenili jeho dům a ukradli pečlivě naspořené peníze a kteří obtěžovali rodinu o svátcích, byli sami podvedeni. „Byli pohlceni propagandou komunistické strany a jen plnili rozkazy, aniž by znali pravdu o naší situaci,“ říká Čao a podle jeho slov hluboce doufá, že se tito lidé ještě mohou dozvědět pravdu. A kdyby mohl, pozval by je na představení Shen Yun.

„Každý má ve svém srdci dobrou stránku,“ věří Čao. „Myslím, že až pochopí pravdu, probudí se a nebudou už následovat takové věci [příkazy komunistické strany].“

„Diváci odcházejí z našich představení s radostí a povzneseným srdcem, protože tato nebesy inspirovaná kultura ukazuje něco poctivého a plného krásy,“ říká Čao a zve všechny na představení.Na výrobě tohoto článku se podílela Televize NTD.

The Epoch Times je hrdým sponzorem souboru Shen Yun Performing Arts. Více informací naleznete na stránkách ShenYunPerformingArts.org.


Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil MiC. Upravil M. K.


POZNÁMKY:

* Lobotomie je operativní neurochirurgický zákrok, při kterém jsou přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. Dnes se téměř nepoužívá.


Související články naleznete v rubrice Shen Yun

Související témata

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů
Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů

Bouřkový pilot-fotograf Santiago Borja, zachytil z výšky 12 000 metrů sérii dechberoucích snímků nejintenzivnějších bouří.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.