Znovuobjavenie našej vrodenej dobrej povahy v klasike Kniha troch znakov
Znovuobjavenie našej vrodenej dobrej povahy v klasike Kniha troch znakov

„Kniha troch znakovˮ alebo „San C-ťingˮ je najznámejšia klasika čínskej literatúry pre deti. Napísal ju Wang Jin-lien (1223 - 1296) počas dynastie Song a učili sa ho naspamäť celé generácie mladých i starších Číňanov. Do roku 1800 bola „Kniha troch znakovˮ prvým šlabikárom, z ktorého sa učilo každé dieťa.