Pokud jste byli zvyklí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, letos si budete muset počkat. Finanční správa provádí aktualizaci databáze formulářů. Po dokončení aktualizace s přiznáním neotálejte příliš dlouho, jinak vám hrozí sankce za pozdní podání.

Pokud na vypořádání daně z příjmů fyzických osob nechcete čekat do poloviny února, můžete vyplnit klasický papírový formulář. Ten zašlete poštou nebo ho fyzicky doručíte na finanční úřad. Anebo vyplňte tiskopis ve formátu PDF a zašlete ho na úřad přes datovou schránku.

Pohlídejte si termíny

Konečný termín pro podání daňového přiznání v papírové podobě je 1. dubna 2022. Pokud se ale rozhodnete přiznání podat elektronicky, máte čas do 2. května 2022. Zatím není jasné, jestli se z důvodu nefunkčního formuláře termín pro online vypořádání daně prodlouží.

Lhůta pro odevzdání daňového přiznání se prodlužuje o tři měsíce, pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tedy do 1. července. Nic nemusíte řešit v předstihu. Stačí, když se daňový poradce prokáže při podání daňového přiznání plnou mocí.

Takže pokud propásnete oba termíny pro podání papírového i elektronického daňového přiznání, požádejte o zpracování přiznání daňového poradce. Tím získáte čas až do 1. července.

Nezapomeňte, že do výše uvedených termínů musíte daň nejen spočítat, ale i zaplatit.

Jak spočítáte výslednou daň OSVČ

Sazba daně pro fyzické osoby činí 15 % ze základu daně. Abyste určili výši základu daně správně, je rozhodující, jestli vedete:

  • účetnictví,
  • daňovou evidenci
  • nebo uplatňujete výdaje paušálem.

Pokud jako živnostník vedete účetnictví, základ daně z příjmů určíte jako rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Daňová evidence spočívá v pečlivém evidování příjmů a skutečně vynaložených výdajů (tzn. uchováváte si všechny faktury a účtenky za nákup zboží či služeb). Základ daně při vedení daňové evidence vypočítáte jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Nejrozšířenější a často také nejvýhodnější metodou jsou pro živnostníky paušální výdaje stanovené procentem z příjmů. U tohoto způsobu stačí, když vedete pouze evidenci příjmů a pohledávek. Základ daně totiž určíte tak, že od celkových příjmů odečtete výdaje stanovené procentem z příjmů.

Výše procent se odvíjí podle druhu živnosti a zákon stanovuje také maximální částku výdajů, kterou si od příjmů smíte odečíst. Některé profese si mohou uplatnit 80% výdajový paušál, jiné 60%, 40% nebo 30% paušál.

Od daně nezapomeňte odečíst slevy na dani, na které máte nárok. Všichni poplatníci daně si mohou odečíst slevu na poplatníka.

Co se stane, když přiznání nepodáte

Pokud daňové přiznání nepodáte, vyzve vás k tomu finanční úřad. Ve výzvě vám určí i náhradní termín. Pokud svou povinnost ani v náhradním termínu nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 tisíc korun.

Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu. V případě, že je vaše podnikání ztrátové, počítá se pokuta jako 0,01 z daňové ztráty.