Author: Mary Müller

Peking pokračuje v zabírání Jihočínského moře. Vojenské taktiky a boje o území okolních států

Peking pokračuje v zabírání Jihočínského moře. Vojenské taktiky a boje o území okolních států

Napětí v Jihočínském moři již několik měsíců roste. Komunistická strana Číny si nárokuje téměř celé moře a podniká postupné kroky k zabírání stále větší plochy této mezinárodní vodní obchodní cesty. Mezinárodní rozhodčí soud v Haagu v roce 2016 územní nároky Pekingu zamítl, čínský režim však rozhodnutí soudu očividně ignoruje.