Milan Kajínek

7. 3. 2022

Článek se zabývá údaji z vědeckých studií, které statisticky zkoumaly pozitivní a negativní důsledky očkování proti onemocnění covid-19.

Nejprve se vraťme do poloviny roku 2021, kdy publikoval tým tří vědců studii nazvanou Bezpečnost očkování proti covidu-19 – měli bychom politiku přehodnotit? Jejich práce byla zveřejněna ve vědeckém časopise Vaccines (MDPI) 28. června 2021. (zdroj)

Dva němečtí autoři studie Harald Walach a Rainer J. Klement, a holandský spoluautor Wouter Aukema, ve studii došli (podle v té době shromážděných dat) k následujícímu závěru: „V současné době naše odhady ukazují, že musíme akceptovat čtyři smrtelné a 16 závažných nežádoucích účinků na 100 000 očkování, abychom zachránili životy 2–11 osob na 100 000 očkování, což řadí rizika a přínosy do stejného řádu.“ [5]

Studie vyvolala okamžitou kontroverzi. Její výsledek zpochybňoval opodstatnění plošné očkovací kampaně. Vědecký magazín studii 2. července 2021 stáhl (zdroj). Autoři studii znovu publikovali v jiném časopise – Science, Public Health Policy & the Law. (zdroj)

Jiná studie vědkyň Stephanie Seneffové a Kathy Doppové, kterou zveřejnily 13. února 2022 (zdroj), jíž se nyní budeme zabývat, přichází s hodnocením účinků vakcín podle věku.[1] Kathy Doppová má magisterský titul v oboru matematiky a pracuje na University of Utah. Stephanie Seneffová Ph.D, je vědeckou pracovnicí na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ve své studii Seneffová a Doppová použily podrobnější záznamy o úmrtnosti na covid-19 podle stavu očkování populace a věkových skupin ve Velké Británii a v USA. Vědkyně použily údaje z období jednoho měsíce (16. ledna 2022 až 6. února 2022).

CITACE z abstraktu studie: „Od 6. února 2022, na základě veřejně dostupných oficiálních údajů Spojeného království a USA, jsou všechny věkové skupiny do 50 let let vystaveny většímu riziku úmrtí po očkování vakcínou proti covidu-19 než neočkované osoby. (…) Všechny věkové skupiny mladší 80 let nemají prakticky žádný přínos z očkování proti covidu-19 a u mladších věkových skupin je riziko značné (…) Když se vezme v úvahu skutečnost, že riziko úmrtí na covid-19 se sníží přibližně o 90 %, pokud je všem symptomatickým vysoce rizikovým osobám poskytnuta včasná léčba, nelze než dospět k závěru, že nařízení povinného očkování proti covidu-19 jsou nerozumná.“

Komentář ke studii

Článek napsal hostující autor Peter F. Mayer pro redakci Epoch Times Německo. Článek byl během překladu upraven a zkrácen českou redakcí. Původní článek v němčině naleznete zde.

Očkování proti onemocnění covidu-19 do 70 let věku prakticky bez přínosu

Oficiální údaje z Velké Británie [2,3] a USA [4] ukazují, že pro všechny věkové skupiny do 70 let nemá očkování anticovidovou vakcínou statisticky prakticky žádný přínos. Podle údajů mají všechny věkové skupiny do 60 let vyšší riziko úmrtí, v případě, že prodělali očkování covidovou vakcínou než osoby, které prodělají onemocnění covid-19 bez předchozího očkování.

Mezi nejmladší populací vykazuje očkování dokonce statisticky negativní účinnost. U očkovaných osob je matematicky vyšší pravděpodobnost nákazy covidem-19 než u neočkovaných.

Podle autorů studie je jejich analýza konzervativní, protože ignoruje skutečnost, že vedlejší účinky vakcíny, jako je trombóza, myokarditida, ochrnutí obličeje a další poškození související s podáním vakcíny, mohou vést ke zkrácení očekávané délky života.

Vzhledem k výskytu protilátkově rezistentních variant, jako jsou delta a omikron, vedlo očkování proti koronaviru ve většině věkových skupin k vyšší úmrtnosti než u neočkovaných proti covidu-19. V této souvislosti vyvstává otázka, zda a do jaké míry je povinné očkování neetické a kontraproduktivní.

Pozitivní výsledek pouze v případě, že jsou ignorovány vedlejší účinky

Negativní účinky se projevily již ve schvalovacích studiích společností BioNTech a Moderna. Pouze v případě, že se z poslední jmenované studie vyloučí úmrtí a závažná onemocnění způsobená očkováním, lze hovořit o přínosu; pokud se do výpočtu zahrnou, je bilance jednoznačně záporná.

U škodlivosti vakcín byly použity Pantazatosovy a Seligmannovy odhady celkové úmrtnosti na vakcíny v USA [4], které jsou v souladu s věrohodnými analýzami systému Hlášení nežádoucích příhod po vakcinaci (VAERS) amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Z těchto odhadů vyplývá, že hlášení úmrtí v USA do databáze VAERS je 20krát nižší. Více zde…

U mladších věkových skupin žádná nebo dokonce negativní účinnost

Na základě těchto údajů autoři vypočítali relativní (RRR) a absolutní snížení rizika (ARR) spojené s očkováním proti onemocnění covid-19.

Zejména u mladších věkových skupin se neprokázala žádná účinnost, nebo dokonce byla prokázána negativní účinnost, tj. zvýšené riziko úmrtí na koronavirus nebo s koronavirem po prodělaném očkování. U osob starších 80 let byla prokázána jednoznačně pozitivní účinnost.

Současně se Seneffová a Doppová zabývaly úmrtností po očkování (VFR) v jednotlivých věkových skupinách. Kombinací obou údajů zjistily negativní čistý přínos pro všechny věkové skupiny do 60 let, tj. zvýšené riziko úmrtí po očkování.

Jinými slovy: očkování proti covidu-19 vede u všech skupin osob mladších 60 let spíše ke zvýšení než ke snížení pravděpodobnosti úmrtí. U osob starších 60 let je přínos očkování proti covidu-19 zanedbatelný a pohybuje se v rozmezí 0,0016 % snížení pravděpodobnosti úmrtí (přínos pro 16 osob z jednoho milionu) u osob ve věku 60–69 let o 0,0289 % snížení pravděpodobnosti úmrtí (289 osob z jednoho milionu) u osob ve věku 70–79 let.

Vysoké riziko úmrtí po očkování (VFR) ve srovnání s malým přínosem snížení rizika (ARR/RRR) prostřednictvím očkování vakcínou proti covidu-19 je proto nepřijatelné, zejména s ohledem na to, že je k dispozici levná a účinná léčba, která může snižovat úmrtnost na covid-19 až o 90 nebo více procent, pokud by byli vysoce rizikoví jedinci léčeni ihned po objevení příznaků.

Celkově údaje ukazují, že u osob očkovaných vakcínou proti covidu-19 je vyšší pravděpodobnost úmrtí do 30 až 60 dnů od očkování než u neočkovaných osob do 60 dnů od pozitivního testu na covid-19, a to ve všech věkových kategoriích do 60 let.

Ze studie také vyplývá, že čím mladší je očkovaný člověk, tím negativnější účinky se po očkování objevují v oblasti vyšší pravděpodobnosti úmrtí na covid-19 a na vedlejší účinky vakcíny.

Údaje o nadměrné úmrtnosti v zemích s vysokou mírou proočkovanosti, včetně Rakouska a Německa, potvrzují a upevňují výsledky této studie.

Názory a hodnocení autora článku se nemusejí shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K. Upravil M. K.

Původní článek vyšel na blogu Dr. Petera F. Mayera pod názvem: Daten aus USA und UK: COVID-Impfung erheblich gefährlicher und tödlicher als Corona-Infektion“

…………………

Poznámky:

[1] Seneff, Dopp (2022);  vixra.org/abs/2202.0084

[2] UK Health Security Agency (2022a) ; (zdroj)

[3] UK Health Security Agency (2022b); (zdroj)

[4] Pantazatos, Seligmann (2021); doi.org/10.13140/RG.2.2.28257.43366

[5] (překlad) Závěr: Toto hodnocení vyvolává otázku, zda by nebylo nutné přehodnotit politiku a používat vakcíny proti covidu-19 šetrněji a s určitou diskrétností pouze u těch, kteří jsou ochotni přijmout riziko, protože se cítí více ohroženi skutečnou infekcí než infekcí simulovanou. Možná by bylo nutné tlumit nadšení střízlivými fakty? Podle našeho názoru by EMA a národní orgány měly iniciovat přezkoumání bezpečnostní databáze vakcín proti covidu-19 a vlády by měly pečlivě zvážit svou politiku ve světle těchto údajů. V ideálním případě by nezávislí vědci měli provést důkladné přezkoumání velmi závažných případů, aby bylo možné na základě důkazů vydat doporučení, komu očkování proti SARS-CoV2 pravděpodobně prospěje a komu hrozí vedlejší účinky. V současné době naše odhady ukazují, že musíme akceptovat čtyři smrtelné a 16 závažných nežádoucích účinků na 100 000 očkování, abychom zachránili životy 2–11 osob na 100 000 očkování, což řadí rizika a přínosy do stejného řádu. (zdroj)

Související články

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů
Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů

Bouřkový pilot-fotograf Santiago Borja, zachytil z výšky 12 000 metrů sérii dechberoucích snímků nejintenzivnějších bouří.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.