Dva senátní výbory 11. července doporučily ke schválení tři nové kandidáty na ústavní soudce. Jeden z nich má doplnit momentálně prázdné místo na Ústavním soudu a další dva mají nahradit soudce, kterým končí funkční období k 7. srpnu.

Jedním ze soudců, kterým končí mandát, je Ludvík David. Druhým pak předseda nejvyšší soudní instance v zemi – Pavel Rychetský.

Historii Pavla Rychetského provází vystoupení z Komunistické strany Československa v roce 1969 a disent. Po revoluci se stal počátkem roku 1990 generálním prokurátorem ČR a o půl roku později místopředsedou vlády ČSFR a předsedou její Legislativní rady. Do čela Ústavního soudu byl jmenovaný v roce 2003 Václavem Klausem a o deset let později jej ve funkci potvrdil i Miloš Zeman.

Obměna řad soudců Ústavního soudu přichází jen o něco více než měsíc po poslední výměně, kdy Senát 31. května schválil a prezident Petr Pavel 5. června následně jmenoval do funkce tři nové soudce – Josefa Baxu, Jana Wintra a Danielu Zemanovou.

Během června pak prezident zaslal Senátu ke schválení další tři jména – Roberta Fremra, Veroniku Křesťanovou a Kateřinu Ronovskou.

A právě o jejich doporučení se dnes hlasovalo na úrovni výborů. Dopoledne se zabýval nominacemi Ústavně-právní výbor, který doporučil všechny navržené kandidáty. Při zmíněné minulé volbě z 31. května tento výbor nepodpořil Josefa Baxu a Danielu Zemanovou.

Odpoledne pak Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice rovněž doporučil všechny tři kandidáty.

Datum hlasování v senátním plénu určí zítra organizační výbor.

Kancelář prezidenta Pavla v odpovědi na dotaz Epoch Times, zda má prezident již vybraného nástupce do funkce předsedy Ústavního soudu sdělila, že „v tuto chvíli ho nebudeme komentovat“.

Noví kandidáti

JUDr. Robert Fremr absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil u mezinárodních tribunálů, včetně Mezinárodního trestního soudu v Haagu, v rámci kterého se stal i místopředsedou. Působil také v evropských orgánech. Od roku 2021 je předsedou senátu Vrchního soudu v Praze a také místopředsedou soudu. V roce 2019 získal ocenění „Právník roku“ v kategorii trestního práva. V roce 2021 získal stříbrnou medaili Antonína Rytíře za mimořádný přínos v oboru trestního práva v mezinárodním měřítku a za reprezentaci českého soudnictví v jedné z nejrenomovanějších mezinárodních soudních institucí.

Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na soukromé právo a má bohaté zahraniční akademické zkušenosti.

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1994 až po současnost i vyučuje. Od roku 2010 působí na Městském soudu v Praze a pět let je i jeho místopředsedkyní. V roce 2014 získala cenu „Právník roku“ v kategorii duševního vlastnictví.