Obchodní blok států Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky běžně známý jako BRICS vyvolal otřesy na mezinárodní finanční scéně ohledně možného oznámení nové měny kryté zlatem na svém letošním výročním summitu, který proběhne již příští týden. 

Konference BRICS, která se bude konat v Johannesburgu v Jižní Africe mezi 22. a 24. srpnem, se bude údajně zabývat kritérii pro žadatele o nové členství a agendou rozšíření. V současné době požádalo o vstup do obchodního bloku 22 zemí.

Nejpřekvapivějším bodem programu schůzky má však být údajná diskuse o společné měně. Komentáře ruských představitelů vyvolaly mezinárodní rozruch. Mluvčí ruského velvyslanectví v Keni uvedl: „Země BRICS plánují zavedení nové obchodní měny, která bude kryta zlatem,“ vyjádřil se 5. července mluvčí pro RT News.

Po červencovém rusko-africkém summitu Aleksandr Babakov, místopředseda ruské Státní dumy, zopakoval zprávu a řekl, že BRICS a další africké země vyvíjejí společnou měnu, aby se postavily americkému dolaru. 

„Není to jüan RMB a není to rubl. Určité formulace již existují. Jméno není důležité, ale mělo by jít o obdobu dolaru,“ řekl Babakov a pokračoval: „Koneckonců, BRICS je z hlediska svého dnešního potenciálu větší než G7. To znamená, že potenciál trhu, kde může tato měna fungovat, je velmi široký. Neexistují žádné důvody, aby byl vázán na dolar.“

Někteří odborníci na komodity a ekonomové tvrdí, že společná měna pro obchodní blok – zejména měna krytá zlatem – by mohla ohrozit dominanci amerického dolaru. Existují však významné překážky, které musí ambiciózní země BRICS nejprve vyřešit.

Dvousečný meč

„Společná měna pro BRICS je myšlenka stejně atraktivní jako složitá. Před lety, po obědě s představiteli centrální banky BRICS, jsem přemýšlel o skutečných překážkách při její realizaci,“ sdělil deníku The Epoch Times Michael Barton, finanční poradce a hlavní přispěvatel pro Wallet Savvy. Poznamenal, že různorodá ekonomická struktura zemí BRICSu spolu s proměnlivou mírou inflace a delikátní obchodní vyvažování představují významné překážky pro uskutečnění snu o společné měně.

Přesto si myslí, že lákadlo soběstačnosti a zvýšená vyjednávací síla by mohly motivovat zúčastněné země, aby se o to pokusily. „Společná měna by musela překonat vládní překážky a potenciální odpor jednotlivých ekonomických spojenců. Síla BRICSu skutečně spočívá v jejich rozmanitosti, ale když mluvíme o jednotné měně, tato síla se stává mnohostrannou překážkou. Meč diverzity je ostrý na obě strany,“ podotýká Barton.

Opozice vůči sdílené měně vlastně již v rámci bloku existují. Ve stejný týden, kdy ruská ambasáda vyvolala rozruch svými komentáři, indický ministr zahraničních věcí Subrahmanjam Džajšankar sdělil novinářům na tiskové konferenci, že jeho země nemá v úmyslu vlastní měnu BRICSu podporovat. Ministr uvedl, že jeho země upřednostňuje posílení rupie.

Když byl indický politik dotázán na seznam témat pro summit BRICS, vyvrátil spekulace se slovy: „To, co budeme probírat na setkání BRICS, se teprve uvidí, protože existuje řada jiných problémů. Ale žádná myšlenka měny BRICS neexistuje.“ 

Ponecháme-li stranou protichůdná prohlášení, existují důkazy, že členské státy vážně uvažují o společné měně kryté zlatem.

Zleva doprava: Brazilský prezident Michel Temer, ruský prezident Vladimir Putin, čínský prezident Si Ťin-pching, jihoafrický prezident Jacob Zuma a indický premiér Narendra Modi během summitu BRICS v Sia-menu v Číně, 4. září 2017. (Wu Hong/AFP přes Getty Images)

Nákupy zlata

Centrální banky po celém světě letos nakupovaly zlato rekordním tempem a země BRICS patří mezi největší kupce. V prvních dvou měsících roku 2023 zvýšily Čína, Rusko a Indie své držby zlata úžasným tempem.

Nákupy zlatých prutů Čínou dosáhly téměř 40 tun, zatímco Rusko koupilo 31,1 tuny. Indie pořídila 2,8 tuny. Čína zvyšuje zlaté rezervy po dobu osmi po sobě jdoucích měsíců (údaj k červenci tohoto roku). Státy BRICSu v konečném důsledku sdílejí základní společný základ: hluboce zakořeněnou touhu odklonit se od používání amerického dolaru.

Nedávná zpráva amerických investorů poznamenává: „Podíl zemí BRICS na globální ekonomice vůbec poprvé převýšil podíl zemí G7… na základě kupní parity.“

Finanční expert Andrew Lokenauth řekl The Epoch Times: „Měna krytá zlatem by pravděpodobně měla významný dopad na americký dolar jako globální rezervní měnu. Pokud by země BRICSu začaly používat měnu krytou zlatem pro obchod, snížilo by to jejich závislost na americkém dolaru.“ 

Lokenauth věří, že měna BRICSu by mohla vést k celkovému poklesu hodnoty amerického dolaru, protože by už nebyl tak široce používán. „Navíc měna krytá zlatem by byla stabilnější než americký dolar, který je často volatilní kvůli politickým a ekonomickým faktorům. To by z ní mohlo udělat atraktivnější variantu pro země, které hledají bezpečnou a spolehlivou měnu k držení,“ dodal finanční odborník. 

Podotýká ovšem, že mezi myšlenkou a úspěšnou implementací společné měny je velký kus cesty. Andrew Gosselin, finanční zasvěcenec a hlavní přispěvatel pro portál MoneyInc., s tím souhlasí.

„Myšlenka společné měny je fascinující, ale nezapomínejme na zkušenosti Evropské unie. Euro má svůj vlastní soubor výzev. U BRICSu máte co do činění s kulturně, politicky a ekonomicky různorodými národy,“ vysvětluje Gosselin. 

Kromě obrovských logistických problémů je podle něj třeba zvážit záležitosti jako národní hrdost, regulační kontroly a individuální priority. „Vezměte si brazilský zemědělský sektor nebo indický IT průmysl, mají různé potřeby. Univerzální přístup? Nepravděpodobné,“ míní expert. 

Přesto připouští, že i šuškání o nové měně kryté zlatem může v mezinárodním společenství vyvolal vlnu zájmu. Zejména ve Spojených státech. Finanční, ekonomičtí a političtí analytici se obecně shodují, že pokusy o uvedení společné měny BRICSu do oběhu mají potenciál ohrozit americký dolar. Klíčovým slovem je ovšem „potenciál“, jelikož jakýkoliv dopad by byl vedlejším produktem mnoha let, čili ke změně nedojde přes noc. 

Západní think-tanky také označily potenciální měnu BRICSu za kritický odrazový můstek pro čínský plán „dedolarizace“ a vykořenění ekonomické a geopolitické hegemonie USA. Oznámení o společné měně má před sebou dlouhou cestu, ale krátkodobé ekonomické a tržní vlny jsou stále možné.

„Když jsem byl hluboce ponořen do své práce ve společnosti Cargill Investor Services, věnoval jsem plnou pozornost pulzu měnové dynamiky. Právě zde jsem si uvědomil skutečnou křehkost financí a jak pouhý návrh změny může rozvířit klidné vody globálního  hospodářství,“ říká Barton.

Lokenauth, Gosselin i Barton se shodují, že pouhá zmínka o měně kryté zlatem může vyvolat prudký nárůst ceny kovu. „Je to proto, že investoři by považovali zlato za atraktivnější investici, protože by bylo kryto košem měn z velkých ekonomik,“ řekl  Lokenauth.

A ačkoli americký dolar se k drahému kovu neváže již od roku 1971, měna BRICSu by tento kov vrátila zpět do hry. Čína zároveň v letošním roce pokračovala v tlaku na své obchodní partnery, aby přestali držet rezervy a obchodovat v dolarech.

„Viděl jsem, že kritici odmítají myšlenku měny BRICSu jako pouhou fantazii, ale v rychle se vyvíjejícím světě by ekonomický vliv BRICSu mohl vdechnout tomuto konceptu život. Je moudré připravit se na neviditelné… už samotná kontemplace [o nové měně] signalizuje posun v globální finanční scéně.“

anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.