Hlasy hispánských voličů v letošních amerických průběžných volbách (tzv. midterms) by se mohly ukázat jako „nesmírně důležité“ pro zvrácení liberální politiky současné administrativy, tvrdí konzervativní hispánská skupina.

Podle průzkumu Quinnipiac University zveřejněného v dubnu se pouze 26 % respondentů z řad Hispánců ztotožňuje s výsledky prezidenta Joea Bidena. Jde o nejnižší hodnocení ze všech demografických skupin.

Deník Epoch Times hovořil se Santiagem Avilou, místopředsedou Republikánského národního hispánského shromáždění (RNHA), který mluvil o řadě důvodů, proč podpora pro demokraty mezi hispánskými voliči prudce klesá.

Ačkoli se Hispánci už historicky registrují jako demokraté, podle Avily jsou jejich hodnoty obecně konzervativní. „[Mnoho Hispánců] vyrůstá s tím, že republikáni jsou pro bohaté a demokraté pro chudé.“ Podle něj by měli pochopit, že „demokraté jsou liberálnější a republikáni konzervativnější“.

Poté, co mluvil s mnoha různými levicově orientovanými Hispánci, Avila řekl, že „skutečně začínají mít pocit, že Demokratická strana se stala příliš extrémní, až to některé z nich začíná děsit“. Mnozí se začínají od Demokratické strany odvracet, protože „tady v Americe začínají vnímat prvky komunistické Kuby a socialistické Venezuely“.

V důsledku toho budou podle Avily Hispánci „nesmírně důležití“ v nadcházejících průběžných volbách. „Začínají si uvědomovat, že jejich konzervativní hodnoty jsou v protikladu k tomu, co se jim média snažila vnutit ve prospěch Bidena a demokratů.“

Ronnie Lucero, předseda RNHA, souhlasil a liberální politiku současné administrativy označil za problematickou. „Mnohé změny v politice jsou v rozporu s hodnotami hispánské komunity“ častěji než kdy jindy, řekl.

Lucero uvedl, že progresivní představitelé například prosazují potraty a zrušení druhého dodatku (ústavy USA). „Hispánská komunita je velmi pro-life a nechce zavedení regulací [k omezení legálního držení střelných zbraní],“ řekl. „To jsou věci, o kterých chtějí Hispánci mluvit, postavit se jim a vyjádřit se k nim, až přijde čas volit.“

Epoch Times Photo
Agent pohraniční stráže vysadil skupinu nelegálních přistěhovalců na pohraničním mostě v Eagle Pass, kteří byli vyhoštěni podle hlavy 42. Texas, 19. dubna 2022. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

Legální, nikoliv nelegální přistěhovalectví

Imigrace jde dle Avily pro Hispánce jedním z nejdůležitějších témat v politice jakékoli administrativy. Jako syn dvou přistěhovalců si přeje imigraci, ale podle jeho slov musí být realizována v souladu s právním řádem.

„Nelegální přistěhovalectví zatěžuje zemi a vinu na tom nesou obě strany,“ řekl Avila a poukázal na to, že demokraté hrají „na city, emoce a tahají za nitky“, když o tomto tématu mluví. Podle něj příliš mnoho konzervativců po celou dobu předpokládá, že hlasy Hispánců nezískají. Přitom bývalý prezident Donald Trump a jeho administrativa byli podle něj „velmi efektivní“ v oslovování hispánské komunity.

Lucero souhlasil s tím, že nelegální přistěhovalectví je pro zemi škodlivé, a dodal, že „země s otevřenými hranicemi není zemí“. Právní stát musí být „ctěn“ a „respektován“, řekl. „Lidé, kteří využívají nesprávný postup a obcházejí systém, musí být odmítnuti.“

Lucero však navrhuje, aby se stal proces legální imigrace rychlejším pro ty, kteří do země vstupují legálně. Uvedl osobní příklad a řekl, že jeho tchyni trvalo 15 let, než se stala občankou USA.

„Země skutečně potřebuje nějakou imigrační reformu, protože přístup k občanství by měl být snazší pro ty, kteří přicházejí do Spojených států, aby zemi přispěli a milovali ji,“ dodal.

Hodnoty a americký sen

Ačkoli je imigrace jedním z klíčových témat, Avila řekl, že „pro hispánskou komunitu není tématem číslo jedna“. Řekl, že Hispáncům záleží více na jejich rodinách a nezávislosti. „Nepřišli jsme do této země, abychom žili ze sociálních dávek; před tím utíkáme.“

Podle Avily se většina Hispánců „žene za americkým snem“. Hispánci chtějí příležitosti, které ve Spojených státech můžou najít, a proto se mnozí do země přistěhovali.

„Přicházíme sem, protože když se stanete Američanem, získáte přirozená, nezcizitelná práva, kterým se v jiných zemích těšit nemůžete,“ řekl. „Chceme si v této skvělé zemi vést dobře a žít podle svých hodnot.“

Když přijde čas průběžných voleb, „jedna věc o hispánském voliči je, že se držíme svých hodnot,“ řekl Avila. „Považujeme se za Američany a naše hlasy budou letos ve volebních místnostech ‚slyšet‘,“ dodal.

Překlad původního článku newyorské redakce: J. S.