Článek byl vypracován a aktualizován na základě zjištění předložených během slyšení v arizonském Senátu a podle zprávy auditorů Cyber Ninjas, kterou měl arizonský Senát k dispozici.

Zákonodárci se v pátek během slyšení o auditu provedeném v nejlidnatějším arizonském okrese Maricopa County dozvěděli o nesrovnalostech odhalených během forenzního auditu voleb 2020, který zadal Senát státu.

Předsedkyně Senátu, republikánka Karen Fannová, zaslala ve stejný den dopis arizonskému vrchnímu státnímu zástupci Marku Brnovichovi, v němž doporučila další vyšetřování v návaznosti na zjištění auditu. V dopise vyjádřila obavy ohledně ověřování podpisů na korespondenčních hlasovacích lístcích, přesnosti seznamů voličů, zabezpečení volebních systémů a uchovávání důkazů souvisejících s volbami.

„Předávám proto zprávy k posouzení Vašemu úřadu, a pokud to uznáte za vhodné, k dalšímu šetření v rámci Vašeho trvalého dohledu nad těmito otázkami,“ sdělila Fannová Brnovichovi v dopise.

Brnovich v pátek odpoledne v prohlášení uvedl: „Podniknu všechny nezbytné kroky, které budou podloženy důkazy a kde budu mít zákonné pravomoci. Arizonští občané si zaslouží, aby jejich hlasy byly přesně spočítány a chráněny.“

Jeho úřad v prohlášení poznamenal, že má k dispozici oddělení pro integritu voleb, které „důkladně přezkoumá informace a důkazy Senátu“, a uvedl, že „nemůže komentovat konkrétní obvinění, dokud nebude jeho přezkum dokončen“.

Fannová v pátek na slyšení uvedla, že audit čelil zbytečným obstrukcím ze strany okresu Maricopa, který se obrátil na soud ve snaze odvrátit audit a předvolání. Dodala, že forenzní audit sice neodhalil významný rozdíl v celkovém počtu hlasů, který se v závěrečné zprávě lišil pouze o stovky, ale byly odhaleny důkazy o mnoha dalších nesrovnalostech, včetně porušení zákonů a nedodržení tzv. chain of custody (záznam o tom, kdo všechno s volebními lístky manipuloval).

Společnost Cyber Ninjas se sídlem na Floridě, kterou si Senát najal, aby audit provedla, uvedla, že na kontrole se podílelo více než 1 500 lidí a práce na auditu trvaly 100 000 hodin. Ačkoli společnost uvedla, že při přepočítávání hlasů zjistila pouze nesrovnalosti v počtu 994 hlasů v prezidentském klání a 1 167 hlasů v senátním klání, zpráva upozorňuje na možné problémy s celkovým počtem 53 305 hlasovacích lístků v rámci celkového forenzního auditu.

Okres Maricopa v pátek vydal na své stránce na Twitteru sérii prohlášení v reakci na zjištění uvedená v údajném návrhu auditní zprávy forenzního auditu Cyber Ninjas, který byl zveřejněn před senátním slyšením o auditu.

Údaje v návrhu auditní zprávy se zcela neshodovaly s údaji v závěrečné zprávě společnosti Cyber Ninjas. Fannová v pátek na slyšení řekla: „Jak víte, někdo během posledních 24–⁠48 hodin vypustil ven jeden z návrhů zprávy. Byl to návrh zprávy, takže vám mohu říci, že to, co je v něm, není zcela totožné s tím, co je v konečné zprávě.“ Některá klíčová tvrzení v návrhu zprávy ohledně ovlivněných hlasovacích lístků se však shodovala s tvrzeními v konečné zprávě.

Klíčová zjištění auditu v bodech:

  • 23 344 hlasovacích lístků bylo zasláno poštou z předchozí adresy
  • Voliči vrátili o 9 041 hlasovacích lístků více, než kolik jich obdrželi
  • Voliči potenciálně hlasovali ve více okresech
  • 17 322 duplicitních navrácených obálek s hlasovacími lístky v rámci předčasného hlasování
  • Vymazání dat

Podle závěrečné zprávy Cyber Ninjas bylo 23 344 korespondenčních hlasovacích lístků obdrženo z předchozích adres voličů.

„Korespondenční hlasovací lístky byly odevzdány s použitím voličských průkazů pro osoby, které nemusely obdržet hlasovací lístky poštou, protože se přestěhovaly a na adrese nezůstal nikdo se stejným příjmením. Rozsáhlou analýzou dat jsme zjistili přibližně 23 344 hlasů, kterých se to potenciálně týká,“ uvádí se ve zprávě.

Společnost Cyber Ninjas ve své zprávě upozornila, že pokud jsou hlasovací lístky zasílány přeposílanou poštou, porušuje to arizonský manuál volebních postupů.

„Senát by měl zvážit předání této záležitosti úřadu generálního prokurátora k trestnímu vyšetřování, zda nebyly porušeny požadavky ARS 16-452(C),“ uvedla společnost ve zprávě.

Okres Maricopa toto tvrzení v pátek vyvrátil: „Poštou zaslané hlasovací lístky se nepřeposílají na jinou adresu.“ Rovněž tvrdil, že hlasování z předchozí adresy „je podle federálního volebního zákona legální“, například v případě amerických vojáků a voličů ze zámoří. Okres rovněž uvedl, že pro všeobecné volby v roce 2020 obdržel 20 933 žádostí o jednorázovou dočasnou adresu.

Voliči vrátili o 9 041 hlasovacích lístků více, než kolik jich obdrželi

Cyber Ninjas zjistili, že voliči vrátili o 9 041 hlasovacích lístků více, než kolik lístků jim bylo zasláno.

Voliči potenciálně hlasovali ve více okresech

Společnost Cyber Ninjas upozornila, že přibližně 5 295 hlasovacích lístků bylo ovlivněno voliči, kteří potenciálně hlasovali ve více okresech.

Společnost uvedla, že porovnala seznam všech voličů okresu Maricopa, kteří ve volbách odevzdali hlasovací lístek (označovaný také jako VM55 Final Voted File), s ekvivalentními soubory ostatních 14 arizonských okresů a zjistila celkem 5 047 voličů se stejným jménem, prostředním jménem, příjmením a rokem narození, což představuje přibližně 10 342 hlasů ve všech okresech.

„Ovlivněný hlasovací lístek“ byl vypočítán z celkového počtu hlasů (10 342) a odečtením maximálního počtu potenciálních jedinečných osob (5 047). Výsledkem je 5 295,“ uvádí se ve zprávě.

Společnost také zjistila, že počet hlasovacích lístků sečtených v oficiálních výsledcích v Maricopě byl o 3 432 vyšší než celkový počet lidí, kteří hlasovali.

„Součet oficiálních výsledků neodpovídá ekvivalentním součtům z finálního souboru hlasů (VM55),“ uvedla společnost Cyber Ninjas (s. 12).

Podle Cyber Ninjas je toto zjištění významné, protože „počet osob, které se dostavily k volbám, by měl vždy odpovídat počtu odevzdaných hlasů“. Společnost doporučila, aby byla zvážena legislativa, „která by vyžadovala, aby se úřední sčítání hlasů plně shodovalo s konečným souborem hlasů“.

V dalším zjištění Cyber Ninjas uvedla, že duplicitních hlasovacích lístků bylo o 2 592 více než originálních hlasovacích lístků zaslaných k duplikaci – v rámci procesu nahrazení poškozených nebo nesprávně označených hlasovacích lístků novým hlasovacím lístkem, který zachovává úmysl voliče.

„To je pravděpodobně jedna z nejzajímavějších částí … že jsme měli více duplikátů než originálních hlasovacích lístků,“ řekl generální ředitel Cyber Ninjas Doug Logan ve své páteční prezentaci. „Podle našich počtů z auditu jsme měli 26 965 originálních hlasovacích lístků a 29 557 duplicitních hlasovacích lístků, přičemž tato čísla by měla být stejná.“

„Podle čísel, která jsme obdrželi od okresu Maricopa, jsme měli mít 27 869 originálů i duplikátů a ty by se měly dokonale shodovat,“ dodal.

Mezi dalšími zjištěnými ovlivněnými hlasovacími lístky bylo 2 382 osobně přítomných voličů, kteří se odstěhovali z okresu Maricopa, a 2 081 voličů, kteří se během 29 dnů před volbami přestěhovali mimo stát. V reakci na tato zjištění okres uvedl, že provedl samostatné namátkové kontroly a nezjistil „žádné nesrovnalosti“ ani u jednoho z těchto údajů.

Cyber Ninjas také uvedla, že bylo započítáno o 1 551 hlasů více, než kolik voličů hlasovalo, a také řada dalších kategorií zjištění, která se týkala menšího počtu hlasovacích lístků, jako například 397 hlasovacích lístků zaslaných poštou, aniž by existoval záznam o jejich odeslání, 393 hlasovacích lístků, které měly neúplná jména, 282 hlasů odevzdaných osobami, které „byly označeny jako zemřelé“, a 198 hlasů odevzdaných osobami, které se zaregistrovaly k hlasování po termínu 15. října, a další menší kategorie.

17 322 duplicitních navrácených obálek s hlasovacími lístky v rámci předčasného hlasování

Podle zprávy (pdf) Shivy Ayyaduraie, který měl na starosti ověrování podpisů, bylo mezi 1 929 242 navrácených obálek nalezeno 17 322 duplikátů, přičemž někteří voliči odevzdali stejný hlasovací lístek třikrát až čtyřikrát. Poznamenal, že zpráva o sčítání v okrese Maricopa naopak nezaznamenala žádné duplikáty.

Mezi několika dalšími klíčovými zjištěními Ayyadurai poznamenal, že více než 25 % duplicitních hlasovacích lístků došlo mezi 4. a 9. listopadem 2020.

Vymazání dat

Auditoři ve své zprávě uvedli, že „podle hlavní tabulky souborů (Master File Table, MFT) na discích bylo smazáno velké množství souborů na serveru systému pro správu voleb (Election Management System, EMS) a na skenerech HiPro“.

„Tyto soubory by nám pomohly při kontrole a analýze volebních systémů v rámci auditu,“ uvádí se ve zprávě. „Vymazání těchto souborů značně zpomalilo velkou část analýzy.“

Zatímco auditoři dokončili část auditu, která se týká hlasovacích lístků, hodnocení vybavení hlasovacích zařízení podle nich stále pokračuje.

Reakce na zjištění

„Cyber Ninjas ztrapňovali Arizonu celé měsíce, narušili důvěru voličů, odmítli transparentnost a vystavili daňovým poplatníkům AZ účet v hodnotě několika milionů dolarů. Co zjistili? Biden vyhrál,“ napsala na Twitteru státní tajemnice Katie Hobbsová, demokratka, která audit často kritizovala a má ambice stát se guvernérkou Arizony. „Takzvaní vedoucí představitelé, kteří to umožnili a podporovali, musí být v roce 2022 pohnáni k odpovědnosti.“

Fannová však již dlouho tvrdí, že cílem auditu bylo zlepšit arizonský volební systém a jeho cílem nebylo zvrátit výsledky voleb.

„Naším cílem č. 1 je zajistit, aby byly tyto zákony dodržovány,“ řekla Fannová během pátečního slyšení a dodala, že existuje „mnoho lidí“, kteří mají jisté pochybnosti ohledně integrity voleb ve státě. S odkazem na průzkum veřejného mínění Fannová uvedla, že 45 % arizonských voličů má značnou nedůvěru ve volební systém.

Ještě před oficiálním zveřejněním zprávy v pátek odpoledne Senátem státu Donald Trump uvedl, že audit odhalil „významné a nepopiratelné“ podvody v prezidentských volbách v roce 2020.

„Audit odhalil významné a nepopiratelné důkazy o podvodech!“ uvedl v e-mailovém prohlášení. „Slyšel jsem, že [výsledek] je úplně jiný, než uvádějí fake news média.“

Trump dodal: „Dokud nebudeme vědět, jak a proč k tomu došlo, naše volby nebudou nikdy bezpečné. Jedná se o závažnou kriminální událost a měla by být okamžitě vyšetřena generálním prokurátorem.“

Arizona byla jedním z několika klíčových rozhodujících států, včetně Georgie, Pensylvánie, Nevady, Michiganu a Wisconsinu, které byly během voleb 3. listopadu certifikovány pro Bidena. Ve všech těchto státech v roce 2016 zvítězil Trump. Podle oficiálních výsledků zvítězil Biden v Arizoně nad Trumpem rozdílem něco málo přes 10 000 hlasů.

Okres Maricopa na žádost The Epoch Times o komentář nereagoval.

Česká verze původního článku v angličtině byla redakčně upravena a zkrácena.

Související články

Přečtěte si také

Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli
Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli

Dlouhodobá neobjektivita novin při informování o Izraeli a židovských otázkách se podle odborníků zhoršila s přílivem mladých uvědomělých „woke“...

Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou
Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou

Co se tedy mají žáci naučit a kdo revizi vzdělávacích programů dlouhodobě připravoval? Bylo to ministerstvo školství nebo již moc výkonnou ovládají neziskovky? Kdo to všechno platí? Na tyto otázky odpovídám v následující analýze.

„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz
„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz

Tým Archy 21 pořádal setkání známých osobností a veřejnosti, které má být „první z řady akcí k občanskému poučení a posílení z covidové krize“. Řečníci zavzpomínali na tehdejší události...

Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra
Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra

Jaderná fúze je považována za ideální způsob výroby energie, ale navzdory velkému počtu výzkumných projektů se zdá, že její realizace je vzdálena ještě 50 let. Současný průlom je také charakterizován tím, že „je před námi ještě hodně práce“.

„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků
„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků

Nikotin užívá třetina Čechů starších 15 let, přičemž mezi mladými ve věku 15–24 let jde o 50 procent osob. Stabilně roste také oblíbenost ochucených elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Vyplývá to z průzkumu NAUTA, který každoročně uveřejňuje Státní zdravotní ústav.