Z bývalé feministky se stala tradiční žena v domácnosti, která teď bojuje proti progresivismu a wokeismu
Z bývalé feministky se stala tradiční žena v domácnosti, která teď bojuje proti progresivismu a wokeismu

„Věřím, že muži a ženy mají stejnou hodnotu, ale nejsme stejní po fyziologické, behaviorální a emocionální stránce. Ženy si musí uvědomit, že se od mužů zásadně lišíme. To neznamená, že jsme slabší, jen jsme jiné. Namísto soupeření s muži v našem životě bychom byly mnohem šťastnější a klidnější, kdybychom hrály na své silné stránky.“