Jak být dobrým občanem. Moudrost minulosti jako inspirace pro současnost
Jak být dobrým občanem. Moudrost minulosti jako inspirace pro současnost

Jedním z aspektů občanství je poctivě zhodnotit, co se odehrálo před námi, a poučit se z toho. Jak toto můžeme vštípit dnešním mladým lidem? Posloužit nám může studium Plútarcha. Tím, že Plútarchos představuje ctnosti a neřesti lidí a předkládá nám je k nahlédnutí a posouzení, vybízí nás, abychom pokračovali ve stejném procesu. Máme se poučit z historie, abychom se nedopouštěli stejných chyb.